İş Başvurusu Sahipleri için Ek Açıklamalar

Aşağıdaki ek açıklamalar yalnızca iş başvurusunda bulunanlar için geçerlidir ve genel Gizlilik Politikamızı tamamlayıcı niteliktedir.

Topladığımız, Kullandığımız ve İfşa Ettiğimiz Bilgiler

Bir iş ilanına başvurursanız başvurunuzu işleme koymak veya sizi bir çalışan olarak tutmak için gerekli bilgileri toplarız. Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere çeşitli kaynaklardan toplamaktayız:

 • Doğrudan sizden. Çevrim içi başvuru formlarının doldurulması ve gönderilmesi, özgeçmişler veya CV veya mülakatlar veya diğer iletişimler yoluyla da dâhil olmak üzere istihdam başvurunuzla bağlantılı olarak bize gönüllü olarak gönderdiğiniz bilgileri toplarız.
 • Diğer Kaynaklardan. Doğrudan sizden topladığımız bilgilere ek olarak üçüncü taraflar da dâhil olmak üzere diğer kaynaklardan da hakkınızda bilgi alabiliriz. Üçüncü taraf kaynaklara örnek olarak istihdam tarama kuruluşları, geçmiş kontrol kuruluşları, işe alım kuruluşları, hizmet sağlayıcılar, eski işverenler ve/veya okullar ve eğitim kurumları ve web sitelerinde veya sosyal medyada kamuya açık bilgiler (ör. LinkedIn üzerinden başvururken işe alım amaçlarıyla ilgili olduğu ve geçerli yasaların izin verdiği durumlarda) verilebilir.

Aşağıdaki tabloda, topladığımız kişisel bilgi kategorileri ve bu bilgileri iş amaçlarımız doğrultusunda ifşa ettiğimiz alıcı kategorileri açıklanmaktadır.

Kişisel Bilgi Kategorisi İş Amaçlı Alıcı Kategorilerine Örnekler
 Gerçek ad ve/veya takma ad, iletişim bilgileri (posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi gibi), çevrim içi tanımlayıcılar (internet protokol adresi vb.) veya diğer benzer tanımlayıcılar, imza, fiziksel özellikler veya açıklama gibi tanımlayıcılar.
 • İnsan kaynakları bilgi sistemleri ve uygulamaları da dâhil olmak üzere insan kaynakları hizmetleri ve işe alım konusunda bize yardımcı olan üçüncü taraflar.
 • İnternet hizmet sağlayıcıları, işletim sistemleri ve platformları, veri merkezleri/sunucular/bulut hizmet sağlayıcıları gibi bize bilgi teknolojisi hizmetleri sağlayan üçüncü taraflar
 • Devlet kuruluşları, kolluk kuvvetleri, avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hukuk davaları da dâhil olmak üzere yasaların gerektirdiği diğer taraflar
Devlet tarafından verilen kimlik, (ör. sosyal güvenlik numarası, ehliyet numarası, pasaport numarası)
 • İnsan kaynakları bilgi sistemleri ve uygulamaları da dâhil olmak üzere insan kaynakları hizmetleri ve işe alım konusunda bize yardımcı olan üçüncü taraflar.
 • İnternet hizmet sağlayıcıları, işletim sistemleri ve platformları, veri merkezleri/sunucular/bulut hizmet sağlayıcıları gibi bize bilgi teknolojisi hizmetleri sağlayan üçüncü taraflar
 • Devlet kuruluşları, kolluk kuvvetleri, avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hukuk davaları da dâhil olmak üzere yasaların gerektirdiği diğer taraflar
Yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, fiziksel veya zihinsel engel (makul düzenlemelerin yapılması gerekiyorsa) vb. gibi korunan özellikler.
 • İnsan kaynakları bilgi sistemleri ve uygulamaları da dâhil olmak üzere insan kaynakları hizmetleri ve işe alım konusunda bize yardımcı olan üçüncü taraflar.
 • İnternet hizmet sağlayıcıları, işletim sistemleri ve platformları, veri merkezleri/sunucular/bulut hizmet sağlayıcıları gibi bize bilgi teknolojisi hizmetleri sağlayan üçüncü taraflar
 • Devlet kuruluşları, kolluk kuvvetleri, avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hukuk davaları da dâhil olmak üzere yasaların gerektirdiği diğer taraflar
Ses kaydı (ör. müşteri hizmetleri çağrı kayıtları) ve fotoğraflar gibi elektronik ve duyusal veriler (yani ses, elektronik, görsel, termal, kokusal veya benzeri bilgiler).
 • İnsan kaynakları bilgi sistemleri ve uygulamaları da dâhil olmak üzere insan kaynakları hizmetleri ve işe alım konusunda bize yardımcı olan üçüncü taraflar.
 • İnternet hizmet sağlayıcıları, işletim sistemleri ve platformları, veri merkezleri/sunucular/bulut hizmet sağlayıcıları gibi bize bilgi teknolojisi hizmetleri sağlayan üçüncü taraflar
 • Devlet kuruluşları, kolluk kuvvetleri, avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hukuk davaları da dâhil olmak üzere yasaların gerektirdiği diğer taraflar
Eğitim, meslek, istihdam geçmişi ve mesleki referanslar gibi mesleki/istihdam bilgileri.
 • İnsan kaynakları bilgi sistemleri ve uygulamaları da dâhil olmak üzere insan kaynakları hizmetleri ve işe alım konusunda bize yardımcı olan üçüncü taraflar.
 • İnternet hizmet sağlayıcıları, işletim sistemleri ve platformları, veri merkezleri/sunucular/bulut hizmet sağlayıcıları gibi bize bilgi teknolojisi hizmetleri sağlayan üçüncü taraflar
 • Devlet kuruluşları, kolluk kuvvetleri, avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hukuk davaları da dâhil olmak üzere yasaların gerektirdiği diğer taraflar
Yukarıdaki bilgilerin herhangi birinden yapılan çıkarımlar
 • İnsan kaynakları bilgi sistemleri ve uygulamaları da dâhil olmak üzere insan kaynakları hizmetleri ve işe alım konusunda bize yardımcı olan üçüncü taraflar.
 • İnternet hizmet sağlayıcıları, işletim sistemleri ve platformları, veri merkezleri/sunucular/bulut hizmet sağlayıcıları gibi bize bilgi teknolojisi hizmetleri sağlayan üçüncü taraflar
 • Devlet kuruluşları, kolluk kuvvetleri, avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hukuk davaları da dâhil olmak üzere yasaların gerektirdiği diğer taraflar

