Pendedahan Tambahan untuk California

Sekiranya anda ialah penduduk California, pendedahan privasi berikut terpakai untuk anda sebagai tambahan kepada Dasar Privasi yang lain.

 • Kategori Maklumat yang Kami Kumpul, Guna dan Dedahkan. Undang-undang California menyatakan bahawa organisasi harus mendedahkan bagi penduduk California sama ada kategori maklumat tertentu dikumpulkan, didedahkan untuk “tujuan perniagaan” organisasi, disediakan untuk pihak ketiga sebagai pertukaran untuk pertimbangan bernilai (“dijual”) atau “dikongsikan” untuk tujuan pengiklanan tingkah laku merentasi konteks (mengikut terma yang ditentukan di bawah undang-undang California). Anda boleh menemui senarai kategori maklumat yang kami kumpulkan dan cara kami berkongsi maklumat tersebut di bawah. Sila maklum bahawa oleh kerana senarai ini adalah komprehensif, ia mungkin merujuk kepada jenis maklumat yang kami kongsi mengenai orang selain daripada anda. Kami tidak “menjual” maklumat peribadi anda. Seperti yang dibincangkan di bahagian lain Dasar Privasi, kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk tujuan pengiklanan bersasar. Untuk mendapatkan lebih maklumat, anda boleh membaca dengan lebih lanjut pada halaman Kuki dan Lain-lain Teknologi Penjejakan Serupa.
 • California Shine the Light. Sekiranya anda mahukan maklumat lanjut mengenai kategori maklumat peribadi (jika ada) yang kami kongsi dengan pihak ketiga atau sekutu untuk pihak tersebut, untuk digunakan untuk pemasaran langsung, sila hantarkan permintaan bertulis kepada kami menggunakan maklumat dalam bahagian “Maklumat Perhubungan” dalam Dasar Privasi kami.
 • Notis Insentif Kewangan California. Kami menawarkan program yang menyediakan manfaat. Anda mungkin pernah melihat beberapa program ganjaran, promosi, kupon, sampel, cabutan bertuah, atau tawaran eksklusif (“Program Ganjaran”). Apabila anda mendaftar untuk salah satu Program Ganjaran ini, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat tertentu, seperti nama dan alamat e-mel anda. Secara amnya, kami tidak memberikan nilai monetari atau nilai lain untuk maklumat peribadi yang dikumpulkan sebagai sebahagian daripada Program Ganjaran kami. Setakat mana nilai diberikan kepada Program Ganjaran tertentu di bawah undang-undang California, nilai tersebut adalah berdasarkan pada kaedah pengiraan yang wajar dan secara suci hati sebagai sebahagian daripada Program Ganjaran tersebut dan berbeza antara individu berdasarkan peringkat penyertaan atau penebusan anda. Anda boleh melawati halaman Terma dan Syarat Program atau mana-mana program untuk melihat peraturan program penuh, termasuk cara untuk menyertai dan mengemas kini penyertaan anda (iaitu, menyahaktifkan atau menarik diri, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai).
                                                        Contoh Kategori Penerima
Kategori Maklumat Peribadi Pendedahan untuk Tujuan Perniagaan Perkongsian untuk Pengiklanan Tingkah Laku Merentasi Konteks
Pengecam, seperti nama sebenar dan/atau nama tambahan, maklumat hubungan (seperti alamat pos, nombor telefon, alamat e-mel), pengecam dalam talian (seperti alamat protokol internet, dsb.), atau pengecam lain yang serupa, tandatangan, ciri fizikal atau penerangan.
 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
 • Pemproses pembayaran, institusi kewangan, dan lain-lain yang diperlukan untuk menyempurnakan transaksi dan untuk pengesahan, keselamatan, dan pencegahan penipuan.
 • Pihak ketiga yang diperlukan untuk melengkapkan transaksi dan menyediakan produk dan perkhidmatan kami, termasuk penyedia pengurusan dan pemenuhan pesanan, syarikat penghantaran, ejen, dan pengeluar.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan teknologi maklumat dan program keselamatan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dalam pencegahan, pengesanan, dan pengurangan penipuan.
 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
ID yang dikeluarkan oleh kerajaan seperti nombor keselamatan sosial, nombor lesen memandu, nombor pasport
 • Pemproses pembayaran, institusi kewangan, dan lain-lain yang diperlukan untuk menyempurnakan transaksi dan untuk pengesahan, keselamatan, dan pencegahan penipuan.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti cabutan bertuah.
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi.
Tiada
Maklumat kewangan, seperti nombor kad kredit, nombor kad debit dan maklumat pembayaran atau kewangan lain.
 • Pemproses pembayaran, institusi kewangan, dan lain-lain yang diperlukan untuk menyempurnakan transaksi dan untuk pengesahan, keselamatan, dan pencegahan penipuan.
 • Pihak ketiga yang diperlukan untuk melengkapkan transaksi dan menyediakan produk dan perkhidmatan kami, termasuk penyedia pengurusan dan pemenuhan pesanan, syarikat penghantaran, ejen, dan pengeluar.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan teknologi maklumat dan program keselamatan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dalam pencegahan, pengesanan, dan pengurangan penipuan.
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi.
Tiada
Maklumat insurans perubatan / kesihatan, seperti maklumat mengenai sejarah perubatan, keadaan mental atau fizikal, atau rawatan seseorang individu.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.
Tiada
Ciri-ciri terlindung, seperti umur, jantina, bangsa, etnik, fizikal atau kecacatan mental, dsb.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi
Tiada
Maklumat komersial, seperti maklumat tentang produk dan perkhidmatan yang diperoleh daripada kami, keutamaan individu, sejarah atau kecenderungan penggunaan lain.
 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan teknologi maklumat dan program keselamatan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dalam pencegahan, pengesanan, dan pengurangan penipuan.
 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
Data aktiviti rangkaian, seperti penyemakan imbas dan/atau sejarah carian, maklumat tentang interaksi dengan laman web kami, aplikasi mudah alih atau iklan
 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
 • Pemproses pembayaran, institusi kewangan, dan lain-lain yang diperlukan untuk menyempurnakan transaksi dan untuk pengesahan, keselamatan, dan pencegahan penipuan.
 • Pihak ketiga yang diperlukan untuk melengkapkan transaksi dan menyediakan produk dan perkhidmatan kami, termasuk penyedia pengurusan dan pemenuhan pesanan, syarikat penghantaran, ejen, dan pengeluar.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan teknologi maklumat dan program keselamatan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dalam pencegahan, pengesanan, dan pengurangan penipuan.
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi.
 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
Data geolokasi, seperti lokasi fizikal yang tepat
 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
Data elektronik dan data deria (iaitu, audio, elektronik, visual, terma, olfaktori atau maklumat serupa), seperti rakaman audio (cth, rakaman panggilan perkhidmatan pelanggan) dan gambar.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan teknologi maklumat dan program keselamatan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dalam pencegahan, pengesanan, dan pengurangan penipuan.
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi.
None
Maklumat profesional/pekerjaan, seperti sejarah pendidikan, pekerjaan dan penggajian.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dalam pencegahan, pengesanan, dan pengurangan penipuan.
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi.
None
Kesimpulan yang dibuat daripada mana-mana maklumat di atas
 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.
 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.