Pendedahan Tambahan untuk California

Sekiranya anda ialah penduduk California, pendedahan privasi berikut terpakai untuk anda sebagai tambahan kepada Dasar Privasi yang lain.

  • Kategori Maklumat yang Kami Kumpul, Guna dan Dedahkan. Undang-undang California menyatakan bahawa organisasi harus mendedahkan bagi penduduk California sama ada kategori maklumat tertentu dikumpulkan, didedahkan untuk “tujuan perniagaan” organisasi, disediakan untuk pihak ketiga sebagai pertukaran untuk pertimbangan bernilai (“dijual”) atau “dikongsikan” untuk tujuan pengiklanan tingkah laku silang konteks (mengikut terma yang ditentukan di bawah undang-undang California). Anda boleh menemui senarai kategori maklumat yang kami kumpulkan dan cara kami berkongsi maklumat tersebut di bawah.
  • Pendedahan Maklumat Sensitif. Beberapa maklumat peribadi yang kami kumpulkan dianggap “maklumat peribadi sensitif” di bawah undang-undang California. Kami mengumpul kategori maklumat peribadi sensitif berikut (seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang California): keselamatan sosial, lesen memandu, kad pengenalan negeri atau nombor pasport; log masuk akaun, dalam kombinasi dengan sebarang keselamatan atau kod akses, kata laluan atau bukti kelayakan yang diperlukan yang membenarkan akses kepada akaun; dan maklumat mengenai kesihatan seseorang individu. Maklumat ini dikumpul untuk memproses transaksi, memberi anda perkhidmatan dan untuk menguruskan perniagaan kami. Harap maklum bahawa kami tidak menggunakan maklumat ini untuk sebarang tujuan yang tidak dikenal pasti dalam Akta Hak Privasi California Siv. Seksyen Kod 1798.121. Kami tidak “menjual” atau “berkongsi” maklumat peribadi, termasuk maklumat peribadi yang sensitif, tentang pemohon pekerjaan untuk tujuan pengiklanan tingkah laku silang konteks.
  • California Shine the Light. Sekiranya anda mahukan maklumat lanjut mengenai kategori maklumat peribadi (jika ada) yang kami kongsi dengan pihak ketiga atau sekutu untuk pihak tersebut, untuk digunakan untuk pemasaran langsung, sila hantarkan permintaan bertulis kepada kami menggunakan maklumat dalam bahagian “Maklumat Perhubungan” dalam Dasar Privasi kami.
  • Notis Insentif Kewangan California. Kami menawarkan program yang menyediakan manfaat. Anda mungkin pernah melihat beberapa program ganjaran, promosi, kupon, sampel, cabutan bertuah, atau tawaran eksklusif (“Program Ganjaran”). Apabila anda mendaftar untuk salah satu Program Ganjaran ini, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat tertentu, seperti nama dan alamat e-mel anda. Secara amnya, kami tidak memberikan nilai monetari atau nilai lain untuk maklumat peribadi yang dikumpulkan sebagai sebahagian daripada Program Ganjaran kami. Setakat mana nilai diberikan kepada Program Ganjaran tertentu di bawah undang-undang California, nilai tersebut adalah berdasarkan pada kaedah pengiraan yang wajar dan secara suci hati sebagai sebahagian daripada Program Ganjaran tersebut dan berbeza antara individu berdasarkan peringkat penyertaan atau penebusan anda. Anda boleh melawati halaman Terma dan Syarat Program atau mana-mana program untuk melihat peraturan program penuh, termasuk cara untuk menyertai dan mengemas kini penyertaan anda (iaitu, menyahaktifkan atau menarik diri, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai).