Integritetspolicy

Clorox och dess varumärkesfamilj (gemensamt ”vi”, ”oss”, ”vår”) har en stark tradition av ärlighet och rättvis handel och vi strävar efter att vara transparenta om våra integritetsrutiner. Vi tillhandahåller denna integritetspolicy för att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy informerar dig också om dina rättigheter och val gällande dina personuppgifter och hur du kan nå oss för att få svar på frågor som du kan ha om våra integritetsrutiner.

Denna information kan uppdateras då och då.

Innehållet i denna integritetspolicy

Du kan hoppa till specifika ämnen genom att välja bland följande rubriker:


Vilka uppgifter vi samlar in

Vi samlar in information om dig på olika sätt beroende på hur du interagerar med oss och våra produkter och tjänster, inklusive via våra webbplatser, sociala mediesidor, online- och mobiltjänster, appar och annonser. En del av informationen som vi samlar in omfattar personuppgifter som kan användas för att identifiera dig. Följande ger en översikt över de typer av information som vi samlar in från olika källor. För mer information om vilka uppgifter (inklusive icke-uttömmande exempel) vi samlar in och hur vi använder dem kan du läsa mer på sidan Vilka uppgifter vi samlar in.

 • Uppgifter som du lämnar till oss. Vi samlar in uppgifter som du lämnar direkt till oss, till exempel när du registrerar dig för ett konto, prenumererar på våra utskick, deltar i tävlingar eller utlottningar, gör inköp, kontaktar oss med frågor eller kommentarer, söker ett jobb eller deltar i våra onlineforum, kampanjer och sociala medieplattformar.
 • Enhetsuppgifter. Vi använder teknik för att samla in information om dina enheter (datorer, mobiltelefoner, surfplattor osv.) när du besöker våra webbplatser eller laddar ner och använder våra mobilappar. Sådana uppgifter kan vara din IP-adress, enhetens reklam-ID, information om din enhets webbläsare och operativsystem, hur du använder appen eller enheten och din fysiska plats.
 • Platsuppgifter. Vissa av våra webbplatser kan samla in information om din allmänna plats, t.ex. postnummer eller adress, för att hitta butiker som säljer våra produkter eller tillhandahåller andra platsrelaterade tjänster.
 • Uppgifter från cookies och andra liknande spårningsmetoder. Vi använder cookies och liknande spårningsmetoder, t.ex. webbfyrar, clear GIF, pixlar och internettaggar, för att samla in vissa uppgifter om hur du interagerar med våra webbplatser, mobilappar, reklam och/eller e-postutskick. Denna information kan inkludera webbläsartyp, surfbeteende, användares webbförfrågningar, sidor och innehåll som visas, antalet nya besök eller inloggningar, sökmotorhänvisning, hänvisningar från dotterbolag, trafik som drivs av bannerannonser eller andra kampanjer, vilka varor som placeras i varukorgar och vilka som överges, konverteringar och vilka inköp som gjordes samt postnummer. Dessutom kan vi övervaka och analysera din aktivitet på våra webbplatser och mobilappar för att förbättra din upplevelse, vilket kan inkludera användning av programvara eller tjänster för tredje parts sessionsuppspelning. För detaljer om vilka typer av spårningsmetoder vi använder kan du läsa mer på Cookies och andra liknande spårningstekniker.
 • Uppgifter från andra källor. Utöver de uppgifter som vi samlar in direkt från dig kan vi även få information om dig från andra källor, inklusive tredje parter, såsom våra affärspartners, våra dotterbolag, offentligt tillgängliga källor eller sociala nätverk där du deltar. Vi samlar till exempel in viss information som publiceras på sociala medier, bloggar och andra webbplatser.

