Yderligere oplysninger til jobansøgere

Følgende yderligere oplysninger gælder kun for jobansøgere og supplerer vores generelle privatlivspolitik.

Oplysninger, som vi indsamler, bruger og videregiver

Hvis du ansøger om et jobopslag, indsamler vi oplysninger, der er nødvendige for at behandle din ansøgning eller for at beholde dig som medarbejder. Vi indsamler fra forskellige kilder, herunder:

 • Direkte fra dig. Vi indsamler oplysninger, som du frivilligt indsender til os i forbindelse med din ansøgning om ansættelse, herunder gennem udfyldelse og indsendelse af online-ansøgningsformularer, gennem CV’er eller gennem samtaler eller anden kommunikation.
 • Fra andre kilder. Ud over de oplysninger, som vi indsamler direkte fra dig, kan vi også modtage oplysninger om dig fra andre kilder, herunder tredjeparter. Eksempler på tredjepartskilder omfatter ansættelsesscreeningsbureauer, baggrundstjekbureauer, rekrutteringsbureauer, tjenesteudbydere, tidligere arbejdsgivere og/eller skoler og uddannelsesinstitutioner, og offentligt tilgængelige oplysninger på websteder eller sociale medier (f.eks., når du ansøger via LinkedIn, hvis relevant til rekrutteringsformål og tilladt ved gældende lov).

Den følgende tabel beskriver kategorierne af personoplysninger, som vi indsamler, og kategorierne af modtagere, til hvilke vi videregiver sådanne oplysninger til vores forretningsformål.

Kategori af personoplysninger Eksempler på kategorier af modtagere til et forretningsformål
Identifikatorer, såsom rigtige navn og/eller alias, kontaktoplysninger (såsom postadresse, telefonnummer, e-mailadresse), online-identifikatorer (såsom internetprotokoladresse, osv.) eller andre lignende identifikatorer, underskrift, fysiske karakteristika eller beskrivelse.
 • Tredjeparter, der hjælper os med HR-tjenester og rekruttering, herunder HR-informationssystemer og -applikationer.
 • Tredjeparter, der leverer it-tjenester til os, såsom internettjenesteudbydere, operativsystemer og platforme, datacentre/værter/udbydere af cloudtjenester
 • Offentlige enheder, retshåndhævende myndigheder, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrævet ved lov, herunder retssager
Offentligt udstedt id, såsom CPR-nummer, kørekortnummer, pasnummer)
 • Tredjeparter, der hjælper os med HR-tjenester og rekruttering, herunder HR-informationssystemer og -applikationer.
 • Tredjeparter, der leverer it-tjenester til os, såsom internettjenesteudbydere, operativsystemer og platforme, datacentre/værter/udbydere af cloudtjenester
 • Offentlige enheder, retshåndhævende myndigheder, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrævet ved lov, herunder retssager
 • Tredjeparter, der hjælper os med HR-tjenester og rekruttering, herunder HR-informationssystemer og -applikationer.
 • Tredjeparter, der leverer it-tjenester til os, såsom internettjenesteudbydere, operativsystemer og platforme, datacentre/værter/udbydere af cloudtjenester
 • Offentlige enheder, retshåndhævende myndigheder, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrævet ved lov, herunder retssager
Beskyttede karakteristika, såsom alder, køn, race, etnicitet, fysisk eller mentalt handicap (hvis påkrævet for at foretage rimelige tilpasninger), osv.
 • Tredjeparter, der hjælper os med HR-tjenester og rekruttering, herunder HR-informationssystemer og -applikationer.
 • Tredjeparter, der leverer it-tjenester til os, såsom internettjenesteudbydere, operativsystemer og platforme, datacentre/værter/udbydere af cloudtjenester
 • Offentlige enheder, retshåndhævende myndigheder, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrævet ved lov, herunder retssager
Elektroniske og sensoriske data (dvs. lyd, elektroniske, visuelle, termiske, lugtmæssige eller lignende oplysninger), såsom lydoptagelse (f.eks. optagelser af kundeserviceopkald) og fotografier.
 • Tredjeparter, der hjælper os med HR-tjenester og rekruttering, herunder HR-informationssystemer og -applikationer.
 • Tredjeparter, der leverer it-tjenester til os, såsom internettjenesteudbydere, operativsystemer og platforme, datacentre/værter/udbydere af cloudtjenester
 • Offentlige enheder, retshåndhævende myndigheder, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrævet ved lov, herunder retssager
Faglige oplysninger/ansættelsesoplysninger, såsom uddannelse, beskæftigelse, erhvervserfaring og faglige referencer.
 • Tredjeparter, der hjælper os med HR-tjenester og rekruttering, herunder HR-informationssystemer og -applikationer.
 • Tredjeparter, der leverer it-tjenester til os, såsom internettjenesteudbydere, operativsystemer og platforme, datacentre/værter/udbydere af cloudtjenester
 • Offentlige enheder, retshåndhævende myndigheder, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrævet ved lov, herunder retssager
Konklusioner udledt fra enhver af ovenstående oplysninger
 • Tredjeparter, der hjælper os med HR-tjenester og rekruttering, herunder HR-informationssystemer og -applikationer.
 • Tredjeparter, der leverer it-tjenester til os, såsom internettjenesteudbydere, operativsystemer og platforme, datacentre/værter/udbydere af cloudtjenester
 • Offentlige enheder, retshåndhævende myndigheder, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrævet ved lov, herunder retssager

Nogle af de personoplysninger, som vi indsamler, betragtes som “følsomme personoplysninger” i henhold til californisk lovgivning. Vi indsamler følgende kategorier af følsomme personoplysninger (som defineret i henhold til californisk lovgivning): CPR-nummer, kørekort, statsligt identifikationskort eller pasnummer, kontologin, kombineret med eventuel påkrævet sikkerheds- eller adgangskode, adgangskode, eller legitimationsoplysninger, der giver adgang til en konto, samt racemæssig eller etnisk oprindelse, eller fagforeningsmedlemskab. Disse oplysninger indsamles for at behandle din ansøgning, evaluere dig i rekrutterings- og ansættelsesprocessen, herunder for at vurdere din egnethed til ledige stillinger, og for at overholde juridiske forpligtelser (f.eks. sundheds- og sikkerheds-, antidiskriminationslove). Bemærk, at vi ikke bruger disse oplysninger til eventuelle formål, der ikke er identificeret i California Privacy Rights Act Section 1798.121.

Vi “sælger” eller “deler” ikke personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger, om jobansøgere med henblik på adfærdsmæssig annoncering på tværs af sammenhænge.

Sådan bruger vi oplysninger

Generelt og med forbehold for gældende lovgivning kan vi bruge personoplysninger om jobansøgere på følgende måder:

 • For at behandle din ansøgning.
 • Administrere dit forhold til os (f.eks. formidle møder, kommunikere med dig, give dig de ønskede oplysninger).
 • Kontakte (herunder via e-mail) dig eller andre på dine vegne om egnede jobmuligheder, idet de opstår.
 • Kontakte referencer med din tilladelse.
 • Udføre baggrundstjek med din tilladelse.
 • Evaluere dig i rekrutterings- og ansættelsesprocessen, herunder for at vurdere din egnethed til ledige stillinger.
 • Udføre interne analyser for at forstå jobansøgere og/eller kandidater, der ansøger, og forbedre vores rekrutteringsproces, herunder vores indsats i forbindelse med mangfoldighed og lige ansættelsesmuligheder.
 • Overholde juridiske forpligtelser (f.eks. love om sundhed og sikkerhed, bekæmpelse af diskrimination).
 • Til eventuelt andet formål identificeret i vores privatlivspolitik.