Ytterligare upplysningar för arbetssökande

Följande ytterligare upplysningar gäller endast för arbetssökande och kompletterar vår allmänna integritetspolicy.

Information som vi samlar in, använder och avslöjar

Om du söker ett jobb i en platsannons samlar vi in information som är nödvändig för att behandla din ansökan eller för att behålla dig som anställd. Vi samlar in från olika källor, inklusive:

 • Direkt från dig. Vi samlar in information som du frivilligt lämnar till oss i samband med din ansökan om anställning, inklusive genom att fylla i och skicka in ansökningsformulär online, genom CV eller genom intervjuer eller annan kommunikation.
 • från andra källor. Utöver de uppgifter som vi samlar in direkt från dig kan vi också få uppgifter om dig från andra källor, inklusive tredje parter. Exempel på tredje parts-källor inkluderar anställningskontrollbyråer, bakgrundskontrollbyråer, rekryteringsbyråer, tjänsteleverantörer, tidigare arbetsgivare och/eller skolor och utbildningsinstitutioner och offentligt tillgänglig information på webbplatser eller sociala medier (t.ex. när du ansöker via LinkedIn, där det är relevant för rekryteringsändamål och tillåtet enligt tillämplig lag).

Följande tabell beskriver de kategorier av personuppgifter vi samlar in och de kategorier av mottagare som vi lämnar ut sådan information till för våra affärsändamål.

Kategori av personuppgifter Exempel på kategorier av mottagare för ett affärsändamål
Identifierare, såsom verkligt namn och/eller alias, kontaktinformation (såsom postadress, telefonnummer, e-postadress), onlineidentifierare (såsom internetprotokolladress, etc.) eller andra liknande identifierare, signatur, fysiska egenskaper eller beskrivning.
 • Tredje parter som hjälper oss med personaltjänster och rekrytering, inklusive informationssystem och applikationer för personalresurser.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister
Myndighetsutfärdat ID, t.ex. personnummer, körkortsnummer, passnummer)
 • Tredje parter som hjälper oss med personaltjänster och rekrytering, inklusive informationssystem och applikationer för personalresurser.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister
Skyddade egenskaper, såsom ålder, kön, ras, etnicitet, fysiskt eller mentalt handikapp (om det krävs för att göra rimliga anpassningar), etc.
 • Tredje parter som hjälper oss med personaltjänster och rekrytering, inklusive informationssystem och applikationer för personalresurser.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister
Elektroniska och sensoriska data (dvs. ljud, elektronisk, visuell, termisk, lukt eller liknande information), såsom ljudinspelning (t.ex. samtalsinspelningar till kundtjänst) och fotografier.
 • Tredje parter som hjälper oss med personaltjänster och rekrytering, inklusive informationssystem och applikationer för personalresurser.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister
Yrkes-/sysselsättningsinformation, såsom utbildning, yrke, anställningshistorik och yrkesreferenser.
 • Tredje parter som hjälper oss med personaltjänster och rekrytering, inklusive informationssystem och applikationer för personalresurser.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister
Slutsatser från någon av ovanstående uppgifter
 • Tredje parter som hjälper oss med personaltjänster och rekrytering, inklusive informationssystem och applikationer för personalresurser.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister

Vissa av de personuppgifter vi samlar in anses vara ”känsliga personuppgifter” enligt kalifornisk lag. Vi samlar in följande kategorier av känsliga personuppgifter (enligt definitionen i kalifornisk lag): Socialförsäkring, körkort, statligt ID-kort eller passnummer, kontoinloggning, i kombination med eventuell nödvändig säkerhets- eller åtkomstkod, lösenord eller inloggningsuppgifter som ger åtkomst till ett konto och ras eller etniskt ursprung eller fackföreningsmedlemskap. Denna information samlas in för att behandla din ansökan, utvärdera dig i rekryterings- och anställningsprocessen, inklusive för att bedöma din behörighet för tillgängliga befattningar och för att uppfylla juridiska skyldigheter (t.ex. lagar om hälsa och säkerhet, antidiskriminering). Observera att vi inte använder denna information för några ändamål som inte identifieras i California Privacy Rights Act Section 1798.121.

Vi varken ”säljer” eller ”delar” personuppgifter, inklusive känsliga personuppgifter, om arbetssökande i syfte att annonsera beteendemässigt mellan olika sammanhang.

Hur vi delar information

I allmänhet, och med förbehåll för tillämplig lag, kan vi använda personuppgifter om arbetssökande på följande sätt:

 • För att behandla din ansökan.
 • Hantera din relation med oss (t.ex. underlätta möten, kommunicera med dig, ge dig begärd information).
 • Kontakta (inklusive via e-post) dig eller andra å dina vägnar om lämpliga jobbmöjligheter eftersom de kan uppstå.
 • Kontakta referenser med ditt godkännande.
 • Genomför bakgrundskontroller med ditt godkännande.
 • Utvärdera dig i rekryterings- och anställningsprocessen, inklusive för att bedöma din behörighet för tillgängliga befattningar.
 • Genomföra interna analyser för att förstå de arbetssökande och/eller kandidater som ansöker och för att förbättra vår rekryteringsprocess, inklusive vår mångfald och våra insatser för lika anställningsmöjligheter.
 • Uppfylla juridiska skyldigheter (t.ex. lagar om hälsa och säkerhet, antidiskriminering).
 • För alla andra ändamål som identifieras i vår integritetspolicy.