Privatlivspolitik

Clorox og dens familie af mærker (samlet benævnt “vi”, “os”, “vores”) har en stærk tradition for ærlighed og redelig handlemåde, og vi stræber efter at være gennemsigtige omkring vores privatlivspraksisser. Vi tilvejebringer denne privatlivspolitik for at hjælpe dig med at forstå, hvordan vi indsamler, bruger, deler og beskytter dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik fortæller dig også om dine rettigheder og valg med hensyn til dine personoplysninger, og hvordan du kan kontakte os for at få svar på spørgsmål, som du måtte have om vores privatlivspraksisser.

Disse oplysninger kan opdateres fra tid til anden.

Hvad indeholder denne privatlivspolitik

Du kan gå til bestemte emner ved at gå til nedenstående overskrifter:


Typer af oplysninger, som vi indsamler

Vi indsamler oplysninger om dig på forskellige måder afhængigt af, hvordan du interagerer med os og vores produkter og tjenester, herunder via vores websteder, sociale mediesider, online- og mobiltjenester, applikationer og annoncer. Nogle af de oplysninger, som vi indsamler, omfatter personoplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Følgende giver et overblik over de typer af oplysninger, som vi indsamler fra forskellige kilder. For nærmere oplysninger om de oplysninger (herunder ikke-udtømmende eksempler), som vi indsamler, og hvordan vi bruger de pågældende oplysninger, kan du læse mere på siden Typer af oplysninger, som vi indsamler.

 • Oplysninger, som du tilvejebringer for os. Vi indsamler oplysninger, som du tilvejebringer direkte for os, f.eks. når du tilmelder dig en konto, abonnerer på modtagelse af vores meddelelser, deltager i konkurrencer eller lotterier, foretager køb, kontakter os med spørgsmål eller kommentarer, ansøger om et job, eller deltager i vores onlinefora, kampagner og sociale medieplatforme.
 • Enhedsoplysninger.
 • Vi bruger teknologier til at indsamle oplysninger fra dine enheder (computere, mobiltelefoner, tablets, osv.), når du besøger vores websteder eller downloader og bruger vores mobilapplikationer. Disse oplysninger kan omfatte din IP-adresse, enhedsannoncerings-id, oplysninger om din enhed/browsers operativsystem, hvordan du bruger applikationen eller enheden, og din fysiske placering.
 • Placeringsoplysninger. Nogle af vores websteder giver dig mulighed for at indsende oplysninger om din generelle placering, såsom dit postnummer eller din adresse, for at finde butikker, der sælger vores produkter eller levere andre placeringsrelaterede tjenester. Med dit samtykke kan nogle af vores websteder og applikationer også opfange og registrere visse præcise geoplacerings- eller globale placeringsoplysninger fra din enhed for at levere placeringsrelateret funktionalitet.
 • Oplysninger fra cookies og andre lignende sporingsteknologier. Vi bruger cookies og andre lignende teknologier, såsom web-beacons, klare GIF’er, pixels og internet-tag-teknologier (samlet benævnt “sporingsteknologier”), til at indsamle visse oplysninger vedrørende de måder, hvorpå du interagerer med vores websteder, mobilapplikationer, annoncering og/eller e-mailmeddelelser. Disse oplysninger kan omfatte browsertype, browsing-adfærd, brugeres webanmodninger, besøgte sider og indhold, antallet af nye besøg eller logins, søgemaskinehenvisning, partnerhenvisninger, trafik drevet af bannerannoncer eller andre kampagner, hvilke varer, der placeres i indkøbskurve, og hvilke der efterlades, konverteringer, og hvilke køb der blev foretaget, samt postnumre. Derudover kan vi overvåge og analysere din aktivitet på vores websteder og mobilapplikationer for at forbedre din oplevelse, hvilket kan omfatte brugen af tredjeparters sessionsafspilningssoftware eller -tjenester. For nærmere oplysninger om typerne af sporingsteknologier, som vi bruger, kan du læse mere på siden Cookies og andre lignende sporingsteknologier.
 • Oplysninger fra andre kilder. Ud over de oplysninger, som vi indsamler direkte fra dig, kan vi også modtage oplysninger om dig fra andre kilder, herunder tredjeparter, såsom vores forretningspartnere, vores tilknyttede selskaber, offentligt tilgængelige kilder eller sociale netværk, som du deltager i. For eksempel indsamler vi visse oplysninger, der slås op på sociale mediewebsteder, blogs og andre websteder.

Sådan bruger og behandler vi oplysninger

Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler, til at levere, tilpasse og forbedre vores produkter og tjenester, samt til at forstå, hvordan du bruger og interagerer med vores websteder og applikationer. Ud over de formål og anvendelser, der er beskrevet andetsteds i denne privatlivspolitik, bruger vi generelt oplysninger på følgende måder:

 • til at gennemføre transaktioner, som du har anmodet om eller opfylde ordrer, som du har afgivet,
 • til at svare på eller følge op på dine kommentarer, anmeldelser, forespørgsler og andre anmodninger,
 • til at levere målrettet annoncering, meddelelser, produktløsninger eller indhold, samt tjenester, som du har anmodet om,
 • til at udføre forskning og analyse relateret til vores virksomheder, websteder, produkter og tjenester, herunder kombinere oplysninger, som vi indsamler for at identificere andre potentielle kunder (f.eks. “lignende” kunder),
 • til at skræddersy vores produkter og tjenester til din brug eller dine præferencer,
 • til at kommunikere med dig om konkurrencer, lodtrækninger, loyalitets- eller belønningsprogrammer, kuponer, rabatter, kampagner eller andre anliggender, som du har tilmeldt dig, eller hvorom du har anmodet om oplysninger,
 • til at implementere sociale netværksfunktioner, som du har aktiveret,
 • til at offentliggøre dine anmeldelser, kommentarer, fotos, videoer og andet indhold, som du har slået op på en af vores interaktive eller brugergenererede funktioner,
 • til at kommunikere med dig om din konto,
 • til interne administrative formål, samt til at administrere vores forhold,
 • til sådanne andre formål, som du måtte give samtykke til (fra tid til anden), eller
 • som ellers tilladt eller påkrævet ved gældende lov.

I det omfang vi opretholder og bruger personoplysninger i et afidentificeret format, vil vi ikke forsøge at identificere oplysningerne, undtagen med henblik på at fastslå, hvorvidt vores afidentificeringsprocesser opfylder vores juridiske forpligtelser.


Sådan deler vi oplysninger

Ud over de specifikke situationer, der omtales andetsteds i denne privatlivspolitik, videregiver vi oplysninger i følgende situationer som tilladt ved lov:

 • Tilknyttede selskaber og opkøb. Hvis tilladt ved lov, og i overensstemmelse med de formål, der er identificeret i denne privatlivspolitik, kan vi dele oplysninger med vores familie af mærker og tilknyttede selskaber (f.eks. moderselskab, søsterselskaber, datterselskaber, joint ventures eller andre selskaber under fælles kontrol). Hvis en anden virksomhed erhverver eller planlægger at erhverve, vores virksomhed, forretning eller vores aktiver, deler vi også oplysninger med den pågældende virksomhed, herunder i forhandlingsfasen.
 • Forretningspartnere. Vi kan dele dine oplysninger med forretningspartnere, såsom tjenesteudbydere, forhandlere, salgsmæglere og detailpartnere (og deres tjenesteudbydere). Blandt andet kan forretningspartnere hjælpe os med at administrere vores websted, hjælpe eller støtte vores forretningsaktiviteter, udføre undersøgelser, yde teknisk support, udføre forskning og analyse, behandle betalinger og hjælpe med at opfylde ordrer.
 • Retsproces. Vi kan videregive oplysninger som svar på stævninger, arrestordrer eller retskendelser, eller i forbindelse med eventuel retsproces, for at overholde relevante love, eller for at svare på anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder. Vi kan også dele dine oplysninger for at håndhæve vores vilkår og betingelser, for at fastlægge eller udøve vores rettigheder, for at forsvare os mod et retskrav, for at undersøge, forebygge eller træffe foranstaltninger vedrørende mulige ulovlige aktiviteter, formodet svig, sikkerhed af personer eller ejendom, eller en overtrædelse af vores politikker, for at beskytte vores eller enhver af vores tilknyttede selskabers drift, eller for at efterkomme din anmodning om forsendelse af produkter eller levering af tjenester af en tredjepartsmellemmand.
 • Offentlig. Vi kan tilbyde fællesskabsfunktioner og offentlige interaktive fora gennem vores websteder, såsom debatfora, produktanmeldelser, chatrum, fora, wikis, sociale netværksplatforme og blogge. Hvis du beslutter dig for at indsende oplysninger på disse sider, kan de pågældende oplysninger være offentligt tilgængelige.
 • Partnerkampagne. Vi kan tilbyde konkurrencer, lotterier eller andre kampagner med tredjepartspartnere. Hvis du beslutter dig for at deltage i en konkurrence, et lotteri eller en kampagne, der sponsoreres af en tredjepartspartner, vil de oplysninger, som du tilvejebringer, blive delt med os og med dem. Deres brug af dine oplysninger er ikke underlagt denne privatlivspolitik.
 • Bryllups-, baby- og/eller gaveregister. Nogle af vores websteder giver mulighed for at oprette offentlige registre, hvor du kan angive over for andre, hvilke typer af produkter du måske er interesseret i at modtage. De oplysninger, som du tilvejebringer om dit arrangement (eks. navn, dato, sted, osv.) som en del af et offentligt register, kan være offentligt tilgængelige, så dine gæster kan søge efter dit register. I nogle tilfælde kan vi give dig mulighed for at begrænse, i hvilket omfang de pågældende oplysninger vil blive gjort tilgængelige for offentligheden. Vi kan også dele dine oplysninger med tredjeparters portalwebsteder for bryllups- og gaveregistre. Det giver blandt andet dine gæster yderligere muligheder for at finde dit register og koordinere gaver.
 • Andre oplysninger med dit samtykke. Vi kan spørge, om du ønsker, at vi deler dine oplysninger med andre tredjeparter, som ikke er beskrevet andetsteds i denne privatlivspolitik.


Dine valg

Afhængigt af din stat og dit bopælsland kan du træffe følgende valg vedrørende dine personoplysninger:

 • Indsigt i dine personoplysninger. Du kan anmode om bekræftelse på, hvorvidt vi behandler dine personoplysninger, og anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har om dig, herunder relaterede oplysninger, eller en kopi af de pågældende oplysninger, ved at følge instruktionerne beskrevet i afsnittet Kontaktoplysninger nedenfor. Under visse omstændigheder kan du anmode om overførsel af dine personoplysninger. Hvis påkrævet ved lov, giver vi dig rimelig indsigt i de personoplysninger, som vi har om dig, efter anmodning herom.
 • Ændringer til dine personoplysninger. Du kan anmode om, at dine personoplysninger berigtiges. Bemærk, at vi er afhængige af, at du opdaterer og berigtiger dine personoplysninger. De fleste af vores websteder giver dig mulighed for at ændre eller slette din kontoprofil. Bemærk, at vi kan beholde historiske oplysninger i vores sikkerhedskopifiler som tilladt ved lov. Hvis vores websted ikke giver dig mulighed for at opdatere eller berigtige visse oplysninger, skal du kontakte os ved at følge instruktionerne beskrevet i afsnittet Kontaktoplysninger nedenfor.
 • Sletning af dine personoplysninger. Du kan anmode om, at vi sletter dine personoplysninger ved at følge instruktionerne beskrevet i afsnittet Kontaktoplysninger nedenfor. Hvis påkrævet ved lov, efterkommer vi en anmodning om at slette oplysninger, men du bør bemærke, at i visse situationer og i det omfang tilladt ved lov, kan vi opbevare dine personoplysninger for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister, håndhæve vores aftaler, påvise sikkerhedshændelser, beskytte mod ondsindet, vildledende, svigagtig, eller ulovlig aktivitet, gennemføre transaktioner, levere ønskede varer eller tjenester, identificere eller reparere fejl, eller forhindre utilsigtet diskrimination mod dem, der udøver deres privatlivsrettigheder. Vi kan også opbevare dine oplysninger for at bruge dem på en måde, der er i overensstemmelse med enkeltpersoners rimelige forventninger eller er forenelig med den sammenhæng, hvori de blev tilvejebragt for os.
 • Indsigelse mod visse former for behandling. Under visse omstændigheder kan du gøre indsigelse mod vores brug og/eller vores videregivelse af dine personoplysninger ved at følge instruktionerne beskrevet i afsnittet Kontaktoplysninger nedenfor.
 • Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke til behandling af personoplysninger, kan vi muligvis ikke længere levere tjenester til dig. Du kan tilbagekalde samtykke til behandling (hvis en sådan behandling er baseret på samtykke) ved at følge instruktionerne beskrevet i afsnittet Kontaktoplysninger nedenfor.
 • Do Not Track-funktionen (“DNT”). Vi genkender ikke “Do Not Track”-signalet i øjeblikket.
 • Direkte markedsføringsmeddelelser. Vi bruger kun dine personoplysninger til vores direkte markedsføringsformål og/eller deler dine personoplysninger med tredjeparter til vores direkte markedsføringsformål som angivet i denne privatlivspolitik. Du kan f.eks. vælge at give os din e-mailadresse eller postadresse med henblik på at give os mulighed for at sende gratis nyhedsbreve, undersøgelser, tilbud og andet salgsfremmende materiale til dig, samt målrettede tilbud fra tredjeparter. Du kan til enhver tid anmode om at fravælge/afmelde direkte markedsføringsmeddelelser ved at kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnittet Kontaktoplysninger nedenfor, eller ved at klikke på afmeldingslinket i den e-mail, vi har sendt. Hvis du modtager en sms fra os, der indeholder salgsfremmende oplysninger, kan du fravælge modtagelse af fremtidige sms’er ved at svare “STOP”, “AFMELD” eller andre lignende svar som beskrevet i sms’en. Du kan stoppe med at modtage tilbud via fysisk post ved at sende os en e-mail med “INGEN ALMINDELIG POST” i emnelinjen sammen med dit navn, adresse og postnummer. Vi behandler din anmodning om fravalg/afmelding i overensstemmelse med gældende love og uden beregning. Hvis du beslutter ikke at modtage reklametilbud, kan vi stadig sende dig tjenesterelaterede meddelelser. Bemærk, at vores forsendelser forberedes, inden de sendes. Selvom vi fjerner dit navn fra vores mailingliste, efter at vi har modtaget din anmodning, kan du stadig modtage forsendelser fra os, som er blevet påbegyndt, inden dit navn blev fjernet.
 • Cookies og lignende sporingsteknologier. De fleste webbrowsere giver dig mulighed for at afvise eller slette cookies gennem deres indstillingspræferencer. Bemærk, at hvis du vælger at fjerne eller afvise cookies, kan dette påvirke tilgængeligheden og funktionaliteten af vores websteder. For flere oplysninger om, hvordan visse af vores websteder bruger cookies og, hvis relevant, for at opdatere dine præferencer, skal du klikke på linket “Cookieindstillinger”, der er tilgængeligt på det relevante websted.
 • Fravalg af målrettet annoncering. Du kan fravælge målrettet annoncering (f.eks. cookies) ved at klikke på linket “Del ikke mine personoplysninger” på det relevante websted.

Indsendelse af anmodninger

I nogle tilfælde kan vi begrænse eller afvise din anmodning, hvis tilladt eller påkrævet ved lov, eller hvis vi ikke er i stand til at bekræfte din identitet på passende vis. Vi diskriminerer ikke mod enkeltpersoner, der udøver deres privatlivsrettigheder i henhold til gældende lovgivning. Hvis du er uenig i, hvordan vi håndterede en anmodning, kan du appellere vores beslutning ved at kontakte os ved hjælp på privacyinfo@clorox.com nedenfor med emnelinjen “Appel”.

Bemærk, at for at beskytte dine oplysninger skal vi kunne bekræfte din identitet, før vi kan behandle din anmodning om at udøve enhver af de foregående privatlivsrettigheder. Vi kan udføre bekræftelsesprocessen via e-mail eller telefon, og vi kan bede dig om at tilvejebringe oplysninger for os såsom dit navn, kontaktoplysninger og eventuelle yderligere relevante oplysninger baseret på dit forhold til os.

Under visse omstændigheder kan visse enkeltpersoner udpege en autoriseret agent til at indsende anmodninger om at udøve visse privatlivsrettigheder på deres vegne. For at gøre dette skal du give den autoriserede agent skriftlig og underskrevet tilladelse til at indsende anmodningen på dine vegne og bekræfte din egen identitet direkte hos os. Bemærk, at vi kan afvise en anmodning fra en autoriseret agent, der ikke indsender bevis for, at de er blevet autoriseret af dig til at handle på dine vegne.

Hvis du er en autoriseret agent, der indsender en anmodning på vegne af en anden person, skal du vedhæfte en kopi af en udfyldt formular til udpegelse af autoriseret agent, der angiver, at du kan handle på den anden persons vegne.


Sådan beskytter og opbevarer vi personoplysninger

Ingen overførselsmetode over internettet eller metode til elektronisk lagring er fuldstændigt sikker. Selvom vi gør rimelige bestræbelser på at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine personoplysninger. I tilfælde af, at loven kræver, at vi informerer dig om et brud, der påvirker dine personoplysninger, kan vi underrette dig elektronisk, skriftligt eller pr. telefon, hvis tilladt ved lov.

Nogle af vores websteder giver dig mulighed for at oprette en konto. Når du gør det, vil du blive bedt om at oprette en adgangskode. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din adgangskode, vælge en stærk adgangskode og konstruere en unik adgangskode. Du er ansvarlig for eventuel adgang til eller brug af din konto af en anden person, der har fået kendskab til din adgangskode, uanset om en sådan adgang eller brug er blevet autoriseret af dig eller ej. Du bør underrette os om eventuel uautoriseret brug af din adgangskode eller konto.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene beskrevet i denne privatlivspolitik, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov. For at bestemme den passende opbevaringsperiode for personoplysninger overvejer vi antallet, arten og følsomheden af oplysningerne, den potentielle risiko for skade fra uautoriseret brug eller videregivelse af oplysningerne, de formål, hvortil vi indsamlede oplysningerne, og hvorvidt vi kan opnå de pågældende formål via andre midler, samt gældende lovkrav.


Andre vigtige oplysninger

Følgende yderligere oplysninger vedrører vores privatlivspraksisser:

 • Børn. Vores websteder og onlinetjenester er ikke beregnet til børn under 18 år, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 18 år uden forældersamtykke. Børn under 18 år bør ikke tilvejebringe deres personoplysninger for os.
 • Internationale dataoverførsler. Som en multinational virksomhed overfører vi oplysninger mellem og blandt vores tilknyttede selskaber. Som følge heraf kan dine oplysninger blive behandlet i et fremmed land, hvor privatlivslove kan være mindre strenge end lovene i dit land. Ikke desto mindre træffer vi, hvis muligt, foranstaltninger til at behandle personoplysninger ved hjælp af de samme privatlivsprincipper, der gælder i medfør af lovgivningen i det land, hvor vi først modtog dine oplysninger. Når vi f.eks. sender oplysninger fra Europa til USA, påberåber vi os standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen for overførsel af oplysninger. Ved at indsende dine personoplysninger til os accepterer du overførslen, opbevaringen og behandlingen af dine oplysninger i et andet land end dit bopælsland, herunder, men ikke nødvendigvis begrænset til, USA. Hvis du ønsker flere oplysninger om vores udenlandske behandlingspolitikker og -aftaler, herunder forsøg på at anvende de privatlivsprincipper, der gælder i én retskreds, til oplysninger, når de sendes til en anden retskreds, kan du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.
 • Tredjepartsapplikationer/-websteder. Vi har ingen kontrol over privatlivspraksisserne for websteder eller applikationer, som vi ikke ejer. Alle personoplysninger, som du tilvejebringer via tredjepartswebsteder, -applikationer eller andre midler, er underlagt de privatlivspolitikker, der gælder for de pågældende tredjeparter og medier.
 • Ændringer til denne privatlivspolitik. Vi kan opdatere vores privatlivspolitik fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores praksisser, teknologi, lovkrav og andre faktorer. Når der foretages ændringer til denne privatlivspolitik, træder de omgående i kraft, når de offentliggøres. Du kan se forklaringen “Sidst opdateret” nederst på denne side for at se, hvornår denne privatlivspolitik sidst blev revideret.

Yderligere oplysninger til beboere i Californien

Hvis du er bosiddende i Californien, kan du læse mere på siden Yderligere oplysninger for Californien.

Yderligere retskredsspecifikke oplysninger

Nogle retskredse kan have yderligere tilgængelige oplysninger. Du kan læse mere på siden Yderligere retskredsspecifikke vilkår.

Yderligere oplysninger for jobansøgere

Hvis du ansøger om et job hos os, kan du læse mere på siden Jobansøger.


Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at udøve gældende privatlivsrettigheder eller forstå, hvorvidt de pågældende rettigheder gælder for dig, bedes du følge instruktionerne nedenfor for at fremsætte din anmodning:

Du er… Websted (eksempel) Kontaktanvisninger
Amerikansk beboer Alle amerikanske forbrugerwebsteder Besøg vores formular til anmodninger fra registrerede for at udfylde og indsende en anmodning. Du kan også ringe til os på 855-545-2325.
Amerikansk beboer Alle U.S. B2B-websteder (f.eks. www.cloroxpro.com, www.hiddenvalleykitchens.com, osv.) Besøg vores formular til anmodninger fra registrerede for at udfylde og indsende en anmodning. Du kan også ringe til os på 855-545-2325.
Beboer i EU/Storbritannien www.burtsbees.co.uk
www.burtsbees.de
Log ind på konto på websted eller telefonisk (Storbritannien): +44 0161 813 1476
Internationale beboere uden for USA, EU eller Storbritannien. Alle internationale forbrugerwebsteder uden for USA, EU eller Storbritannien. Besøg vores internationale formular til anmodninger fra registrerede for at udfylde og indsende en anmodning. Du kan også sende os en e-mail på privacyinfo@clorox.com.
Jobansøger Alle jobansøgere Hvis du er en jobansøger og gerne vil fremsætte en anmodning vedrørende dine privatlivsrettigheder, bedes du sende en e-mail til people@clorox.com eller ringe til 1-800-256-7693.

Hvis du har et spørgsmål om dine privatlivsrettigheder eller på anden måde ønsker at indsende en anmodning om udøvelse af sådanne rettigheder, men ovenstående muligheder ikke gælder for dig, bedes du sende en e-mail til privacyinfo@clorox.com.

Hvis du har eventuelle spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende vores privatlivspraksisser, bedes du kontakte os på den relevante adresse nedenfor. Vi vil forsøge at svare på dine anmodninger og tilvejebringe yderligere privatlivsrelaterede oplysninger for dig.

Privacy Team
Clorox Consumer Services
PO Box 24305,
Oakland, California, 94623-1305
privacyinfo@clorox.com
855-545-2325

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du have ret til at indgive en klage til din offentlige databeskyttelsesmyndighed.

Sidst opdateret og ikrafttrædelsesdato: 29. december 2022