Privacybeleid

Clorox en zijn merkenfamilie (gezamenlijk ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) hebben een sterke traditie van eerlijkheid en eerlijk handelen en we streven ernaar transparant te zijn over onze privacypraktijken. Dit privacybeleid is er om u te helpen begrijpen hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Dit privacybeleid licht u ook in  over uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe u ons kunt bereiken om antwoorden te krijgen op vragen die u mogelijk hebt over onze privacypraktijken.

Deze informatie kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Wat omhelst dit privacybeleid?

U kunt naar bepaalde onderwerpen gaan door op de onderstaande titels te klikken:


Soorten informatie die we verzamelen

We verzamelen op verschillende manieren informatie over u, afhankelijk van hoe u met ons en onze producten en diensten omgaat, zoals via onze websites, sociale-mediapagina’s, online en mobiele diensten, applicaties en advertenties. Sommige informatie die we verzamelen omvat persoonlijke informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren. Hieronder volgt een overzicht van de soorten informatie die we uit verschillende bronnen verzamelen. Voor details over de informatie (inclusief niet-uitputtende voorbeelden) die we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, kunt u meer lezen op de pagina Soorten informatie die we verzamelen.

 • Informatie die u aan ons verstrekt. Wij verzamelen informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt, zoals wanneer u zich registreert voor een account, zich abonneert op onze communicatie, deelneemt aan wedstrijden of loterijen, aankopen doet, contact met ons opneemt met vragen of opmerkingen, solliciteert voor een baan of deelneemt aan onze online forums, promoties en sociale-mediaplatforms.
 • Apparaatgegevens. We gebruiken technologieën om informatie te verzamelen van uw apparaten (computers, mobiele telefoons, tablets, enz.) wanneer u onze websites bezoekt of onze mobiele applicaties downloadt en gebruikt. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, reclame-ID van uw apparaat, informatie over het besturingssysteem van uw apparaat/browser, hoe u de applicatie of het apparaat gebruikt en uw fysieke locatie.
 • Locatiegegevens. Sommige van onze websites kunnen informatie verzamelen over uw algemene locatie, zoals uw postcode of adres, om winkels te vinden die onze producten verkopen of andere locatiegerelateerde diensten leveren.
 • Informatie van cookies en andere soortgelijke trackingtechnologieën. We gebruiken cookies en andere soortgelijke technologieën, zoals webbakens, duidelijke GIF’s, pixels en internettagtechnologieën (gezamenlijk ‘trackingtechnologieën’), om bepaalde informatie te verzamelen met betrekking tot de manieren waarop u communiceert met onze websites, mobiele applicaties, advertenties en/of e-mailcommunicatie. Deze informatie kan het volgende omvatten: browsertype, surfgedrag, webverzoeken van gebruikers, bekeken pagina’s en inhoud, het aantal nieuwe bezoeken of aanmeldingen, verwijzing naar zoekmachines, verwijzingen naar partners, verkeer dat wordt aangestuurd door banneradvertenties of andere promoties, welke artikelen in winkelmandjes worden geplaatst en welke worden weggedaan, conversies en welke aankopen zijn gedaan, en postcodes. Daarnaast kunnen we uw activiteiten op onze websites en mobiele applicaties controleren en analyseren om uw ervaring te verbeteren, waaronder het gebruik van externe session replay software of -diensten. Voor details over de soorten trackingtechnologieën die we gebruiken, kunt u meer lezen op de pagina Cookies en andere soortgelijke trackingtechnologieën.
 • Informatie uit andere bronnen. Naast de informatie die we rechtstreeks van u verzamelen, kunnen we ook informatie over u ontvangen uit andere bronnen, inclusief derden, zoals onze zakenpartners, onze gelieerde ondernemingen, openbaar beschikbare bronnen of sociale netwerken waaraan u deelneemt. We verzamelen bijvoorbeeld bepaalde informatie die op sociale mediasites, blogs en andere websites wordt geplaatst.

