Hur vi lämnar ut uppgifter

Enligt gällande lag beskrivs i följande tabell vilka uppgifter vi lämnar ut för ”affärsändamål” och tillgängliggör för intressebaserad reklam i andra sammanhang (kallas även ”riktad reklam”) (som dessa villkor definieras av gällande lag).

                                                        Exempel på kategorier av mottagare
Kategori av personuppgifter Avslöjanden för ett affärsändamål Delning för beteendebaserad reklam över flera sammanhang
Identifierare, såsom verkligt namn och/eller alias, kontaktinformation (såsom postadress, telefonnummer, e-postadress), onlineidentifierare (såsom internetprotokolladress, etc.) eller andra liknande identifierare, signatur, fysiska egenskaper eller beskrivning.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
 • Betalningsbehandlare, finansinstitut och andra efter behov för att slutföra transaktioner och för autentisering, säkerhet och bedrägeribekämpning.
 • Tredje parter som är nödvändiga för att slutföra transaktioner och tillhandahålla våra produkter och tjänster, inklusive orderhanterings- och leveransleverantörer, leveransföretag, agenter och tillverkare.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer.
 • Tredje parter som hjälper oss med informationsteknik och säkerhetsprogram.
 • Tredje parter som hjälper oss att förebygga, upptäcka och begränsa bedrägerier.
 • Reklamnätverk.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser.
Myndighetsutfärdat ID, t.ex. personnummer, körkortsnummer, passnummer)
 • Betalningsbehandlare, finansinstitut och andra efter behov för att slutföra transaktioner och för autentisering, säkerhet och bedrägeribekämpning.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom lotterier.
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister.
Ingen
Finansiell information, såsom kreditkortsnummer, betalkortsnummer och annan betalnings- eller finansiell information.
 • Betalningsbehandlare, finansinstitut och andra efter behov för att slutföra transaktioner och för autentisering, säkerhet och bedrägeribekämpning.
 • Tredje parter som är nödvändiga för att slutföra transaktioner och tillhandahålla våra produkter och tjänster, inklusive leverantörer av orderhantering och fullgörande, levererar företag, agenter och tillverkare.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer.
 • Tredje parter som hjälper oss med informationsteknik och säkerhetsprogram.
 • Tredje parter som hjälper oss att förebygga, upptäcka och begränsa bedrägerier.
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister.
Ingen
Medicinsk information/hälsoinformation, såsom information om en persons sjukdomshistorik, psykiska eller fysiska tillstånd eller behandling.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
Ingen
Skyddade egenskaper, såsom ålder, kön.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser; leverantörer av webbplats-/e-postoptimering; leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post); och leverantörer av dataanalys
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister
Ingen
Kommersiell information, såsom information om produkter och tjänster som erhållits från oss, individens preferenser, andra konsumerande historier eller tendenser.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer.
 • Tredje parter som hjälper oss med informationsteknik och säkerhetsprogram.
 • Tredje parter som hjälper oss att förebygga, upptäcka och begränsa bedrägerier.
 • Reklamnätverk.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser.
Uppgifter om nätverksaktivitet, såsom surf- och/eller sökhistorik, information om interaktioner med vår webbplats, mobilapp eller annonser
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
 • Betalningsbehandlare, finansinstitut och andra efter behov för att slutföra transaktioner och för autentisering, säkerhet och bedrägeribekämpning.
 • Tredje parter som är nödvändiga för att slutföra transaktioner och tillhandahålla våra produkter och tjänster, inklusive orderhanterings- och leveransleverantörer, leveransföretag, agenter och tillverkare.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer.
 • Tredje parter som hjälper oss med informationsteknik och säkerhetsprogram.
 • Tredje parter som hjälper oss att förebygga, upptäcka och begränsa bedrägerier.
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister.
 • Reklamnätverk.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser.
Elektroniska och sensoriska data (dvs. ljud, elektroniska, visuella, termiska, luktiga eller liknande information), såsom ljudinspelning (t.ex. samtalsinspelningar till kundtjänst) och fotografier.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
 • Tredje parter som förser oss med IT-tjänster, såsom internetleverantörer, operativsystem och plattformar, datacenter/värdar/molntjänstleverantörer.
 • Tredje parter som hjälper oss med informationsteknik och säkerhetsprogram.
 • Tredje parter som hjälper oss att förebygga, upptäcka och begränsa bedrägerier.
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister.
Ingen
Yrkes-/sysselsättningsinformation, såsom utbildning, yrke och anställningshistorik.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
 • Tredje parter som hjälper oss att förebygga, upptäcka och begränsa bedrägerier.
 • Myndigheter, brottsbekämpande myndigheter, advokater, revisorer, konsulter och andra parter enligt vad som krävs enligt lag, inklusive rättstvister.
Ingen
Slutsatser från någon av ovanstående uppgifter
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser, webbplats-/e-postoptimeringsleverantörer, leverantörer av marknadsföringskommunikation (t.ex. e-post, SMS, post) och dataanalysleverantörer.
 • Tredje parter som hjälper till att administrera, hantera och analysera våra program och tjänster, såsom kundtjänstleverantörer, lojalitetsprogramadministratörer, värdar för produktgranskningar och undersökningsadministratörer.
 • Reklamnätverk.
 • Tredje parter som tillhandahåller marknadsförings- och dataanalystjänster, såsom sociala medieplattformar som används för att leverera våra annonser.