Työnhakijoita koskevat lisätiedonannot

Seuraavat lisäilmoitukset koskevat vain työnhakijoita ja täydentävät yleistä tietosuojakäytäntöämme.

Keräämämme, käyttämämme ja luovuttamamme tiedot

Jos haet työpaikkaa, keräämme tietoja, jotka ovat tarpeen hakemuksesi käsittelemiseen tai säilyttääksemme sinut työntekijänä. Keräämme eri lähteistä, mukaan lukien:

 • Suoraan sinulta. Keräämme tietoja, jotka lähetät meille vapaaehtoisesti työhakemuksesi yhteydessä, mukaan lukien verkkohakemuslomakkeiden täyttämisen ja lähettämisen kautta, ansioluetteloiden tai CV:n kautta sekä haastattelujen tai muun viestinnän kautta.
 • Muista lähteistä. Sinulta suoraan keräämiemme tietojen lisäksi saatamme saada tietoja sinusta myös muista lähteistä, mukaan lukien kolmansilta osapuolilta. Esimerkkejä kolmannen osapuolen lähteistä ovat työnhakijoita koskevia tietoja tutkivat toimistot, taustatarkastuksien tarjoajat, rekrytointitoimistot, palveluntarjoajat, entiset työnantajat ja/tai koulut ja oppilaitokset sekä verkkosivustoilla tai sosiaalisessa mediassa julkisesti saatavilla olevat tiedot (esim. haettaessa työtä LinkedInin kautta, jos se on tarpeen rekrytointitarkoituksia varten ja sovellettava laki sallii sen).

Seuraavassa taulukossa kuvataan keräämiemme henkilötietojen ryhmät ja vastaanottajaryhmät, joille luovutamme näitä tietoja liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen ryhmä Esimerkkejä tietoja liiketoimintatarkoituksiin vastaanottavien vastaanottajien ryhmistä
Tunnisteet, kuten oikea nimi ja/tai alias, yhteystiedot (kuten postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), verkkotunnisteet (kuten Internet-protokollan osoite jne.) tai muut vastaavat tunnisteet, allekirjoitus, fyysiset ominaisuudet tai kuvaus.
 • Kolmannet osapuolet, jotka avustavat meitä henkilöstöpalveluissa ja rekrytoinnissa, mukaan lukien henkilöstötietojärjestelmät ja -sovellukset.
 • Kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat meille tietotekniikkapalveluita, kuten internet-palveluntarjoajat, käyttöjärjestelmät ja alustat, datakeskukset/web-isännät/pilvipalveluiden tarjoajat
 • Valtiolliset tahot, lainvalvontaviranomaiset, lakimiehet, tilintarkastajat, konsultit ja muut lain edellyttämät osapuolet, mukaan lukien oikeudenkäynnissä vaaditut osapuolet
Viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus, kuten henkilötunnus, ajokortin numero tai passin numero)
 • Kolmannet osapuolet, jotka avustavat meitä henkilöstöpalveluissa ja rekrytoinnissa, mukaan lukien henkilöstötietojärjestelmät ja -sovellukset.
 • Kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat meille tietotekniikkapalveluita, kuten internet-palveluntarjoajat, käyttöjärjestelmät ja alustat, datakeskukset/web-isännät/pilvipalveluiden tarjoajat
 • Valtiolliset tahot, lainvalvontaviranomaiset, lakimiehet, tilintarkastajat, konsultit ja muut lain edellyttämät osapuolet, mukaan lukien oikeudenkäynnissä vaaditut osapuolet
Suojatut ominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli, rotu, etninen tausta, fyysinen tai henkinen rajoite (jos se vaatii kohtuullisten mukautusten tekemistä) jne.
 • Kolmannet osapuolet, jotka avustavat meitä henkilöstöpalveluissa ja rekrytoinnissa, mukaan lukien henkilöstötietojärjestelmät ja -sovellukset.
 • Kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat meille tietotekniikkapalveluita, kuten internet-palveluntarjoajat, käyttöjärjestelmät ja alustat, datakeskukset/web-isännät/pilvipalveluiden tarjoajat
 • Valtiolliset tahot, lainvalvontaviranomaiset, lakimiehet, tilintarkastajat, konsultit ja muut lain edellyttämät osapuolet, mukaan lukien oikeudenkäynnissä vaaditut osapuolet
Elektroniset ja aisti-/anturitiedot (ts. ääni-, elektroniikka-, kuva-, lämpö-, haju- tai vastaavat tiedot), kuten äänitallenteet (esim. asiakaspalvelun puhelutallenteet) ja valokuvat.
 • Kolmannet osapuolet, jotka avustavat meitä henkilöstöpalveluissa ja rekrytoinnissa, mukaan lukien henkilöstötietojärjestelmät ja -sovellukset.
 • Kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat meille tietotekniikkapalveluita, kuten internet-palveluntarjoajat, käyttöjärjestelmät ja alustat, datakeskukset/web-isännät/pilvipalveluiden tarjoajat
 • Valtiolliset tahot, lainvalvontaviranomaiset, lakimiehet, tilintarkastajat, konsultit ja muut lain edellyttämät osapuolet, mukaan lukien oikeudenkäynnissä vaaditut osapuolet
Ammatilliset/työsuhdetiedot, kuten koulutus, ammatti, työhistoria ja ammatilliset suositukset.
 • Kolmannet osapuolet, jotka avustavat meitä henkilöstöpalveluissa ja rekrytoinnissa, mukaan lukien henkilöstötietojärjestelmät ja -sovellukset.
 • Kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat meille tietotekniikkapalveluita, kuten internet-palveluntarjoajat, käyttöjärjestelmät ja alustat, datakeskukset/web-isännät/pilvipalveluiden tarjoajat
 • Valtiolliset tahot, lainvalvontaviranomaiset, lakimiehet, tilintarkastajat, konsultit ja muut lain edellyttämät osapuolet, mukaan lukien oikeudenkäynnissä vaaditut osapuolet
Mistä tahansa edellä mainituista tiedoista tehdyt päätelmät
 • Kolmannet osapuolet, jotka avustavat meitä henkilöstöpalveluissa ja rekrytoinnissa, mukaan lukien henkilöstötietojärjestelmät ja -sovellukset.
 • Kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat meille tietotekniikkapalveluita, kuten internet-palveluntarjoajat, käyttöjärjestelmät ja alustat, datakeskukset/web-isännät/pilvipalveluiden tarjoajat
 • Valtiolliset tahot, lainvalvontaviranomaiset, lakimiehet, tilintarkastajat, konsultit ja muut lain edellyttämät osapuolet, mukaan lukien oikeudenkäynnissä vaaditut osapuolet

