גילויים נוספים למועמדים לעבודה

הגילויים הנוספים הבאים חלים רק על מועמדים למשרה והם משלימים את מדיניות הפרטיות הכללית שלנו.

מידע שאנו אוספים, משתמשים וחושפים

אם אתה מגיש מועמדות למשרה פתוחה, אנו אוספים מידע הנחוץ לעיבוד המועמדות שלך או כדי להעסיק אותך כעובד. אנו אוספים ממקורות שונים, לרבות:

 • ישירות ממך. אנו אוספים מידע שאתה שולח לנו מרצונך החופשי בקשר לבקשתך להעסקה, לרבות באמצעות מילוי והגשה של טופסי בקשה מקוונים, באמצעות קורות חיים או תקציר תעסוקתי, או באמצעות ראיונות או תקשורת אחרת.
 • ממקורות אחרים. בנוסף למידע שאנו אוספים ממך ישירות, אנו עשויים גם לקבל מידע לגביך ממקורות אחרים, לרבות צדדים שלישיים. הדוגמאות למקורות צד שלישי כוללות סוכנויות סינון תעסוקה, סוכנויות בדיקת רקע, סוכנויות גיוס, ספקי שירות, מעסיקים לשעבר ו/או בתי ספר ומוסדות חינוך, ומידע הזמין לציבור באתרי אינטרנט או במדיה חברתית (למשל, בעת הגשת מועמדות באמצעות LinkedIn, כאשר הדבר רלוונטי למטרות גיוס ומותר על פי החוק החל).

הטבלה הבאה מתארת את קטגוריות המידע האישי שאנו אוספים ואת קטגוריות הנמענים שבפניהם אנו חושפים מידע זה למטרות העסקיות שלנו.

קטגוריה של מידע אישי דוגמאות לקטגוריות של נמענים למטרה עסקית
מזהים, כגון שם אמיתי ו/או כינוי, פרטי התקשרות (כגון כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון, כתובת דוא”ל), מזהים מקוונים (כגון כתובת פרוטוקול אינטרנט וכו’) או מזהים דומים אחרים, חתימה, מאפיינים פיזיים או תיאור.
 • צדדים שלישיים המסייעים לנו בשירותי משאבי אנוש ובגיוס, לרבות יישומים ומערכות מידע של משאבי אנוש.
 • צדדים שלישיים המספקים לנו שירותי טכנולוגיית מידע, כגון ספקי שירותי אינטרנט, מערכות הפעלה ופלטפורמות, ספקי שירותי ענן/שרתים מארחים/מרכזי נתונים
 • גופים ממשלתיים, גורמי אכיפת חוק, עורכי דין, מבקרים, יועצים וגורמים אחרים כנדרש בחוק, כולל לצורך התדיינות משפטית
מספר זיהוי שהונפק על ידי הרשויות, כגון מספר ביטוח לאומי, מספר רישיון נהיגה, מספר דרכון)
 • צדדים שלישיים המסייעים לנו בשירותי משאבי אנוש ובגיוס, לרבות יישומים ומערכות מידע של משאבי אנוש.
 • צדדים שלישיים המספקים לנו שירותי טכנולוגיית מידע, כגון ספקי שירותי אינטרנט, מערכות הפעלה ופלטפורמות, ספקי שירותי ענן/שרתים מארחים/מרכזי נתונים
 • גופים ממשלתיים, גורמי אכיפת חוק, עורכי דין, מבקרים, יועצים וגורמים אחרים כנדרש בחוק, כולל לצורך התדיינות משפטית
מאפיינים מוגנים בחוק למניעת אפליה, כגון גיל, מין, גזע, מוצא אתני, מוגבלות פיזית או נפשית (אם יש צורך בביצוע התאמות סבירות) וכו’.
 • צדדים שלישיים המסייעים לנו בשירותי משאבי אנוש ובגיוס, לרבות יישומים ומערכות מידע של משאבי אנוש.
 • צדדים שלישיים המספקים לנו שירותי טכנולוגיית מידע, כגון ספקי שירותי אינטרנט, מערכות הפעלה ופלטפורמות, ספקי שירותי ענן/שרתים מארחים/מרכזי נתונים
 • גופים ממשלתיים, גורמי אכיפת חוק, עורכי דין, מבקרים, יועצים וגורמים אחרים כנדרש בחוק, כולל לצורך התדיינות משפטית
נתונים אלקטרוניים וחושיים (כלומר מידע שמע, אלקטרוני, חזותי, תרמי, ריחני או מידע דומה), כגון הקלטת שמע (למשל, הקלטות שיחות שירות לקוחות) ותצלומים.
 • צדדים שלישיים המסייעים לנו בשירותי משאבי אנוש ובגיוס, לרבות יישומים ומערכות מידע של משאבי אנוש.
 • צדדים שלישיים המספקים לנו שירותי טכנולוגיית מידע, כגון ספקי שירותי אינטרנט, מערכות הפעלה ופלטפורמות, ספקי שירותי ענן/שרתים מארחים/מרכזי נתונים
 • גופים ממשלתיים, גורמי אכיפת חוק, עורכי דין, מבקרים, יועצים וגורמים אחרים כנדרש בחוק, כולל לצורך התדיינות משפטית
מידע מקצועי/מידע תעסוקתי, כגון השכלה, עיסוק, היסטוריה תעסוקתית והמלצות מקצועיות.
 • צדדים שלישיים המסייעים לנו בשירותי משאבי אנוש ובגיוס, לרבות יישומים ומערכות מידע של משאבי אנוש.
 • צדדים שלישיים המספקים לנו שירותי טכנולוגיית מידע, כגון ספקי שירותי אינטרנט, מערכות הפעלה ופלטפורמות, ספקי שירותי ענן/שרתים מארחים/מרכזי נתונים
 • גופים ממשלתיים, גורמי אכיפת חוק, עורכי דין, מבקרים, יועצים וגורמים אחרים כנדרש בחוק, כולל לצורך התדיינות משפטית
מסקנות הנגזרות ממידע כלשהו לעיל
 • צדדים שלישיים המסייעים לנו בשירותי משאבי אנוש ובגיוס, לרבות יישומים ומערכות מידע של משאבי אנוש.
 • צדדים שלישיים המספקים לנו שירותי טכנולוגיית מידע, כגון ספקי שירותי אינטרנט, מערכות הפעלה ופלטפורמות, ספקי שירותי ענן/שרתים מארחים/מרכזי נתונים
 • גופים ממשלתיים, גורמי אכיפת חוק, עורכי דין, מבקרים, יועצים וגורמים אחרים כנדרש בחוק, כולל לצורך התדיינות משפטית

חלק מהמידע האישי שאנו אוספים נחשב “מידע אישי רגיש” על פי חוקי קליפורניה. אנו אוספים את הקטגוריות הבאות של מידע אישי רגיש (כמוגדר בחוקי קליפורניה): ביטוח לאומי, רישיון נהיגה, כרטיס זיהוי מדינה או מספר דרכון; פרטי כניסה לחשבון, בשילוב עם כל קוד אבטחה או גישה, סיסמה או אישורים נדרשים המאפשרים גישה לחשבון; ומוצא גזעי או אתני, או חברות באיגוד מקצועי. מידע זה נאסף על מנת לטפל במועמדות שלך, להעריך אותך בתהליך הגיוס וההעסקה, ובכלל זה כדי להעריך את התאמתך לתפקידים זמינים; וכדי לעמוד במחויבויות משפטיות (למשל, בריאות ובטיחות, חוקים נגד אפליה). לתשומת ליבך, איננו משתמשים במידע זה לכל מטרה שאינה מזוהה במסגרת חוק זכויות הפרטיות של קליפורניה, סעיף 1798.121.

איננו “מוכרים” או “משתפים” מידע אישי, לרבות מידע אישי רגיש, על מועמדים לעבודה למטרות פרסום התנהגותי חוצה-הֶקשרים.

כיצד אנו משתמשים במידע

באופן כללי, ובכפוף לחוק החל, אנו עשויים להשתמש במידע אישי על מועמדים לעבודה בדרכים הבאות:

 • כדי לטפל במועמדות שלך.
 • לנהל את מערכת היחסים שלך איתנו (למשל, כדי לאפשר פגישות, תקשורת איתך, לספק לך מידע מבוקש).
 • ליצור קשר (לרבות באמצעות דוא”ל) איתך או עם אחרים בשמך בנוגע להזדמנויות עבודה מתאימות שעשויות לצוץ.
 • ליצור קשר עם ממליצים, לאחר קבלת אישורך.
 • לבצע בדיקות רקע, לאחר קבלת אישורך.
 • לבחון אותך בתהליך הגיוס וההעסקה, גם כדי להעריך את התאמתך לתפקידים זמינים.
 • לערוך ניתוחים פנימיים כדי להבין את המועמדים ו/או מגישי המועמדות למשרה וכדי לשפר את תהליך הגיוס שלנו, לרבות את מאמצי הגיוון והשוויון בהזדמנויות התעסוקה שלנו.
 • לעמוד במחויבויות משפטיות (למשל, בריאות ובטיחות, חוקים נגד אפליה).
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות הפרטיות שלנו.