Ytterligere offentliggjøringer for jobbsøkere

Følgende ytterligere offentliggjøringer gjelder kun for jobbsøkere og supplerer våre generelle retningslinjer for personvern.

Informasjon vi innhenter, bruker og offentliggjør

Hvis du søker på en stillingsannonse, innhenter vi informasjon som er nødvendig for å behandle søknaden din eller for å beholde deg som ansatt. Vi innhenter fra ulike kilder, inkludert:

 • Direkte fra deg. Vi innhenter informasjon du frivillig sender inn til oss i forbindelse med din søknad om ansettelse, inkludert gjennom utfylling og innsending av søknadsskjemaer på nett, gjennom CV eller via intervjuer eller annen kommunikasjon.
 • Fra andre kilder. I tillegg til informasjonen vi innhenter direkte fra deg, kan vi også motta informasjon om deg fra andre kilder, inkludert tredjeparter. Eksempler på tredjepartskilder inkluderer screeningbyråer, bakgrunnssjekkbyråer, rekrutteringsbyråer, tjenesteleverandører, tidligere arbeidsgivere og/eller skoler og utdanningsinstitusjoner, og offentlig tilgjengelig informasjon på nettsteder eller sosiale medier (f.eks. når du søker gjennom LinkedIn, hvor det er relevant for rekrutteringsformål og tillatt av gjeldende lovgivning).

Den følgende tabellen beskriver kategoriene av personlige opplysninger vi samler inn og kategoriene av mottakere vi offentliggjør slik informasjon til for forretningsformål.

Kategori av personlige opplysninger Eksempler på kategorier av mottakere for et forretningsformål
Identifikatorer, som for eksempel ekte navn og/eller alias, kontaktinformasjon (som for eksempel postadresse, telefonnummer, e-postadresse), nettidentifikatorer (som for eksempel Internettprotokolladresse osv.) eller andre lignende identifikatorer, signatur, fysiske kjennetegn eller beskrivelse.
 • Tredjeparter som hjelper oss med personaltjenester og rekruttering, inkludert personalinformasjonssystemer og -applikasjoner.
 • Tredjeparter som leverer oss informasjonsteknologitjenester, for eksempel Internett-tjenesteleverandører, leverandører av operativsystemer og plattformer, datasentre/verter/skytjenesteleverandører
 • Offentlige instanser, politimyndigheter, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrevd av lovgivning, inkludert rettstvister
Offentlig utstedt legitimasjon, som personnummer, førerkortnummer, passnummer)
 • Tredjeparter som hjelper oss med personaltjenester og rekruttering, inkludert personalinformasjonssystemer og -applikasjoner.
 • Tredjeparter som leverer oss informasjonsteknologitjenester, for eksempel Internett-tjenesteleverandører, leverandører av operativsystemer og plattformer, datasentre/verter/skytjenesteleverandører
 • Offentlige instanser, politimyndigheter, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrevd av lovgivning, inkludert rettstvister
Beskyttede karakteristikker, som for eksempel alder, kjønn, rase, etnisitet, fysisk eller psykisk handikap (hvis påkrevd for å utføre rimelige tilpasninger) osv.
 • Tredjeparter som hjelper oss med personaltjenester og rekruttering, inkludert personalinformasjonssystemer og -applikasjoner.
 • Tredjeparter som leverer oss informasjonsteknologitjenester, for eksempel Internett-tjenesteleverandører, leverandører av operativsystemer og plattformer, datasentre/verter/skytjenesteleverandører
 • Offentlige instanser, politimyndigheter, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrevd av lovgivning, inkludert rettstvister
Elektroniske og sensoriske opplysninger (f.eks. lyd, elektronisk, visuell, termisk, olfaktorisk eller lignende informasjon), slik som lydopptak (f.eks. opptak av kundeservicesamtaler) og fotografier.
 • Tredjeparter som hjelper oss med personaltjenester og rekruttering, inkludert personalinformasjonssystemer og -applikasjoner.
 • Tredjeparter som leverer oss informasjonsteknologitjenester, for eksempel Internett-tjenesteleverandører, leverandører av operativsystemer og plattformer, datasentre/verter/skytjenesteleverandører
 • Offentlige instanser, politimyndigheter, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrevd av lovgivning, inkludert rettstvister
Profesjonell/arbeidsinformasjon, som for eksempel utdanning, yrke, ansettelseshistorikk og profesjonelle referanser.
 • Tredjeparter som hjelper oss med personaltjenester og rekruttering, inkludert personalinformasjonssystemer og -applikasjoner.
 • Tredjeparter som leverer oss informasjonsteknologitjenester, for eksempel Internett-tjenesteleverandører, leverandører av operativsystemer og plattformer, datasentre/verter/skytjenesteleverandører
 • Offentlige instanser, politimyndigheter, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrevd av lovgivning, inkludert rettstvister
Slutninger trukket fra noe av den ovennevnte informasjonen
 • Tredjeparter som hjelper oss med personaltjenester og rekruttering, inkludert personalinformasjonssystemer og -applikasjoner.
 • Tredjeparter som leverer oss informasjonsteknologitjenester, for eksempel Internett-tjenesteleverandører, leverandører av operativsystemer og plattformer, datasentre/verter/skytjenesteleverandører
 • Offentlige instanser, politimyndigheter, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrevd av lovgivning, inkludert rettstvister

Noen av de personlige opplysningene vi innhenter anses som «sensitive personlige opplysninger» i henhold til lovgivning i California. Vi innhenter følgende kategorier av sensitive personlige opplysninger (som definert i lovgivning i California): Personnummer, førerkort, offentlig identitetskort eller passnummer; kontopålogging, i kombinasjon med påkrevd sikkerhets- eller tilgangskode, passord eller påloggingsinformasjon som gir tilgang til en konto; og rasemessig eller etnisk opprinnelse, eller fagforeningsmedlemskap. Denne informasjonen innhentes for å behandle søknaden din, evaluere deg i rekrutterings- og ansettelsesprosessen, inkludert for å vurdere om du er kvalifisert for tilgjengelige stillinger, og for å overholde juridiske forpliktelser (f.eks. helse- og sikkerhetslover, antidiskrimineringslover). Vær oppmerksom på at vi ikke bruker denne informasjonen for noen formål som ikke er identifisert i California Privacy Rights Act paragraf 1798.121.

Vi «selger» eller «deler» ikke personlige opplysninger, inkludert sensitive personlige opplysninger, om jobbsøkere for formål knyttet til krysskontekstatferd-annonsering.

Hvordan vi bruker informasjon

Generelt, og i henhold til gjeldende lovgivning, kan vi bruke personlige opplysninger om jobbsøkere på følgende måter:

 • For å behandle søknaden din.
 • Administrere ditt forhold til oss (f.eks. tilrettelegge møter, kommunisere med deg, gi deg forespurt informasjon).
 • Kontakt med (inkludert via e-post) deg eller andre på dine vegne om passende jobbmuligheter ettersom de kan forekomme.
 • Kontakte referanser med din autorisasjon.
 • Utføre bakgrunnssjekker med din autorisasjon.
 • Evaluere deg i rekrutterings- og ansettelsesprosessen, inkludert for å vurdere om du er kvalifisert for tilgjengelige stillinger.
 • Utføre interne analyser for å forstå jobbsøkere og/eller kandidater som søker og for å forbedre rekrutteringsprosessen vår, inkludert vår innsats for mangfold og like ansettelsesmuligheter.
 • Overholde juridiske forpliktelser (f.eks. helse, miljø og sikkerhet, antidiskrimineringslover).
 • For alle andre formål identifisert i våre retningslinjer for personvern.