Pendedahan Tambahan untuk Pemohon Kerja

Pendedahan tambahan berikut hanya terpakai kepada pemohon kerja dan sebagai penambahan kepada Dasar Privasi am kami.

Maklumat yang Kami Kumpul, Guna, dan Dedahkan

Jika anda memohon jawatan kosong yang disiarkan, kami mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk memproses permohonan anda atau untuk mengekalkan anda sebagai seorang pekerja. Kami mengumpul dari pelbagai sumber, termasuk:

 • Terus daripada anda. Kami mengumpul maklumat yang anda serahkan secara sukarela kepada kami berkaitan dengan permohonan pekerjaan anda, termasuk melalui pelengkapan dan penyerahan borang permohonan dalam talian, melalui resume atau CV, atau melalui temu duga atau komunikasi lain.
 • Daripada Sumber Lain. Selain maklumat yang kami kumpulkan daripada anda secara langsung, kami juga mungkin menerima maklumat tentang anda daripada sumber lain, termasuk pihak ketiga. Contoh sumber pihak ketiga termasuk agensi penyaringan pekerjaan, agensi semakan latar belakang, agensi perekrutan, penyedia perkhidmatan, bekas majikan dan/atau sekolah dan institusi pendidikan, dan maklumat yang tersedia secara umum di laman web atau media sosial (cth, semasa memohon melalui LinkedIn, jika berkaitan untuk tujuan perekrutan dan dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai).

Jadual berikut menerangkan kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan kategori penerima yang kami dedahkan maklumat tersebut untuk tujuan perniagaan kami.

Kategori Maklumat Peribadi Contoh Kategori Penerima untuk Tujuan Perniagaan
Pengecam, seperti nama sebenar dan/atau nama tambahan, maklumat hubungan (seperti alamat pos, nombor telefon, alamat e-mel), pengecam dalam talian (seperti alamat protokol internet, dsb.), atau pengecam lain yang serupa, tandatangan, ciri fizikal atau penerangan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan perkhidmatan sumber manusia dan perekrutan, termasuk sistem maklumat dan aplikasi sumber manusia.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi
ID yang dikeluarkan oleh kerajaan seperti nombor keselamatan sosial, nombor lesen memandu, nombor pasport
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan perkhidmatan sumber manusia dan perekrutan, termasuk sistem maklumat dan aplikasi sumber manusia.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi
Ciri-ciri terlindung, seperti umur, jantina, bangsa, etnik, kurang keupayaan fizikal atau mental (jika diperlukan untuk membuat penyesuaian yang munasabah), dsb.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan perkhidmatan sumber manusia dan perekrutan, termasuk sistem maklumat dan aplikasi sumber manusia.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi
Data elektronik dan data deria (iaitu, audio, elektronik, visual, terma, olfaktori atau maklumat serupa), seperti rakaman audio (cth, rakaman panggilan perkhidmatan pelanggan) dan gambar.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan perkhidmatan sumber manusia dan perekrutan, termasuk sistem maklumat dan aplikasi sumber manusia.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi
Maklumat profesional/pekerjaan, seperti pendidikan, pekerjaan, sejarah pekerjaan, dan rujukan profesional.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan perkhidmatan sumber manusia dan perekrutan, termasuk sistem maklumat dan aplikasi sumber manusia.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi
Kesimpulan yang dibuat daripada mana-mana maklumat di atas
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan perkhidmatan sumber manusia dan perekrutan, termasuk sistem maklumat dan aplikasi sumber manusia.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi

Beberapa maklumat peribadi yang kami kumpulkan dianggap “maklumat peribadi sensitif” di bawah undang-undang California. Kami mengumpul kategori maklumat peribadi sensitif berikut (seperti yang ditentukan di bawah undang-undang California): Keselamatan sosial, lesen memandu, kad pengenalan negeri atau nombor pasport; log masuk akaun, kombinasi sebarang keselamatan atau kod akses, kata laluan atau bukti kelayakan yang diperlukan untuk membenarkan akses kepada akaun; dan asal-usul kaum atau etnik, atau keahlian kesatuan. Maklumat ini dikumpul untuk memproses permohonan anda, menilai anda dalam proses perekrutan dan pengambilan pekerja, termasuk untuk menilai kelayakan anda untuk jawatan yang tersedia; dan untuk mematuhi kewajipan undang-undang (cth, kesihatan dan keselamatan, undang-undang antidiskriminasi). Harap maklum bahawa kami tidak menggunakan maklumat ini untuk sebarang tujuan yang tidak dikenal pasti dalam Akta Hak Privasi California Seksyen 1798.121.

Kami tidak “menjual” atau “berkongsi” maklumat peribadi, termasuk maklumat peribadi yang sensitif, tentang pemohon pekerjaan untuk tujuan pengiklanan tingkah laku merentasi konteks.

Cara Kami Menggunakan Maklumat

Secara amnya, dan tertakluk kepada undang-undang yang terpakai, kami boleh menggunakan maklumat peribadi pemohon pekerjaan dengan cara berikut:

 • Untuk memproses permohonan anda.
 • Mengurus hubungan anda dengan kami (cth, memudahkan mesyuarat, berkomunikasi dengan anda, memberikan anda maklumat yang diminta).
 • Menghubungi (termasuk melalui e-mel) anda atau orang lain bagi pihak anda tentang peluang pekerjaan yang sesuai apabila ia mungkin tersedia.
 • Menghubungi rujukan dengan kebenaran anda.
 • Melakukan semakan latar belakang dengan kebenaran anda.
 • Menilai anda dalam proses perekrutan dan pengambilan pekerja, termasuk untuk menilai kelayakan anda untuk jawatan yang tersedia.
 • Menjalankan analisis dalaman untuk memahami pemohon kerja dan/atau calon yang memohon dan untuk menambah baik proses perekrutan kami, termasuk kepelbagaian dan usaha peluang pekerjaan yang setara.
 • Mematuhi kewajipan undang-undang (cth, kesihatan dan keselamatan, undang-undang antidiskriminasi).
 • Untuk sebarang tujuan lain yang dikenal pasti dalam Dasar Privasi kami.