Pendedahan Tambahan untuk California

Sekiranya anda adalah penduduk California, pendedahan privasi berikut terpakai untuk anda sebagai tambahan kepada Dasar Privasi yang lain.

Kategori Maklumat yang Kami Kumpul, Guna, dan Dedahkan. Undang-undang California menyatakan bahawa organisasi harus mendedahkan bagi penduduk California sama ada kategori maklumat tertentu dikumpulkan, disediakan untuk pihak ketiga sebagai pertukaran untuk pertimbangan berharga (“dijual”) atau didedahkan untuk “tujuan perniagaan” organisasi kerana syarat tersebut ditentukan di bawah undang-undang California. Anda boleh menemui senarai kategori maklumat yang kami kumpulkan dan bagaimana kami berkongsi maklumat tersebut di bawah. Sila maklum bahawa oleh kerana senarai ini adalah komprehensif, ia mungkin merujuk kepada jenis maklumat yang kami kongsi mengenai orang selain daripada anda. Sekiranya anda mahukan maklumat lanjut mengenai kategori maklumat peribadi (jika ada) yang kami kongsi dengan pihak ketiga atau sekutu untuk pihak tersebut, untuk digunakan untuk pemasaran langsung, sila kirimkan permintaan bertulis kepada kami menggunakan maklumat dalam bahagian “Maklumat Perhubungan” dalam Dasar Privasi kami. Kami tidak mendiskriminasi pengguna California yang menggunakan hak privasi mereka.

Pendedahan Insentif Kewangan. Kami menawarkan program yang menyediakan faedah. Anda mungkin pernah melihat beberapa program ganjaran, promosi, kupon, sampel, cabutan bertuah, atau tawaran eksklusif (“Program Ganjaran”). Apabila anda mendaftar untuk salah satu Program Ganjaran ini, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat tertentu, seperti nama dan alamat e-mel anda. Secara amnya, kami tidak memberikan nilai monetari atau nilai lain untuk maklumat peribadi yang dikumpulkan sebagai sebahagian daripada Program Ganjaran kami. Setakat mana nilai diberikan kepada Program Ganjaran tertentu di bawah undang-undang California, nilai tersebut adalah berdasarkan pada kaedah pengiraan yang wajar dan penuh percaya sebagai sebahagian daripada Program Ganjaran tersebut dan berbeza antara individu berdasarkan tahap penyertaan atau penebusan anda. Anda boleh melayari halaman Terma dan Syarat Program, atau mana-mana program untuk melihat peraturan lengkap program, termasuk cara untuk mengambil bahagian dan mengemas kini penyertaan anda (sebagai contoh, menyahaktif atau menarik diri, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan)


Carta ini menerangkan kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan, pindahkan kepada pihak ketiga sebagai pertukaran untuk pertimbangan berharga (iaitu, “dijual”), dan dedahkan untuk “tujuan perniagaan” (sebagaimana syarat tersebut ditentukan di bawah undang-undang California). Sila maklum bahawa oleh kerana senarai ini adalah komprehensif, ia mungkin merujuk kepada jenis maklumat yang kami kumpul dan kongsi mengenai orang selain daripada anda. Sebagai contoh, walaupun kami memindahkan nombor kad kredit dan kad debit untuk tujuan perniagaan kami dalam memproses pembayaran untuk pesanan yang dibuat di laman web kami, kami tidak mengumpulkan atau memindahkan nombor kad kredit atau kad debit individu yang mengemukakan pertanyaan pada halaman “hubungi kami” di laman web kami.

Kategori Maklumat Peribadi

Dikumpulkan

Dijual

Didedahkan untuk Tujuan Perniagaan

Contoh Kategori Pihak Ketiga yang Menerima Maklumat Peribadi

Pengecam

Nama sebenar dan/atau alias

 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
 • Pemproses pembayaran, institusi kewangan, dan lain-lain yang diperlukan untuk melengkapkan transaksi dan untuk pengesahan, keselamatan, dan pencegahan penipuan.
 • Pihak ketiga yang diperlukan untuk melengkapkan transaksi dan menyediakan produk dan perkhidmatan kami, termasuk penyedia pengurusan dan pemenuhan pesanan, syarikat penghantaran, ejen, dan pengeluar.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan teknologi maklumat dan program keselamatan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dalam pencegahan, pengesanan, dan pengurangan penipuan.
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi.

