Kalifornian tiedoksiannot

Jos asut Kaliforniassa, sinua koskevat tämän tietosuojakäytännön muiden osien lisäksi myös seuraavat tietosuojaa koskevat lisäkohdat.

  • Keräämiemme, käyttämiemme ja luovuttamiemme tietojen ryhmät.
  • Kalifornian laki määrää, että organisaatioiden on ilmoitettava Kalifornian asukkaille, kerätäänkö tiettyjä tietoryhmiä, luovutetaanko niitä organisaation ”liiketoimintatarkoituksiin” sekä ”myydäänkö” tai ”jaetaanko” niitä eri palveluista ja lähteistä kerättyihin tietoihin perustuvaa käyttäytymiseen perustuvaa mainontaa (cross-context behavioral advertising) varten (Kalifornian laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti). Katso luettelo keräämistämme tietoryhmistä ja siitä, miten jaamme tietoja, tästä.
  • Arkaluonteisten tietojen luovuttaminen. Jotkin keräämistämme henkilötiedoista katsotaan Kalifornian lain mukaan ”arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi”. Keräämme seuraaviin ryhmiin kuuluvia arkaluonteisia henkilötietoja (Kalifornian lain mukaisesti): sosiaaliturvatiedot/henkilötunnus, ajokortti, valtion viranomaisen myöntämän henkilökortin tai passin numero, tilin kirjautumistiedot yhdessä vaaditun turva- tai pääsykoodin, salasanan tai tunnistetietojen kanssa, joilla saa pääsyn tilille, sekä tietoa koskien henkilön terveyttä. Nämä tiedot kerätään tapahtumien käsittelyä, palveluiden tarjoamista ja liiketoimintamme hallinnointia varten. Huomaa, että emme käytä näitä tietoja mihinkään tarkoituksiin, joita ei ole määritelty Kalifornian siviililain kohdassa 1798.121. Emme ”myy” tai ”jaa” arkaluonteisia henkilötietoja eri palveluista ja lähteistä kerättyihin tietoihin perustuvaa käyttäytymiseen perustuvaa mainontaa varten.
  • California Shine the Light -laki. Jos haluat lisätietoja henkilötietoryhmistä (jos sellaisia on), joita jaamme kolmansien osapuolten tai osakkuusyhtiöiden kanssa suoramarkkinointia varten, lähetä meille kirjallinen pyyntö käyttämällä tietosuojakäytäntömme ”Yhteystiedot”-osiosta löytyviä tietoja.
  • Kalifornian ilmoitus taloudellisesta kannustimesta. Tarjoamme ohjelmia, jotka tarjoavat etuja. Olet todennäköisesti nähnyt joitakin näistä palkinto-ohjelmista, kampanjoista, kupongeista, näytteistä, arpajaisista tai eksklusiivisista tarjouksista (”palkinto-ohjelmat”). Kun rekisteröidyt johonkin tällaisista palkinto-ohjelmista, saatamme pyytää sinua antamaan tiettyjä tietoja, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Emme yleensä arvioi tai määritä rahallista tai muuta arvoa palkinto-ohjelmiemme yhteydessä kerätyille henkilötiedoille. Sikäli kuin jollekin palkinto-ohjelmalle määritetään jonkintasoinen arvo Kalifornian lain mukaisesti, kyseinen arvo perustuu osana kyseessä olevaa palkinto-ohjelmaa tehtävään kohtuulliseen ja hyvässä uskossa tehtävään laskentamenetelmään ja vaihtelee eri yksilöiden välillä osallistumisen laajuuden ja tason sekä lunastamisen laajuuden/takaisin maksettavan määrän perusteella. Voit lukea ohjelman säännöt kokonaisuudessaan Ohjelman ehdot -sivulta tai suoraan mistä tahansa ohjelmasta, mukaan lukien ohjeet liittymiseen ja osallistumisen päivittämiseen (ts. deaktivoimiseen tai ohjelmaan osallistumisen peruuttamiseen sovellettavan lain sallimalla tavalla).