Hur vi använder och behandlar information

Vi använder informationen vi samlar in för att leverera, personanpassa och förbättra våra produkter och tjänster, såväl som för att förstå hur du använder och interagerar med våra webbplatser och applikationer. Utöver de syften och användningsområden som beskrivs på annan plats i denna integritetspolicy, använder vi generellt information på följande sätt:

 • För att ge dig tillgång till våra webbplatser och applikationer, inklusive för att betjäna dina konton och upprätthålla säkerheten för dina konton.
 • För att förse dig med produkter och tjänster, inklusive för att slutföra transaktioner som du har begärt eller uppfylla beställningar som du har gjort.
 • För att svara på eller kommunicera med dig, inklusive för att följa upp dina kommentarer, recensioner, frågor och andra förfrågningar, för att kommunicera med dig om tävlingar, lotterier, lojalitets- eller belöningsprogram, kuponger, rabatter, kampanjer eller andra frågor som du har angett eller gått med i eller för vilka du har begärt information, samt för att kommunicera med dig om ditt konto.
 • För marknadsföring och reklam, inklusive för att skicka reklam eller marknadsföringskommunikation om produkter, tjänster, erbjudanden, kampanjer, belöningar och evenemang, och tillhandahålla nyheter och information som vi tror kan vara av intresse för dig.
 • För analys, inklusive för att genomföra forskning och analys som är relaterad till våra verksamheter, webbplatser, produkter och tjänster, inklusive att kombinera information som vi samlar in för att identifiera andra potentiella kunder (t.ex. ”look alike”-kunder).
 • För att anpassa din upplevelse med oss, inklusive för att skräddarsy våra produkter och tjänster efter din användning eller dina preferenser.
 • För att upprätthålla interaktiva funktioner, inklusive för att implementera funktioner för sociala nätverk som du har aktiverat och för att publicera dina recensioner, kommentarer, foton, videor och annat innehåll som du har lagt upp på en av våra interaktiva eller användargenererade funktioner.
 • För affärsändamål, inklusive för att driva och förbättra vår verksamhet och våra affärsaktiviteter, för att hantera våra relationer, för att upptäcka och förhindra bedrägeri eller missbruk av våra tjänster och för andra affärsändamål som tillåts enligt lag.
 • För andra sådana syften som du kan samtycka till (från tid till annan).
 • För juridiska och säkerhetsmässiga ändamål, inklusive för att försvara eller skydda oss, dig, våra kunder eller tredje part, från skada eller i rättsliga förfaranden, upprätthålla säkerheten för våra kunder, anställda och egendom, svara på domstolsbeslut, stämningar och myndighetsförfrågningar, ta itu med juridisk och regulatorisk efterlevnad, samt som annars tillåts eller krävs enligt tillämplig lag.

I den utsträckning vi upprätthåller och använder personuppgifter i avidentifierad form kommer vi inte att försöka identifiera uppgifterna igen, förutom i syfte att avgöra om våra avidentifieringsprocesser uppfyller våra skyldigheter enligt lag.


Hur vi lämnar ut uppgifter

Utöver de specifika situationer som diskuteras på andra ställen i denna integritetspolicy lämnar vi ut information i följande situationer enligt vad som tillåts enligt lag:

