Slik deler vi informasjon

I henhold til gjeldende lov beskriver følgende diagram kategoriene av informasjon vi offentliggjør for «forretningsformål» og deler for formål knyttet til atferdsbasert annonsering på tvers av kontekster (også referert til som «målrettet annonsering») (slik disse begrepene er definert av gjeldende lov).

                                                        Eksempler på kategorier av mottakere
Kategori av personlige opplysninger Offentliggjøringer for et forretningsformål Deling for krysskontekstatferd-annonsering
Identifikatorer, som for eksempel ekte navn og/eller alias, kontaktinformasjon (som for eksempel postadresse, telefonnummer, e-postadresse), nettidentifikatorer (som for eksempel Internettprotokolladresse osv.) eller andre lignende identifikatorer, signatur, fysiske kjennetegn eller beskrivelse.
 • Tredjeparter som hjelper til med å administrere, styre og analysere våre programmer og tjenester, for eksempel kundeserviceleverandører, lojalitetsprogramadministratorer, produktanmeldelsesverter og undersøkelsesadministratorer.
 • Tredjeparter som leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, for eksempel leverandører av nettsteds-/e-postoptimalisering, leverandører av markedsføringskommunikasjon (f.eks. e-post, SMS, post) og dataanalyseleverandører.
 • Betalingsbehandlere, finansinstitusjoner og andre etter behov for å fullføre transaksjoner og for autentisering, sikkerhet og svindelforebygging.
 • Tredjeparter som er nødvendige for å fullføre transaksjoner og levere våre produkter og tjenester, inkludert ordrestyrings- og leveringsleverandører, leveringsselskaper, agenter og produsenter.
 • Tredjeparter som leverer informasjonsteknologitjenester til oss, for eksempel Internett-tjenesteleverandører, leverandører av operativsystemer og plattformer, datasentre/verter/skytjenesteleverandører.
 • Tredjeparter som hjelper oss med informasjonsteknologi og sikkerhetsprogrammer.
 • Tredjeparter som hjelper oss med å forhindre svindel, oppdage og redusere svindel.
 • Reklamenettverk.
 • Tredjeparter som leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, for eksempel sosiale medieplattformer som brukes til å levere våre annonser.
Offentlig utstedt legitimasjon, som personnummer, førerkortnummer, passnummer)
 • Betalingsbehandlere, finansinstitusjoner og andre etter behov for å fullføre transaksjoner og for autentisering, sikkerhet og svindelforebygging.
 • Tredjeparter som hjelper til med å administrere, styre og analysere våre programmer og tjenester, slik som lotterier.
 • Offentlige instanser, politimyndigheter, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrevd av lovgivning, inkludert rettstvister.
Ingen
Økonomisk informasjon, som kredittkortnummer, debetkortnummer og annen betalings- eller økonomisk informasjon.
 • Betalingsbehandlere, finansinstitusjoner og andre etter behov for å fullføre transaksjoner og for autentisering, sikkerhet og svindelforebygging.
 • Tredjeparter som er nødvendige for å fullføre transaksjoner og levere våre produkter og tjenester, inkludert ordrestyring og leveringsleverandører, leveringsselskaper, agenter og produsenter.
 • Tredjeparter som hjelper til med å administrere, styre og analysere våre programmer og tjenester, slik som kundeserviceleverandører.
 • Tredjeparter som leverer informasjonsteknologitjenester til oss, for eksempel Internett-tjenesteleverandører, leverandører av operativsystemer og plattformer, datasentre/verter/skytjenesteleverandører.
 • Tredjeparter som hjelper oss med informasjonsteknologi og sikkerhetsprogrammer.
 • Tredjeparter som hjelper oss med å forhindre svindel, oppdage og redusere svindel.
 • Offentlige instanser, politimyndigheter, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrevd av lovgivning, inkludert rettstvister.
Ingen
Medisinsk/helseforsikringsinformasjon, som for eksempel informasjon om en persons sykehistorie, psykiske eller fysiske tilstand eller behandling.
 • Tredjeparter som hjelper til med å administrere, styre og analysere våre programmer og tjenester, for eksempel kundeserviceleverandører, lojalitetsprogramadministratorer, produktanmeldelsesverter og undersøkelsesadministratorer.
Ingen
Beskyttede egenskaper som for eksempel alder, kjønn.
 • Tredjeparter som leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, som for eksempel sosiale medieplattformer som brukes til å levere våre annonser, leverandører av nettsteds-/e-postoptimalisering, leverandører av markedsføringskommunikasjon (f.eks. e-post, SMS, post) og dataanalyseleverandører
 • Tredjeparter som leverer oss informasjonsteknologitjenester, for eksempel Internett-tjenesteleverandører, leverandører av operativsystemer og plattformer, datasentre/verter/skytjenesteleverandører
 • Offentlige instanser, politimyndigheter, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrevd av lovgivning, inkludert rettstvister
Ingen
Kommersiell informasjon, som for eksempel informasjon om produkter og tjenester innhentet fra oss, enkeltpersoners preferanser, andre forbrukshistorier eller -tendenser.