Jotkin keräämistämme henkilötiedoista katsotaan Kalifornian lain mukaan ”arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi”. Keräämme seuraaviin ryhmiin kuuluvia arkaluontoisia henkilötietoja (Kalifornian lain mukaisesti): Sosiaaliturvatiedot/henkilötunnus, ajokortti, valtion viranomaisen myöntämän henkilökortin tai passin numero, tilin kirjautumistiedot yhdessä vaaditun turva- tai pääsykoodin, salasanan tai tunnistetietojen kanssa, joilla saa pääsyn tilille, rotu tai etninen alkuperä ja ammattiliiton jäsenyys. Nämä tiedot kerätään hakemuksesi käsittelemiseksi, sinun arvioimiseksi osana rekrytointi- ja palkkausprosessia, mukaan lukien kelpoisuutesi arvioimiseksi vapaana oleviin työrooleihin, sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi (esim. terveys- ja turvallisuuslait, syrjinnän vastaiset lait). Huomaa, että emme käytä näitä tietoja mihinkään tarkoituksiin, joita ei ole määritelty Kalifornian tietosuojalain kohdassa 1798.121.

Emme ”myy” tai ”jaa” työnhakijoita koskevia henkilötietoja, mukaan lukien arkaluontoiset henkilötiedot, eri palveluista ja lähteistä kerättyihin tietoihin perustuvaa käyttäytymiseen perustuvaa mainontaa varten.

Kuinka käytämme tietoja

Yleisesti ottaen ja sovellettavan lain mukaisesti saatamme käyttää työnhakijoiden henkilötietoja seuraavilla tavoilla:

 • Hakemuksesi käsittely.
 • Hallitaksemme suhdettasi meihin (esim. kokousten järjestäminen, viestiminen kanssasi, pyydettyjen tietojen antaminen sinulle).
 • Ottaaksemme yhteyttä (myös sähköpostitse) sinuun tai muihin tahoihin puolestasi koskien sopivia työmahdollisuuksia, joita saattaa ilmetä.
 • Ottaaksemme luvallasi yhteyttä suosittelijoihin.
 • Suorittaaksemme taustatarkastuksia luvallasi.
 • Arvioidaksemme sinua rekrytointi- ja palkkausprosessin aikana, mukaan lukien kelpoisuutesi arvioiminen vapaana oleviin työrooleihin.
 • Suorittaaksemme sisäisiä analyyseja ymmärtääksemme työnhakijoita ja/tai kandidaatteja/ehdokkaita, jotka hakevat työpaikkaa, ja parantaaksemme rekrytointiprosessiamme, mukaan lukien monimuotoisuuteen ja tasa-arvoisiin työllistymismahdollisuuksiin liittyviä toimintojamme.
 • Noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteita (esim. terveys- ja turvallisuuslait, syrjinnän vastaiset lait).
 • Mihin tahansa muuhun tietosuojakäytännössämme mainittuun tarkoitukseen.