 • Dotterbolag. Där det är tillåtet enligt lag, och i enlighet med de syften som anges i denna integritetspolicy, kan vi dela information med vår familj av varumärken och närstående bolag (t.ex. moderbolag, systerföretag, dotterbolag, joint ventures eller andra företag som står under gemensam kontroll).
 • Företagstransaktion. Vi kan lämna ut dina uppgifter till en köpare eller annan efterträdare i händelse av sammanslagning, förvärv, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av vissa eller alla våra tillgångar, oavsett om det är som en löpande verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, inklusive i förhandlingsstadiet.
 • Affärspartner.Vi kan dela din information med affärspartner, till exempel en tredjepartsförmedlare för att uppfylla din begäran om leverans av produkter eller tillhandahållande av tjänster.
 • Reklamleverantörer. Vi kan dela din information med tredje part som stöder vår reklam och marknadsföringsinsatser, inklusive för beteendeannonsering.
 • Tjänsteleverantörer. Vi kan dela din information med tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning. Tjänsteleverantörer kan bland annat hjälpa oss att administrera vår webbplats, hjälpa eller stödja vår affärsverksamhet (inklusive kundtjänstleverantörer, administratörer av lojalitetsprogram, värdar för produktrecensioner, och enkätadministratörer), tillhandahålla teknisk support, informationsteknik och säkerhetsprogram, genomföra forskning och analys, behandla betalningar, hjälpa till med hantering och uppfyllande av beställningar, hjälpa till med bedrägeribekämpning, upptäckt, och begränsning, samt tillhandahålla marknadsförings- och dataanalys.
 • Juridisk process. Vi kan lämna ut information som svar på stämningar, garantier eller domstolsbeslut eller i samband med någon juridisk process för att följa relevanta lagar eller för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter. Vi kan också dela dina uppgifter för att genomdriva våra villkor, etablera eller utöva våra rättigheter, försvara oss mot ett rättsligt anspråk, för att utreda, förhindra eller vidta åtgärder mot möjliga olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, säkerhet för person eller egendom, eller en överträdelse av våra policyer, för att skydda vår verksamhet eller någon av våra dotterbolags verksamheter eller för att uppfylla din begäran om leverans av produkter till eller tillhandahållande av tjänster av en tredje parts-förmedlare.
 • Offentligt. Vi kan erbjuda samhällsfunktioner och offentliga interaktiva forum genom våra webbplatser, såsom diskussionsforum, produktrecensioner, chattrum, forum, wikis, sociala nätverksplattformar och bloggar. Om du bestämmer dig för att lämna information på dessa sidor kan den informationen bli offentligt tillgänglig.
 • Partnerkampanjer. Vi kan erbjuda tävlingar, lotterier eller andra kampanjer med tredje parts-partners. Om du bestämmer dig för att delta i en tävling, utlottning eller kampanj som sponsras av en tredje part kommer den information som du tillhandahåller att delas med oss och med dem. Deras användning av dina uppgifter styrs inte av denna integritetspolicy.
 • Bröllop, bebis och/eller presentlista. Vissa av våra webbplatser ger dig möjlighet att skapa offentliga register där du kan ange för andra vilka typer av produkter du kan vara intresserad av att ta emot. Den information som du tillhandahåller om ditt evenemang (t.ex. namn, datum, plats osv.) som en del av ett offentligt register kan vara allmänt tillgänglig för att ge dina gäster möjlighet att söka efter ditt register. I vissa fall kan vi ge dig alternativ för att begränsa i vilken utsträckning denna information kommer att göras tillgänglig för allmänheten. Vi kan också dela dina uppgifter med webbplatser för tredje parts bröllops- och gåvoregisterportaler. Detta ger bland annat dina gäster ytterligare möjligheter att hitta ditt register och koordinera gåvor.
 • Andra fall av utlämnande med ditt samtycke. Vi kan fråga om du vill att vi ska dela din information med andra tredje parter som inte beskrivs någon annanstans i denna integritetspolicy.

Klicka här för en beskrivning av vilka uppgifter vi lämnar ut för ”affärsändamål” och tillgängliggör för intressebaserad reklam i andra sammanhang (kallas även ”riktad reklam”) (som dessa villkor definieras av gällande lag). Observera, då denna förteckning är omfattande, att den kan avse uppgifter om andra personer än du som vi tillgängliggör. Vi ”säljer” inte dina personuppgifter mot betalning. Enligt beskrivning på andra ställen i integritetspolicyn använder vi cookies och liknande spårningsmetoder, samt delar e-postadresser och andra personuppgifter som inte innehåller cookies, för beteendebaserad reklam. Enligt gällande lag kan detta anses vara ”försäljning.” För mer information kan du läsa mer på sidan Cookies och andra liknande spårningstekniker.