 • Tredjeparter som hjelper til med å administrere, styre og analysere våre programmer og tjenester, for eksempel kundeserviceleverandører, lojalitetsprogramadministratorer, produktanmeldelsesverter og undersøkelsesadministratorer.
 • Tredjeparter som leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, for eksempel leverandører av nettsteds-/e-postoptimalisering, leverandører av markedsføringskommunikasjon (f.eks. e-post, SMS, post) og dataanalyseleverandører.
 • Tredjeparter som leverer informasjonsteknologitjenester til oss, for eksempel Internett-tjenesteleverandører, leverandører av operativsystemer og plattformer, datasentre/verter/skytjenesteleverandører.
 • Tredjeparter som hjelper oss med informasjonsteknologi og sikkerhetsprogrammer.
 • Tredjeparter som hjelper oss med å forhindre svindel, oppdage og redusere svindel.
 • Reklamenettverk.
 • Tredjeparter som leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, for eksempel sosiale medieplattformer som brukes til å levere våre annonser.
Nettverksaktivitetsdata, som for eksempel nettleser- og/eller søkehistorikk, informasjon om samhandling med nettstedet vårt, mobilapplikasjonen eller annonser
 • Tredjeparter som hjelper til med å administrere, styre og analysere våre programmer og tjenester, for eksempel kundeserviceleverandører, lojalitetsprogramadministratorer, produktanmeldelsesverter og undersøkelsesadministratorer.
 • Tredjeparter som leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, for eksempel leverandører av nettsteds-/e-postoptimalisering, leverandører av markedsføringskommunikasjon (f.eks. e-post, SMS, post) og dataanalyseleverandører.
 • Betalingsbehandlere, finansinstitusjoner og andre etter behov for å fullføre transaksjoner og for autentisering, sikkerhet og svindelforebygging.
 • Tredjeparter som er nødvendige for å fullføre transaksjoner og levere våre produkter og tjenester, inkludert ordrestyrings- og leveringsleverandører, leveringsselskaper, agenter og produsenter.
 • Tredjeparter som leverer informasjonsteknologitjenester til oss, for eksempel Internett-tjenesteleverandører, leverandører av operativsystemer og plattformer, datasentre/verter/skytjenesteleverandører.
 • Tredjeparter som hjelper oss med informasjonsteknologi og sikkerhetsprogrammer.
 • Tredjeparter som hjelper oss med å forhindre svindel, oppdage og redusere svindel.
 • Offentlige instanser, politimyndigheter, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrevd av lovgivning, inkludert rettstvister.
 • Reklamenettverk.
 • Tredjeparter som leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, for eksempel sosiale medieplattformer som brukes til å levere våre annonser.
Elektroniske og sensoriske opplysninger (f.eks. lyd, elektronisk, visuell, termisk, olfaktorisk eller lignende informasjon), slik som lydopptak (f.eks. opptak av kundeservicesamtaler) og fotografier.
 • Tredjeparter som hjelper til med å administrere, styre og analysere våre programmer og tjenester, for eksempel kundeserviceleverandører, lojalitetsprogramadministratorer, produktanmeldelsesverter og undersøkelsesadministratorer.
 • Tredjeparter som leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, for eksempel leverandører av nettsteds-/e-postoptimalisering, leverandører av markedsføringskommunikasjon (f.eks. e-post, SMS, post) og dataanalyseleverandører.
 • Tredjeparter som leverer informasjonsteknologitjenester til oss, for eksempel Internett-tjenesteleverandører, leverandører av operativsystemer og plattformer, datasentre/verter/skytjenesteleverandører.
 • Tredjeparter som hjelper oss med informasjonsteknologi og sikkerhetsprogrammer.
 • Tredjeparter som hjelper oss med å forhindre svindel, oppdage og redusere svindel.
 • Offentlige instanser, politimyndigheter, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrevd av lovgivning, inkludert rettstvister.
Ingen
Profesjonell/arbeidsinformasjon, som for eksempel utdanning, yrke og ansettelseshistorikk.
 • Tredjeparter som hjelper til med å administrere, styre og analysere våre programmer og tjenester, for eksempel kundeserviceleverandører, lojalitetsprogramadministratorer, produktanmeldelsesverter og undersøkelsesadministratorer.
 • Tredjeparter som leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, for eksempel leverandører av nettsteds-/e-postoptimalisering, leverandører av markedsføringskommunikasjon (f.eks. e-post, SMS, post) og dataanalyseleverandører.
 • Tredjeparter som hjelper oss med å forhindre svindel, oppdage og redusere svindel.
 • Offentlige instanser, politimyndigheter, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrevd av lovgivning, inkludert rettstvister.
Ingen
Slutninger trukket fra noe av den ovennevnte informasjonen
 • Tredjeparter som leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, for eksempel leverandører av nettsteds-/e-postoptimalisering, leverandører av markedsføringskommunikasjon (f.eks. e-post, SMS, post) og dataanalyseleverandører.
 • Tredjeparter som hjelper til med å administrere, styre og analysere våre programmer og tjenester, for eksempel kundeserviceleverandører, lojalitetsprogramadministratorer, produktanmeldelsesverter og undersøkelsesadministratorer.
 • Reklamenettverk.
 • Tredjeparter som leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, for eksempel sosiale medieplattformer som brukes til å levere våre annonser.