Topladığımız kişisel bilgilerin bazıları Kaliforniya yasaları kapsamında “hassas kişisel bilgiler” olarak kabul edilir. Aşağıdaki hassas kişisel bilgi kategorilerini toplamaktayız (Kaliforniya yasaları kapsamında tanımlandığı şekilde): Sosyal güvenlik, ehliyet, devlet kimlik kartı veya pasaport numarası; bir hesaba erişime izin veren herhangi bir gerekli güvenlik veya erişim kodu, şifre veya kimlik bilgileriyle birlikte hesap oturum açma; ve ırk veya etnik köken veya birlik üyeliği. Bu bilgiler başvurunuzu işleme koymak, mevcut pozisyonlar için uygunluğunuzu değerlendirmek de dâhil olmak üzere işe alım ve işe alma sürecinde sizi değerlendirmek ve yasal yükümlülüklere (ör. sağlık ve güvenlik, ayrımcılıkla mücadele yasaları) uymak için toplanır. Bu bilgileri Kaliforniya Gizlilik Hakları Yasası Bölüm 1798.121’de tanımlanmayan herhangi bir amaç için kullanmadığımızı unutmayın.

Bağlamlar arası davranışsal reklamcılık amacıyla iş başvurusunda bulunanlar hakkında hassas kişisel bilgiler de dâhil olmak üzere kişisel bilgileri “satmayız” veya “paylaşmayız”.

Bilgileri Nasıl Kullanırız

Genel olarak ve yürürlükteki yasalara tabi olarak iş başvurusunda bulunanlar hakkındaki kişisel bilgileri aşağıdaki şekillerde kullanabiliriz:

 • Başvurunuzu işlemek için.
 • Bizimle olan ilişkinizi yönetmek (ör. toplantıları kolaylaştırmak, sizinle iletişim kurmak, size talep edilen bilgileri sağlamak).
 • Ortaya çıkabilecek uygun iş fırsatları hakkında sizinle veya sizin adınıza başkalarıyla iletişime geçmek (e-posta yoluyla da dâhil).
 • Yetkiniz ile birlikte referanslarla iletişime geçmek.
 • Yetkiniz ile geçmiş kontrollerini yürütmek.
 • Mevcut pozisyonlar için uygunluğunuzu değerlendirmek de dâhil olmak üzere işe alım ve işe alma sürecinde sizi değerlendirmek.
 • İş başvurusunda bulunanları ve/veya adayları anlamak, çeşitlilik ve eşit istihdam fırsatları çabalarımız da dâhil olmak üzere işe alım sürecimizi iyileştirmek için iç analizler yürütmek.
 • Yasal yükümlülüklere uymak (ör. sağlık ve güvenlik, ayrımcılık karşıtı yasalar).
 • Gizlilik Politikamızda tanımlanan diğer herhangi bir amaç için.