Hoe we informatie gebruiken en verwerken

We gebruiken de informatie die we verzamelen om onze producten en diensten te leveren, personaliseren en verbeteren, en om te begrijpen hoe u onze websites en applicaties gebruikt en ermee omgaat. Naast de doeleinden en het gebruik die elders in dit privacybeleid worden beschreven, gebruiken we informatie over het algemeen op de volgende manieren:

 • om u toegang te bieden tot onze websites en applicaties, inclusief om uw accounts te onderhouden en de veiligheid van uw accounts te handhaven.
 • om u producten en diensten te leveren, inclusief om transacties te voltooien die u hebt aangevraagd of om bestellingen uit te voeren die u hebt geplaatst.
 • om te reageren op of te communiceren met u, inclusief om uw opmerkingen, beoordelingen, vragen en andere verzoeken op te volgen; om met u te communiceren over wedstrijden, loterijen, getrouwheids- of beloningsprogramma’s, coupons, kortingen, promoties of andere zaken die u hebt ingevoerd of waaraan u hebt deelgenomen of waarvoor u informatie hebt gevraagd; en om met u te communiceren over uw account.
 • voor marketing en reclame, inclusief het verzenden van reclame of marketingcommunicatie over producten, diensten, aanbiedingen, promoties, beloningen en evenementen, en het verstrekken van nieuws en informatie waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn.
 • voor analyses, inclusief om onderzoek en analyse uit te voeren met betrekking tot onze bedrijven, websites, producten en diensten, inclusief het combineren van informatie die we verzamelen om andere potentiële klanten te identificeren (bijv. ‘gelijkaardige’ klanten).
 • om uw ervaring bij ons te personaliseren, inclusief om onze producten en diensten af te stemmen op uw gebruik of voorkeuren.
 • om interactieve functies te onderhouden, waaronder het implementeren van sociale netwerkfuncties die u hebt geactiveerd; en om uw beoordelingen, opmerkingen, foto’s, video’s en andere inhoud die u hebt geplaatst te publiceren op een van onze interactieve of door gebruikers gegenereerde functies.
 • voor zakelijke doeleinden, waaronder het uitvoeren en verbeteren van onze zakelijke activiteiten; het beheren van onze relaties; het detecteren en voorkomen van fraude of misbruik van onze diensten; en voor elk ander zakelijk doel dat wettelijk is toegestaan.
 • voor andere doeleinden die u mogelijk toestaat (van tijd tot tijd).
 • voor juridische en beveiligingsdoeleinden, inclusief om ons, u, onze klanten of derden te verdedigen of beschermen tegen schade of in gerechtelijke procedures; om de veiligheid van onze klanten, werknemers en eigendommen te handhaven; om te reageren op gerechtelijke bevelen, rechtszaken, dagvaardingen en overheidsverzoeken; om te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving; en zoals anderszins toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.

Voor zover we persoonlijke informatie in geanonimiseerde vorm bewaren en gebruiken, zullen we niet proberen de informatie opnieuw te identificeren, behalve om te bepalen of onze anonimiseringsprocessen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.


Hoe we informatie delen

Naast de specifieke situaties die elders in dit privacybeleid worden besproken, maken we informatie openbaar in de volgende situaties, zoals toegestaan door de wet:

 • gelieerde ondernemingen. Waar toegestaan door de wet, en in overeenstemming met de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, kunnen we informatie delen met onze merkenfamilie en gelieerde ondernemingen (bijv. moedermaatschappij, zusterbedrijven, dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven onder gezamenlijke zeggenschap).
 • zakelijke transactie. We kunnen uw informatie bekendmaken aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, overname, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa, hetzij als een continuïteit of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, inclusief in de onderhandelingsfase.
 • zakenpartners. We kunnen uw informatie delen met zakenpartners, zoals een externe tussenpersoon, om te voldoen aan uw verzoek om verzending van producten of het leveren van diensten.
 • leveranciers van reclame. We kunnen uw informatie delen met derden die onze reclame- en marketinginspanningen ondersteunen, ook voor gedragsgerichte reclamedoeleinden.
 • dienstverleners. We kunnen uw informatie delen met dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Dienstverleners kunnen ons onder meer helpen om onze website te beheren, onze bedrijfsactiviteiten bij te staan of te ondersteunen (inclusief klantenserviceproviders, beheerders van het getrouwheidsprogramma, hosts voor productbeoordelingen, en enquêtebeheerders), technische ondersteuning, informatietechnologie en beveiligingsprogramma’s te bieden, onderzoek en analyse uit te voeren, betalingen te verwerken, te assisteren bij het beheer en de uitvoering van bestellingen, te helpen bij fraudepreventie, -detectie, en -mitigatie, en marketing- en gegevensanalyses te bieden.
 • juridisch proces. We kunnen informatie openbaar maken als reactie op dagvaardingen, bevelschriften of gerechtelijke bevelen, of, in verband met een juridisch proces, om te voldoen aan relevante wetten, of om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties. We kunnen uw informatie ook delen om onze algemene voorwaarden af te dwingen, om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen, om ons te verdedigen tegen een juridische claim, om mogelijke illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, veiligheid van personen of eigendommen of een schending van ons beleid te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of om onze activiteiten of die van een van onze gelieerde ondernemingen te beschermen.
 • openbaar. We kunnen gemeenschapsfuncties en openbare interactieve forums aanbieden via onze websites, zoals discussiegroepen, productbeoordelingen, chatrooms, forums, wiki’s, sociale netwerkplatforms en blogs. Als u besluit om informatie op deze pagina’s te plaatsen, kan die informatie openbaar beschikbaar zijn.
 • partnerpromotie. We kunnen wedstrijden, loterijen of andere promoties aanbieden met externe partners. Als u besluit deel te nemen aan een wedstrijd, loterij of promotie die wordt gesponsord door een externe partner, wordt de informatie die u verstrekt met ons en met hen gedeeld. Hun gebruik van uw informatie valt niet onder dit privacybeleid.
 • Huwelijks-, baby- en/of cadeaulijsten. Sommige van onze websites bieden de mogelijkheid om openbare lijsten te creëren waarin u aan anderen kunt aangeven welke soorten producten u graag zou ontvangen. De informatie die u verstrekt over uw evenement ( naam, datum, locatie, enz.) als onderdeel van een openbare lijst kan openbaar beschikbaar zijn zodat uw gasten naar uw lijst kunnen zoeken. In sommige gevallen kunnen we u opties bieden om de mate te beperken waarin die informatie beschikbaar wordt gesteld aan het publiek. We kunnen uw informatie ook delen met externe websites voor huwelijks- en cadeaulijsten. Dit biedt uw gasten onder andere extra middelen om uw lijst te vinden en gepaste geschenken te zoeken.
 • andere openbaarmakingen met uw toestemming. We kunnen vragen of u wilt dat wij uw informatie delen met andere derden die niet elders in dit privacybeleid worden beschreven.

Klik hier voor een beschrijving van de informatiecategorieën die we openbaar maken voor een ‘zakelijk doel’ en delen voor doeleinden van cross-context gedragsgerichte reclame (ook wel ‘gerichte reclame’ genoemd) (zoals deze termen worden gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving). Houd er rekening mee dat, omdat deze lijst uitgebreid is, deze kan verwijzen naar soorten informatie die we delen over andere mensen dan uzelf. Merk op dat we uw persoonlijke informatie niet voor geld ‘verkopen’. Zoals elders in het privacybeleid besproken, gebruiken we cookies en soortgelijke trackingtechnologieën, evenals e-mailadressen en andere niet-cookie-gebonden persoonlijke informatie, voor gedragsgerichte reclame. Onder de toepasselijke wetgeving kan dit worden beschouwd als een ‘verkoop’. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Cookies en andere soortgelijke trackingtechnologieën.


Uw keuzes

Afhankelijk van uw staat en land van verblijf kunt u de volgende keuzes maken met betrekking tot uw persoonlijke informatie:

 • toegang tot uw persoonlijke informatie. U kunt om bevestiging vragen of we uw persoonlijke informatie verwerken en toegang vragen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben, inclusief gerelateerde informatie, of een kopie van die informatie, door de instructies te volgen die worden beschreven in het gedeelte contactgegevens hieronder. In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie. Indien wettelijk verplicht, zullen wij u op verzoek redelijke toegang verlenen tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben.
 • wijzigingen in uw persoonlijke informatie. U kunt verzoeken om correctie van uw persoonlijke informatie. Let op dat we erop vertrouwen dat u uw persoonlijke informatie bijwerkt en corrigeert. Op de meeste van onze websites kunt u uw accountprofiel wijzigen of verwijderen. Houd er rekening mee dat we historische informatie in onze back-upbestanden kunnen bewaren waar wettelijk toegestaan. Als onze website u niet toestaat om bepaalde informatie bij te werken of te corrigeren, neem dan contact met ons op door de instructies te volgen die worden beschreven in het gedeelte contactgegevens hieronder.
 • verwijdering van uw persoonlijke informatie. U kunt ons verzoeken uw persoonlijke informatie te verwijderen door de instructies te volgen die worden beschreven in het gedeelte contactgegevens hieronder. Indien wettelijk vereist, zullen we een verzoek indienen om informatie te verwijderen, maar u dient er rekening mee te houden dat we in bepaalde situaties wettelijk verplicht of toegestaan kunnen zijn om uw persoonlijke informatie te bewaren.
 • bezwaar tegen bepaalde verwerking. In sommige omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke informatie door de instructies te volgen die worden beschreven in het gedeelte contactgegevens hieronder.
 • verwerkingsbeperking. In bepaalde beperkte omstandigheden kunt u verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken door de instructies te volgen die worden beschreven in het gedeelte contactgegevens hieronder.
 • intrekking van uw toestemming. Als u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekt, kunnen we u mogelijk geen diensten meer verlenen. U kunt uw toestemming voor verwerking intrekken (als een dergelijke verwerking gebaseerd is op toestemming) door de instructies te volgen die worden beschreven in het gedeelte contactgegevens hieronder.
 • de functie Niet volgen (‘Do Not Track – DNT’).Momenteel herkennen we het ‘Niet volgen’-signaal niet.
 • direct marketing. We gebruiken uw persoonlijke informatie alleen voor onze direct marketingdoeleinden en/of delen uw persoonlijke informatie met derden voor onze direct marketingdoeleinden zoals gespecificeerd in dit privacybeleid. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om ons uw e-mailadres of postadres te verstrekken om ons in staat te stellen gratis nieuwsbrieven, enquêtes, aanbiedingen en ander promotiemateriaal naar u te sturen, evenals gerichte aanbiedingen van derden. U kunt te allen tijde verzoeken om u af te melden/uit te schrijven voor direct marketing door contact met ons op te nemen via de informatie in het gedeelte contactgegevens hieronder, of door te klikken op de afmeldkoppeling in de e-mail die we hebben verzonden. Als u een sms-bericht van ons ontvangt dat promotionele informatie bevat, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van toekomstige sms-berichten door te ‘STOP’, ‘UITSCHRIJVEN’ of andere soortgelijke antwoorden te sturen zoals beschreven in het sms-bericht. U kunt stoppen met het ontvangen van fysieke e-mailaanbiedingen door ons een e-mail te sturen met ‘GEEN SNAILMAIL’ in de onderwerpregel, samen met uw naam, adres en postcode. We zullen uw afmeldings-/uitschrijvingsverzoek verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zonder kosten. Als u besluit om geen promotionele aanbiedingen te ontvangen, kunnen we u nog steeds servicegerelateerde berichten sturen. Houd er rekening mee dat onze mailings worden voorbereid een tijd voordat ze worden verzonden. Hoewel we uw naam van onze mailinglijst verwijderen na ontvangst van uw verzoek, kunt u nog steeds berichten van ons ontvangen die waren geïnitieerd voordat uw naam werd verwijderd.
 • cookies en soortgelijke trackingtechnologieën. De meeste webbrowsers stellen u in staat om cookies te weigeren of te verwijderen via hun instellingenvoorkeuren. Houd er rekening mee dat, als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, dit de beschikbaarheid en functionaliteit van onze websites kan beïnvloeden. Voor meer informatie over hoe bepaalde van onze websites cookies gebruiken en, indien van toepassing, om uw voorkeuren bij te werken, klikt u op de link ‘Cookie-instellingen’ die beschikbaar is op de toepasselijke website.
 • afmelden voor gerichte reclame/delen. U kunt zich afmelden voor de verwerking van uw persoonlijke informatie voor gerichte reclame/het delen van uw persoonlijke informatie voor doeleinden van cross-context gedragsgerichte advertenties. Om u af te melden, klikt u op de link ‘Uw privacykeuzes’ op de toepasselijke startpagina. Global Privacy Control (GPC)-signalen en andere door de gebruiker ingestelde afmeldsignalen worden erkend als geldige afmeldverzoeken waar vereist door de toepasselijke wetgeving. Houd er rekening mee dat uw afmeldsignaal alleen wordt toegepast op uw huidige browser en apparaat. Voor meer informatie over GPC kunt u de website ervan hier.

