Πώς κοινοποιούμε πληροφορίες

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το παρακάτω διάγραμμα περιγράφει τις κατηγορίες πληροφοριών που γνωστοποιούμε για έναν «επιχειρηματικό σκοπό» και κοινοποιούμε για σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης σε διασταυρούμενο πλαίσιο συγκειμένου (αναφέρεται επίσης ως «στοχευμένη διαφήμιση») (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία).

                                                        Παραδείγματα κατηγοριών παραληπτών
Κατηγορία προσωπικών πληροφοριών Γνωστοποιήσεις για έναν επιχειρηματικό σκοπό Κοινοποίηση για συμπεριφορικές διαφημίσεις σε διασταυρούμενο πλαίσιο συγκειμένου
Αναγνωριστικά, όπως πραγματικό όνομα ή/και ψευδώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (όπως ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail), ηλεκτρονικά αναγνωριστικά (όπως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου κ.λπ.) ή άλλα παρόμοια αναγνωριστικά, υπογραφή, φυσικά χαρακτηριστικά ή περιγραφή.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές προγραμμάτων αφοσίωσης, οι ξενιστές ελέγχου προϊόντων και οι διαχειριστές ερευνών.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
 • Εκτελούντες την επεξεργασία πληρωμών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι, όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση συναλλαγών και για την επαλήθευση ταυτότητας, την ασφάλεια και την πρόληψη της απάτης.
 • Τρίτα μέρη που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων διαχείρισης και εκπλήρωσης παραγγελιών, των εταιρειών παράδοσης, των αντιπροσώπων και των κατασκευαστών.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με την τεχνολογία των πληροφοριών και τα προγράμματα ασφαλείας.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τον μετριασμό της απάτης.
 • Διαφημιστικά δίκτυα.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
Κρατική ταυτότητα, όπως αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός διαβατηρίου)
 • Εκτελούντες την επεξεργασία πληρωμών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι, όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση συναλλαγών και για την επαλήθευση ταυτότητας, την ασφάλεια και την πρόληψη της απάτης.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι κληρώσεις.
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών.
Καμία
Οικονομικές πληροφορίες, όπως αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός χρεωστικής κάρτας και άλλες πληροφορίες
 • Εκτελούντες την επεξεργασία πληρωμών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι, όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση συναλλαγών και για την επαλήθευση ταυτότητας, την ασφάλεια και την πρόληψη της απάτης.
 • Τρίτα μέρη που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων διαχείρισης και εκπλήρωσης παραγγελιών, εταιρειών παράδοσης, αντιπροσώπων και κατασκευαστών.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με την τεχνολογία των πληροφοριών και τα προγράμματα ασφαλείας.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τον μετριασμό της απάτης.
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών.
Καμία
Ιατρικές πληροφορίες / πληροφορίες ασφάλισης υγείας, όπως πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, την ψυχική ή σωματική κατάσταση ή τη θεραπεία ενός ατόμου.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές προγραμμάτων αφοσίωσης, οι ξενιστές ελέγχου προϊόντων και οι διαχειριστές ερευνών.
Καμία
Προστατευμένα χαρακτηριστικά, όπως ηλικία, φύλο, φυλή.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών
Καμία
Εμπορικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που λαμβάνονται από εμάς, προτιμήσεις ατόμων, άλλα ιστορικά ή τάσεις κατανάλωσης.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές προγραμμάτων αφοσίωσης, οι ξενιστές ελέγχου προϊόντων και οι διαχειριστές ερευνών.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με την τεχνολογία των πληροφοριών και τα προγράμματα ασφαλείας.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τον μετριασμό της απάτης.
 • Διαφημιστικά δίκτυα.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας.
Ηλεκτρονικά και αισθητηριακά δεδομένα (π.χ. ηχητικές, ηλεκτρονικές, οπτικές, θερμικές, οσφρητικές ή παρόμοιες πληροφορίες), όπως ηχογράφηση (π.χ. εγγραφές κλήσεων εξυπηρέτησης πελατών) και φωτογραφίες.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές προγραμμάτων αφοσίωσης, οι ξενιστές ελέγχου προϊόντων και οι διαχειριστές ερευνών.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με την τεχνολογία των πληροφοριών και τα προγράμματα ασφαλείας.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τον μετριασμό της απάτης.
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών.
Καμία
Πληροφορίες επαγγελματικές/απασχόλησης, όπως ιστορικό εκπαίδευσης, επαγγέλματος και απασχόλησης.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές προγραμμάτων αφοσίωσης, οι ξενιστές ελέγχου προϊόντων και οι διαχειριστές ερευνών.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τον μετριασμό της απάτης.
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών.
Καμία
Συμπεράσματα που αντλούνται από οποιαδήποτε από τις παραπάνω πληροφορίες
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές προγραμμάτων αφοσίωσης, οι ξενιστές ελέγχου προϊόντων και οι διαχειριστές ερευνών.
 • Διαφημιστικά δίκτυα.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας.