Ytterligare upplysningar om Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien gäller följande integritetsmeddelanden för dig utöver resten av integritetspolicy.

  • Uppgifter som vi samlar in, använder och utlämnar. Enligt kalifornisk lag krävs att organisationer, för medborgare i Kalifornien, informerar om huruvida vissa personuppgifter samlas in, utlämnas för en organisations ”affärsändamål”, till tredje part i utbyte mot värdefull ersättning (”säljs”) eller i syfte för intressebaserad reklam i andra sammanhang (som dessa termer definieras i kalifornisk lag). En förteckning av vilka uppgifter vi samlar in och hur vi utlämnar dem finns här.
  • Utlämnande av känsliga uppgifter. Vissa av de personuppgifter vi samlar in anses vara ”känsliga personuppgifter” enligt kalifornisk lag. Vi samlar in följande känsliga personuppgifter enligt definition i kalifornisk lag): socialförsäkring, körkortsnummer, statligt ID-korts- eller passnummer, kontoinloggning, i kombination med eventuell nödvändig säkerhets- eller åtkomstkod, lösenord eller inloggningsuppgifter som ger åtkomst till ett konto samt uppgifter om hälsa. Dessa uppgifter samlas in för behandling av transaktioner, tillhandahållande av tjänster och hantering av vår verksamhet. Observera att vi inte använder uppgifterna för några ändamål som inte identifieras i Cal. Civ. Code, kapitel 1798.121. Vi ”säljer” eller ”delar” inte några personuppgifter om arbetssökande i syfte för intressebaserad reklam i olika sammanhang.
  • ”California Shine the Light”. Om du vill ha mer information om de kategorier av personuppgifter (om några) som vi delar med tredje parter eller dotterbolag för dessa parter att använda för direktmarknadsföring, skicka en skriftlig begäran till oss med hjälp av informationen i avsnittet ”Kontaktinformation” i vår integritetspolicy.
  • Meddelande om ekonomiskt incitament i Kalifornien. Vi erbjuder program som ger förmåner. Du har förmodligen sett några av dessa belöningsprogram, kampanjer, kuponger, prover, lotterier eller exklusiva erbjudanden (”belöningsprogram”). När du registrerar dig för ett av dessa förmånsprogram kan vi be dig att tillhandahålla viss information, såsom ditt namn och din e-postadress. Vi tilldelar i allmänhet inte monetärt eller annat värde till personuppgifter som samlas in som en del av våra belöningsprogram. I den utsträckning ett värde tilldelas ett visst Rewards-program enligt kalifornisk lag, baseras det värdet på en rimlig och god tro-beräkningsmetod som en del av det specifika Rewards-programmet och skiljer sig mellan individer baserat på din nivå av deltagande eller inlösen. Du kan besöka sidan Programvillkor eller något annat program för att se fullständiga programregler, inklusive hur du går med och uppdaterar ditt deltagande (dvs. inaktivera eller dra dig ur, enligt vad som tillåts enligt gällande lag).