Aanvragen indienen

In sommige gevallen kunnen we uw verzoek beperken of weigeren als de wet dit toestaat of vereist, of als we niet in staat zijn om uw identiteit adequaat te verifiëren. We discrimineren niet tegen personen die hun privacyrechten uitoefenen onder de toepasselijke wetgeving. Als we uw verzoek weigeren of nalaten actie te ondernemen, kunt u in beroep gaan tegen onze beslissing door contact met ons op te nemen via privacyinfo@clorox.com met de onderwerpregel ‘Beroep’.

Houd er rekening mee dat we uw identiteit moeten kunnen verifiëren om uw verzoek om een van de voorgaande privacyrechten uit te oefenen, te beschermen. We kunnen het verificatieproces per e-mail of telefoon uitvoeren en we kunnen u vragen om informatie te verstrekken zoals uw naam, contactgegevens en eventuele aanvullende relevante informatie op basis van uw relatie met ons.

In sommige omstandigheden kunnen bepaalde personen een gevolmachtigde aanwijzen om namens hen verzoeken in te dienen om bepaalde privacyrechten uit te oefenen. Om dit te doen, moet u die gemachtigde vertegenwoordiger een schriftelijke en ondertekende volmacht geven om het verzoek namens u in te dienen en uw eigen identiteit rechtstreeks bij ons te verifiëren. Houd er rekening mee dat we een verzoek van een gemachtigde vertegenwoordiger kunnen weigeren wanneer die geen bewijs indient dat hij/zij door u is gemachtigd om namens u te handelen.

Als u een gevolmachtigde bent die een verzoek indient namens een andere persoon, moet u een kopie van een ingevuld formulier voor de aanwijzing van een gevolmachtigde bijvoegen om aan te geven dat u namens die andere persoon kunt handelen.


Hoe we informatie beschermen en bewaren

Geen enkele overdrachtmethode via internet of methode van elektronische opslag is volledig veilig. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke informatie niet garanderen. In het geval dat we wettelijk verplicht zijn om u te informeren over een inbreuk die van invloed is op uw persoonlijke informatie, kunnen we u elektronisch, schriftelijk of telefonisch op de hoogte stellen, indien dit wettelijk is toegestaan.

Daarnaast handhaven we een intern governance-beleid dat is ontworpen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Dit governance-beleid heeft betrekking op onderwerpen zoals, maar niet beperkt tot, informatiebeveiliging, incidentrespons, rechten van betrokkenen en het bewaren en vernietigen van documenten.

Op sommige van onze websites kunt u een account aanmaken. Wanneer u dit doet, wordt u gevraagd een wachtwoord aan te maken. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord, het selecteren van een sterk wachtwoord en het kiezen van een uniek wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor alle toegang tot of gebruik van uw account door iemand anders die uw wachtwoord heeft verkregen, ongeacht of dergelijke toegang of gebruik door u is geautoriseerd. U dient ons op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account.

We bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke informatie te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de informatie, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van de informatie, de doeleinden waarvoor we de informatie hebben verkregen en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, evenals de toepasselijke wettelijke vereisten.