Dina valmöjligheter

Beroende på din stat och ditt bosättningsland kan du göra följande val avseende dina personuppgifter:

 • Åtkomst till dina personuppgifter. Du kan begära bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och begära tillgång till den personliga information som vi har om dig, inklusive relaterad information, eller en kopia av den informationen, genom att följa instruktionerna som beskrivs i avsnittet Kontaktinformation nedan. Under vissa omständigheter kan du begära portabilitet av dina personuppgifter. Om det krävs enligt lag kommer vi på begäran att ge dig rimlig tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
 • Ändringar av dina personuppgifter. Du kan begära att dina personuppgifter korrigeras. Observera att vi förlitar oss på att du uppdaterar och korrigerar dina personuppgifter. På de flesta av våra webbplatser kan du ändra eller ta bort din kontoprofil. Observera att vi kan behålla historisk information i våra säkerhetskopior enligt vad som tillåts enligt lag. Om vår webbplats inte tillåter dig att uppdatera eller korrigera viss information kan du kontakta oss genom att följa instruktionerna som beskrivs i avsnittet Kontaktinformation nedan.
 • Radering av dina personuppgifter. Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter genom att följa instruktionerna som beskrivs i avsnittet Kontaktinformation nedan. Om det krävs enligt lag kommer vi att bevilja en begäran om att radera information, men du bör notera att i vissa situationer kan vi vara skyldiga eller tillåtna enligt lag att behålla dina personuppgifter.
 • Invändning mot viss behandling.Under vissa omständigheter kan du invända mot vår behandling av dina personuppgifter genom att följa instruktionerna som beskrivs i avsnittet Kontaktinformation nedan.
 • Begränsning av behandling. Under vissa begränsade omständigheter kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter genom att följa instruktionerna som beskrivs i avsnittet Kontaktinformation nedan.
 • Återkallelse av samtycke. Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter kan det hända att vi inte längre kan tillhandahålla dig tjänster. Du kan återkalla samtycket till behandling (där sådan behandling baseras på samtycke) genom att följa instruktionerna enligt beskrivningen i avsnittet Kontaktinformation nedan.
 • Funktionen Spåra inte (DNT). Vi känner för närvarande inte igen signalen Spåra inte.
 • Direktmarknadsföringskommunikation. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för våra direkta marknadsföringssyften och/eller dela dina personuppgifter med tredje parter för våra direkta marknadsföringssyften enligt vad som anges i denna integritetspolicy. Du kan till exempel välja att förse oss med din e-postadress eller postadress i syfte att låta oss skicka kostnadsfria nyhetsbrev, undersökningar, erbjudanden och annat marknadsföringsmaterial till dig, samt riktade erbjudanden från tredje parter. Du kan när som helst begära att avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet Kontaktinformation nedan eller genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandet vi skickade. Om du får ett textmeddelande från oss som innehåller kampanjinformation kan du välja bort att få framtida textmeddelanden genom att svara ”STOPP”, ”AVSLUTA PRENUMERATION” eller andra liknande svar som beskrivs i textmeddelandet. Du kan sluta ta emot fysiska e-posterbjudanden genom att skicka ett e-postmeddelande till oss med ”INGEN POST” i ämnesraden tillsammans med ditt namn, adress och postnummer. Vi kommer att behandla din begäran om att avstå från prenumeration i enlighet med gällande lagar och utan kostnad. Om du bestämmer dig för att inte ta emot kampanjerbjudanden kan vi fortfarande skicka servicerelaterade meddelanden till dig. Observera att våra utskick förbereds innan de skickas. Även om vi kommer att ta bort ditt namn från vår e-postlista efter att ha mottagit din förfrågan kan du fortfarande få utskick från oss som hade initierats innan ditt namn togs bort.
 • Cookies och liknande spårningstekniker. Du kan med de flesta webbläsare avvisa eller ta bort cookies genom deras inställningar. Om du väljer att ta bort eller avvisa cookies bör du observera att det kan påverka tillgängligheten och funktionaliteten på våra webbplatser. För mer information om hur vissa av våra webbplatser använder cookies och, i förekommande fall, för att uppdatera dina inställningar, klickar du på länken ”Cookieinställningar” som finns på den tillämpliga webbplatsen.
 • Välja bort riktad reklam/delning. Du kan välja bort behandling av dina personuppgifter för riktad reklam eller tillgängliggörande av dina personuppgifter i syfte för intressebaserad reklam i andra sammanhang. För att välja bort detta, klicka på länken ”Dina sekretessval” på den tillämpliga hemsidan. Vi känner också igen GPC-signaler (Global Privacy Control) och andra användaraktiverade preferenssignaler för att välja bort, exempelvis giltiga förfrågningar om att välja bort, om det krävs enligt tillämplig lag. Observera att din inställningssignal för att välja bort endast tillämpas på den enhet du använder för tillfället. Om du vill veta mer om GPC kan du besöka dess webbplats här.