Maklumat perhubungan (seperti alamat pos, nombor telefon, alamat e-mel)

Pengecam dalam talian (seperti alamat protokol internet, dll.)

ID yang dikeluarkan oleh kerajaan (seperti nombor keselamatan sosial, nombor lesen memandu, nombor pasport)

Ciri fizikal

Tandatangan

Maklumat kewangan

Nombor akaun bank

 • Pemproses pembayaran, institusi kewangan, dan lain-lain yang diperlukan untuk melengkapkan transaksi dan untuk pengesahan, keselamatan, dan pencegahan penipuan.
 • Pihak ketiga yang diperlukan untuk melengkapkan transaksi dan menyediakan produk dan perkhidmatan kami, termasuk penyedia pengurusan dan pemenuhan pesanan, syarikat penghantaran, ejen, dan pengeluar.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan teknologi maklumat dan program keselamatan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dalam pencegahan, pengesanan, dan pengurangan penipuan.
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi.

Nombor kad kredit

Nombor kad debit

Maklumat kewangan lain

Maklumat insurans perubatan / kesihatan

Maklumat mengenai sejarah perubatan, keadaan mental atau fizikal, atau rawatan individu

 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.

Nombor polisi insurans kesihatan, nombor pengenalan pelanggan

Ciri-ciri terlindung

Umur, Bangsa, Etnik, Jantina, Kecacatan Fizikal atau Mental, dll.

 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan.
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi.

Maklumat komersial

Maklumat mengenai produk dan perkhidmatan yang diperoleh daripada kami

 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan teknologi maklumat dan program keselamatan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dalam pencegahan, pengesanan, dan pengurangan penipuan.

Pilihan individu

Sejarah atau kecenderungan penggunaan yang lain

Data aktiviti rangkaian

Sejarah menyemak imbas dan/atau carian

 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
 • Pemproses pembayaran, institusi kewangan, dan lain-lain yang diperlukan untuk melengkapkan transaksi dan untuk pengesahan, keselamatan, dan pencegahan penipuan.
 • Pihak ketiga yang diperlukan untuk melengkapkan transaksi dan menyediakan produk dan perkhidmatan kami, termasuk penyedia pengurusan dan pemenuhan pesanan, syarikat penghantaran, ejen, dan pengeluar.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan teknologi maklumat dan program keselamatan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dalam pencegahan, pengesanan, dan pengurangan penipuan.
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi.

Maklumat mengenai interaksi dengan laman web, aplikasi mudah alih, atau iklan kami

Maklumat biometrik

Cap jari, cap muka, cap suara

Tidak Berkenaan

Data tidur, kesihatan, senaman

Data geolokasi

Lokasi fizikal yang tepat

 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.

Data elektronik dan sensori (contohnya, audio, elektronik, visual, terma, olfaktori, atau maklumat serupa)

Rakaman audio (contohnya, rakaman panggilan perkhidmatan pelanggan)

 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada kami, seperti penyedia perkhidmatan internet, sistem operasi dan platform, pusat data/hos/penyedia perkhidmatan awan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dengan teknologi maklumat dan program keselamatan.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dalam pencegahan, pengesanan, dan pengurangan penipuan.
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi.

Gambar

Pengawasan video

Maklumat profesional/pekerjaan

Pendidikan

 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
 • Pihak ketiga yang membantu kami dalam pencegahan, pengesanan, dan pengurangan penipuan.
 • Entiti kerajaan, penguatkuasaan undang-undang, peguam, juruaudit, perunding dan pihak lain sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk litigasi.

Pekerjaan

Sejarah pekerjaan

Rujukan profesional

Kesimpulan yang dibuat daripada mana-mana maklumat di atas

 • Rangkaian pengiklanan.
 • Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan analisis data, seperti platform media sosial yang digunakan untuk menyampaikan iklan kami, penyedia pengoptimuman laman web/e-mel, penyedia komunikasi pemasaran (contohnya, e-mel, SMS, pos), dan penyedia analisis data.
 • Pihak ketiga yang membantu mentadbir, mengurus dan menganalisis program dan perkhidmatan kami, seperti penyedia perkhidmatan pelanggan, pentadbir program kesetiaan, hos tinjauan produk, dan pentadbir kaji selidik.