Andere belangrijke informatie

De volgende aanvullende informatie heeft betrekking op onze privacypraktijken:

 • kinderen. Onze websites en online diensten zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 18 jaar, zonder toestemming van de ouders. Kinderen onder de 18 jaar mogen hun persoonlijke informatie niet aan ons verstrekken.
 • internationale gegevensoverdrachten. Als multinationale onderneming verzenden we informatie tussen en onder onze gelieerde ondernemingen. Als gevolg hiervan kan uw informatie worden verwerkt in het buitenland, waar de privacywetgeving mogelijk minder streng is dan de wetten in uw land. Niettemin nemen we waar mogelijk stappen om persoonlijke informatie te behandelen met behulp van dezelfde privacybeginselen die van toepassing zijn op grond van de wetgeving van het land waarin we uw informatie voor het eerst hebben ontvangen. Wanneer we bijvoorbeeld informatie verzenden van Europa naar de Verenigde Staten, vertrouwen we op standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese commissie voor de overdracht van gegevens. Door uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met de overdracht, opslag en verwerking van uw informatie in een ander land dan het land waar u woont, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, de Verenigde Staten. Als u meer informatie wilt over ons buitenlands verwerkingsbeleid en -regelingen, inclusief pogingen om de privacybeginselen die van toepassing zijn in het ene rechtsgebied toe te passen op gegevens wanneer deze naar een ander rechtsgebied gaan, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.
 • applicaties/websites van derden. We hebben geen controle over de privacypraktijken van websites of applicaties die we niet bezitten. Alle persoonlijke informatie die u verstrekt via websites, applicaties of andere middelen van derden wordt beheerst door het privacybeleid dat van toepassing is op die derden en externe media.
 • wijzigingen aan dit privacybeleid. We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken, technologie, wettelijke vereisten en andere factoren weer te geven. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan dit privacybeleid, worden deze onmiddellijk van kracht wanneer ze worden gepubliceerd. U kunt de legenda ‘Laatst bijgewerkt’ onderaan deze pagina bekijken om te zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien.

Aanvullende informatie voor inwoners van Californië

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u meer lezen op de pagina Aanvullende openbaarmakingen voor Californië.

Aanvullende rechtsgebiedspecifieke informatie

Sommige rechtsgebieden hebben mogelijk aanvullende informatie beschikbaar. U kunt meer lezen op de pagina Aanvullende rechtsgebiedspecifieke voorwaarden.

Aanvullende informatie voor sollicitanten

Als u bij ons solliciteert naar een baan, kunt u meer lezen op de pagina Sollicitant.


Contactgegevens

Als u toepasselijke privacyrechten wilt uitoefenen of wilt weten of deze rechten op u van toepassing zijn, volg dan de onderstaande instructies om uw verzoek in te dienen:

U bent een … Website (voorbeeld) Instructies voor contact
Inwoner van de VS Alle Amerikaanse consumentenwebsites Ga naar ons aanvraagformulier voor betrokkenen om een verzoek in te vullen en in te dienen. U kunt ons ook bellen op
855-545-2325.
Inwoner van de VS Alle Amerikaanse B2B-websites (bijv. www.cloroxpro.com, www.hiddenvalleykitchens.com, enz.) Ga naar ons aanvraagformulier voor betrokkenen om een verzoek in te vullen en in te dienen. U kunt ons ook bellen op
855-545-2325.
Inwoner buiten de VS Alle niet-Amerikaanse consumentenwebsites Ga naar ons Aanvraagformulier voor internationale betrokkenen om een verzoek in te vullen en in te dienen. U kunt ons ook een e-mail sturen op privacyinfo@clorox.com.
Sollicitant Alle sollicitanten Als u een sollicitant bent en een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw privacyrechten, stuur dan een e-mail naar people@clorox.com of bel 1-800-256-7693.

Als u een vraag hebt over uw privacyrechten of anderszins een verzoek wilt indienen om dergelijke rechten uit te oefenen, maar de bovenstaande opties niet op u van toepassing zijn, stuur dan een e-mail naar privacyinfo@clorox.com.

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over onze privacypraktijken, of als u dit privacybeleid in een ander formaat moet openen vanwege een handicap, neem dan contact met ons op via het juiste adres hieronder. We zullen proberen om op uw verzoeken te reageren en u aanvullende privacygerelateerde informatie te verstrekken.

Privacy Team
Clorox Consumer Services
PO Box 24305,
Oakland, California, 94623-1305
privacyinfo@clorox.com
855-545-2325

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij de privacyregelgever van uw overheid.

Laatst bijgewerkt en ingangsdatum: 29 december 2023