Skicka in förfrågningar

I vissa fall, om det tillåts eller krävs enligt lag, eller om vi inte kan verifiera din identitet på ett adekvat sätt kan vi begränsa eller neka begäran. Vi diskriminerar inte personer som utövar sina integritetsrättigheter enligt gällande lag. Om vi nekar till eller inte lyckas med att möta din förfrågan kan du överklaga vårt beslut genom att kontakta oss på privacyinfo@clorox.com med ämnesraden ”Överklagande”.

För att skydda dina uppgifter bör du observera att vi måste kunna verifiera din identitet innan vi kan behandla din förfrågan om att utöva någon av ovanstående integritetsrättigheter. Vi kan bekräfta identifieringen via e-post eller telefon och be dig att uppge t.ex. ditt namn, kontaktuppgifter och/eller andra relevanta uppgifter baserat på din relation med oss.

Under vissa omständigheter kan vissa personer utse ett auktoriserat ombud för att skicka in begäran om att utöva vissa integritetsrättigheter på deras vägnar. För att göra det måste du ge det auktoriserade ombudet skriftligt och undertecknat tillstånd för att skicka in begäran på dina vägnar och verifiera din egen identitet direkt med oss. Observera att vi kan neka en begäran från ett auktoriserat ombud som inte lämnar in bevis på att de har godkänts av dig att agera på dina vägnar.

Om du är ett auktoriserat ombud som skickar in en begäran å en annan persons vägnar måste du bifoga en kopia av ett ifyllt formulär för beteckning av auktoriserat ombud som anger att du kan agera å den andra personens vägnar.


Hur vi skyddar och lagrar uppgifter

Ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring är helt säker. Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande, kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter. I händelse av att vi enligt lag måste informera dig om en överträdelse som påverkar dina personuppgifter kan vi meddela dig elektroniskt, skriftligen eller via telefon, om det tillåts enligt lag.

Dessutom upprätthåller vi interna styrningspolicyer som är utformade för att skydda dina personuppgifter. Dessa styrningspolicyer omfattar ämnen som informationssäkerhet, incidentrespons, registrerades rättigheter samt lagring och förstöring av dokument.

På vissa av våra webbplatser kan du skapa ett konto. När du gör det kommer du att uppmanas att skapa ett lösenord. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord, välja ett starkt lösenord och skapa ett unikt lösenord. Du ansvarar för all åtkomst till eller användning av ditt konto av någon annan som har fått ditt lösenord, oavsett om sådan åtkomst eller användning har godkänts av dig eller inte. Du bör meddela oss om all obehörig användning av ditt lösenord eller konto.

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, inklusive i syfte att uppfylla juridiska, bokförings- eller rapporteringskrav, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter beaktar vi mängden, arten och känsligheten av informationen, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av informationen, de syften för vilka vi erhöll informationen och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt, samt tillämpliga rättsliga krav.


