Ytterligare upplysningar om Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien gäller följande integritetsmeddelanden för dig utöver resten av integritetspolicy.

 • Kategorier av information som vi samlar in, använder och avslöjar. Kaliforniens lag anger att organisationer ska avslöja för invånare i Kalifornien om vissa kategorier av information samlas in, avslöjas för en organisations ”affärsändamål”, görs tillgängliga för tredje parter i utbyte mot värdefull ersättning (”säljs”) eller ”delas” i syfte att göra beteendebaserad reklam tvärs över kontext (som dessa termer definieras enligt kalifornisk lag). Du hittar en lista över de kategorier av information vi samlar in och hur vi delar informationen nedan. Observera att eftersom denna lista är omfattande kan den avse typer av information som vi delar om andra personer än dig själv. Vi ”säljer” inte dina personuppgifter. Som diskuterats på andra ställen i integritetspolicyn använder vi cookies och liknande spårningstekniker för målinriktad reklam. För mer information kan du läsa mer på sidan Cookies och andra liknande spårningstekniker.
 • Kalifornien skiner ljuset. Om du vill ha mer information om de kategorier av personuppgifter (om några) som vi delar med tredje parter eller dotterbolag för dessa parter att använda för direktmarknadsföring, skicka en skriftlig begäran till oss med hjälp av informationen i avsnittet ”Kontaktinformation” i vår integritetspolicy.
 • Kalifornien Meddelande om ekonomiskt incitament. Vi erbjuder program som ger förmåner. Du har förmodligen sett några av dessa belöningsprogram, kampanjer, kuponger, prover, lotterier eller exklusiva erbjudanden (”belöningsprogram”). När du registrerar dig för ett av dessa förmånsprogram kan vi be dig att tillhandahålla viss information, såsom ditt namn och din e-postadress. Vi tilldelar i allmänhet inte monetärt eller annat värde till personuppgifter som samlas in som en del av våra belöningsprogram. I den utsträckning ett värde tilldelas ett visst Rewards-program enligt kalifornisk lag, baseras det värdet på en rimlig och god tro-beräkningsmetod som en del av det specifika Rewards-programmet och skiljer sig mellan individer baserat på din nivå av deltagande eller inlösen. Du kan besöka sidan Programvillkor eller något annat program för att se fullständiga programregler, inklusive hur du går med och uppdaterar ditt deltagande (dvs. inaktivera eller dra dig ur, enligt vad som tillåts enligt gällande lag).
                                                        Exempel på kategorier av mottagare
Kategori av personuppgifter Avslöjanden för ett affärsändamål Delning för beteendebaserad reklam över flera sammanhang
Identifierare, såsom verkligt namn och/eller alias, kontaktinformation (såsom postadress, telefonnummer, e-postadress), onlineidentifierare (såsom internetprotokolladress, etc.) eller andra liknande identifierare, signatur, fysiska egenskaper eller beskrivning.
 • Reklamnätverk.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
 • Betalningsbehandlare, finansinstitut och andra efter behov för att slutföra transaktioner och för autentisering, säkerhet och bedrägeribekämpning.
 • Tredje parter som är nödvändiga för att slutföra transaktioner och tillhandahålla våra produkter och tjänster, inklusive orderhanterings- och leveransleverantörer, leveransföretag, agenter och tillverkare.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer.
 • Tredje parter som hjälper oss med informationsteknik och säkerhetsprogram.
 • Tredje parter som hjälper oss att förebygga, upptäcka och begränsa bedrägerier.
 • Reklamnätverk.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
Myndighetsutfärdat ID, t.ex. personnummer, körkortsnummer, passnummer)
 • Betalningsbehandlare, finansinstitut och andra efter behov för att slutföra transaktioner och för autentisering, säkerhet och bedrägeribekämpning.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom lotterier.
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister.
Ingen
Finansiell information, såsom kreditkortsnummer, betalkortsnummer och annan betalnings- eller finansiell information.
 • Betalningsbehandlare, finansinstitut och andra efter behov för att slutföra transaktioner och för autentisering, säkerhet och bedrägeribekämpning.
 • Tredje parter som är nödvändiga för att slutföra transaktioner och tillhandahålla våra produkter och tjänster, inklusive leverantörer av orderhantering och fullgörande, levererar företag, agenter och tillverkare.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer.
 • Tredje parter som hjälper oss med informationsteknik och säkerhetsprogram.
 • Tredje parter som hjälper oss att förebygga, upptäcka och begränsa bedrägerier.
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister.
Ingen
Medicinsk information/hälsoinformation, såsom information om en persons sjukdomshistorik, psykiska eller fysiska tillstånd eller behandling.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
Ingen
Skyddade egenskaper, såsom ålder, kön, ras, etnicitet, fysiskt eller psykiskt handikapp osv.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser; leverantörer av webbplats-/e-postoptimering; leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post); och leverantörer av dataanalys
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister
Ingen
Kommersiell information, såsom information om produkter och tjänster som erhållits från oss, individens preferenser, andra konsumerande historier eller tendenser.
 • Reklamnätverk.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer.
 • Tredje parter som hjälper oss med informationsteknik och säkerhetsprogram.
 • Tredje parter som hjälper oss att förebygga, upptäcka och begränsa bedrägerier.
 • Reklamnätverk.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
Uppgifter om nätverksaktivitet, såsom surf- och/eller sökhistorik, information om interaktioner med vår webbplats, mobilapp eller annonser
 • Reklamnätverk.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
 • Betalningsbehandlare, finansinstitut och andra efter behov för att slutföra transaktioner och för autentisering, säkerhet och bedrägeribekämpning.
 • Tredje parter som är nödvändiga för att slutföra transaktioner och tillhandahålla våra produkter och tjänster, inklusive orderhanterings- och leveransleverantörer, leveransföretag, agenter och tillverkare.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer.
 • Tredje parter som hjälper oss med informationsteknik och säkerhetsprogram.
 • Tredje parter som hjälper oss att förebygga, upptäcka och begränsa bedrägerier.
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister.
 • Reklamnätverk.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
Geolokaliseringsdata, såsom exakt fysisk plats
 • Reklamnätverk.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
 • Reklamnätverk.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
Elektroniska och sensoriska data (dvs. ljud, elektroniska, visuella, termiska, luktiga eller liknande information), såsom ljudinspelning (t.ex. samtalsinspelningar till kundtjänst) och fotografier.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer.
 • Tredje parter som hjälper oss med informationsteknik och säkerhetsprogram.
 • Tredje parter som hjälper oss att förebygga, upptäcka och begränsa bedrägerier.
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister.
Ingen
Yrkes-/sysselsättningsinformation, såsom utbildning, yrke och anställningshistorik.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
 • Tredje parter som hjälper oss att förebygga, upptäcka och begränsa bedrägerier.
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister.
Ingen
Slutsatser från någon av ovanstående uppgifter
 • Reklamnätverk.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
 • Reklamnätverk.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.