Annan viktig information

Följande ytterligare information gäller våra integritetsrutiner:

 • Barn. Våra webbplatser och onlinetjänster är inte avsedda för barn under 18 år, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år utan föräldrarnas samtycke. Barn under 18 år bör inte lämna ut sina personuppgifter till oss.
 • Internationella dataöverföringar. Som ett multinationellt företag överför vi information mellan och bland våra dotterbolag. Som ett resultat av detta kan dina uppgifter behandlas i ett annat land där integritetslagar kan vara mindre stränga än lagarna i ditt land. I möjliga fall vidtar vi dock åtgärder för att behandla personuppgifter enligt samma integritetsprinciper som gäller enligt lagen i det land där vi först fick din information. När vi till exempel överför information från Europa till USA förlitar vi oss på standardavtalsklausuler som godkänts av den europeiska kommissionen för överföring av data. Genom att skicka in dina personuppgifter till oss samtycker du till överföring, lagring och behandling av dina uppgifter i ett annat land än ditt hemland, inklusive, men inte nödvändigtvis begränsat till, USA. Om du vill ha mer information om våra policyer och arrangemang för utländsk behandling, inklusive försök att tillämpa de integritetsprinciper som gäller i en jurisdiktion för uppgifter när de skickas till en annan jurisdiktion, kan du kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.
 • Tredje parts applikationer och webbplatser. Vi har ingen kontroll över integritetsrutinerna på webbplatser eller applikationer som vi inte äger. All personlig information som du tillhandahåller via tredje parters webbplatser, applikationer eller andra metoder kommer att regleras av de integritetspolicyer som gäller för dessa tredje parter och medier.
 • Ändringar i denna integritetspolicy. Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då för att återspegla ändringar i vår praxis, teknik, rättsliga krav och andra faktorer. När ändringar görs i denna integritetspolicy kommer de att träda i kraft omedelbart när de publiceras. Du kan se förklaringen ”Senast uppdaterad” längst ned på denna sida för att se när denna integritetspolicy senast reviderades.

Ytterligare information för medborgare i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien kan du läsa mer på sidan Ytterligare upplysningar om Kalifornien.

Ytterligare jurisdiktionsspecifik information

Vissa jurisdiktioner kan ha ytterligare information tillgänglig. Du kan läsa mer på sidan Ytterligare jurisdiktionsspecifika villkor.

Ytterligare information för arbetssökande

Om du ansöker om ett jobb hos oss kan du läsa mer på sidan för arbetssökande.


Kontaktuppgifter

Om du vill utöva tillämpliga integritetsrättigheter eller förstå om dessa rättigheter gäller för dig ska du följa instruktionerna nedan för att göra din begäran:

Du är en… Webbplats (exempel) Kontaktinstruktioner
Invånare i USA Alla amerikanska konsumentwebbplatser Använd formuläret Förfrågan från dataregistrerad för att fylla i och skicka in en förfrågan. Alternativt kan du ringa oss på 855-545-2325.
Medborgare i USA Alla webbplatser som vänder sig till företag i USA (t.ex. www.cloroxpro.com, www.hiddenvalleykitchens.com, osv.) Använd formuläret Förfrågan från dataregistrerad för att fylla i och skicka in en förfrågan. Alternativt kan du ringa oss på 855-545-2325.
Invånare utanför USA Alla konsumentwebbplatser utanför USA Använd formuläret Förfrågan från dataregistrerad i annat land för att fylla i och skicka in en förfrågan. Du kan annars skicka ett e-postmeddelande till adressen privacyinfo@clorox.com.
Jobbsökande Alla jobbsökande Om du är en arbetssökande och vill göra en förfrågan om dina integritetsrättigheter, skicka ett e-postmeddelande till people@clorox.com eller ring 1-800-256-7693.

Om du har en fråga om dina rättigheter till integritet eller på annat sätt vill skicka in en begäran om att använda sådana rättigheter, men alternativen ovan inte gäller dig, skicka ett e-postmeddelande till privacyinfo@clorox.com.

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål gällande våra integritetsrutiner kan du kontakta oss på lämplig adress nedan. Vi kommer att försöka svara på dina förfrågningar och förse dig med ytterligare integritetsrelaterad information.

Privacy Team
Clorox Consumer Services
PO Box 24305,
Oakland, California, 94623-1305
privacyinfo@clorox.com
855-545-2325

Om du inte är nöjd med vårt svar kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till din statliga tillsynsmyndighet för integritetsskydd.

Senaste uppdatering och ikraftträdandedatum: 29 december 2023