Τύποι πληροφοριών που συλλέγουμε

Το παρακάτω διάγραμμα περιγράφει τους τύπους των πληροφοριών που συλλέγουμε, τους σκοπούς για τους οποίους τις συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε και γιατί αυτές οι χρήσεις συμμορφώνονται με τους νόμους (νομική βάση). Παρόλο που το παρακάτω διάγραμμα περιγράφει τον πρωταρχικό σκοπό μας για τη συλλογή των πληροφοριών σας, σε πολλές περιπτώσεις έχουμε περισσότερους από έναν σκοπούς. Για παράδειγμα, εάν ολοκληρώσετε μια online αγορά, μπορεί να συλλέξουμε τις πληροφορίες σας για να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας, αλλά και να συλλέξουμε τις πληροφορίες σας επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να τις διατηρήσουμε μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας, ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε γρήγορα και εύκολα σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παραγγελία σας. Ως αποτέλεσμα και όπως επιτρέπεται από τον νόμο, η συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών σας βασίζεται σε διαφορετικά πλαίσια συγκειμένου κατόπιν της συγκατάθεσής σας, της ανάγκης μας να εκτελέσουμε μια σύμβαση, των υποχρεώσεών μας βάσει του νόμου ή/και των έννομων συμφερόντων μας.

Συγκείμενο Τύποι πληροφοριών
(Παραδείγματα)
Κύριος σκοπός συλλογής
και χρήσης
Νομική βάση1
Εγγραφή λογαριασμού Συλλέγουμε το όνομα και τη διεύθυνση e-mail σας όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που εκτελείτε ενώ είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας. Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας και την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό σας. Οι λογαριασμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εύκολη ολοκλήρωση αγορών και για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις και το ιστορικό συναλλαγών σας. Έχουμε έννομο συμφέρον να σας παρέχουμε έναν λογαριασμό και τις επιλογές και τις υπηρεσίες που ενεργοποιεί ο λογαριασμός.
Πληροφορίες διανομέα Συλλέγουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας εργασίας των διανομέων μας και των εργαζομένων τους με τους οποίους ενδέχεται να αλληλεπιδρούμε. Για τη διαχείριση των επιχειρηματικών μας σχέσεων και τη διεξαγωγή της συνήθους επιχειρηματικής διαχείρισης, όπως έργα, υπηρεσίες και τιμολόγηση. Έχουμε έννομο συμφέρον να επικοινωνούμε με τους διανομείς μας και να επικοινωνούμε μαζί τους σχετικά με την κανονική επιχειρηματική διαχείριση.
Δημογραφικά στοιχεία Ενδέχεται να διεξάγουμε έρευνες και να συλλέγουμε με άλλον τρόπο δημογραφικές πληροφορίες, όπως η ηλικία και το εύρος εισοδήματος, το φύλο, η εκπαίδευση, το μέγεθος του νοικοκυριού και η οικογενειακή κατάσταση. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντα, τις δραστηριότητες, τα δημογραφικά στοιχεία και το προφίλ σας. Έχουμε έννομο συμφέρον να κατανοήσουμε τους χρήστες μας και να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες.
Ερωτήματα, σχόλια και ανατροφοδότηση Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, συλλέγουμε το όνομα και τη διεύθυνση e-mail σας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μας στέλνετε. Για να απαντήσουμε ή να ανταποκριθούμε στα σχόλια, τις αξιολογήσεις, τα ερωτήματά σας και άλλα αιτήματά σας. Έχουμε έννομο συμφέρον να λαμβάνουμε και να ενεργούμε βάσει των σχολίων ή των ζητημάτων σας.
Αιτούντες θέση εργασίας Εάν υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας, συλλέγουμε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία της αίτησής σας ή για τη διατήρησή σας ως υπαλλήλου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής σας ή τον αριθμό εθνικής ασφάλισης. Η παροχή αυτών των πληροφοριών απαιτείται σε ορισμένες δικαιοδοσίες για να ληφθεί ένας αιτών υπόψη για απασχόληση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σελίδα Πρόσθετες γνωστοποιήσεις για αιτούντες θέση εργασίας <<εισαγάγετε υπερσύνδεσμο>>. Για να επεξεργαστούμε την αίτησή σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αίτησή σας. Χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες θέση εργασίας εν αναμονή μιας σύμβασης εργασίας. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, υποχρεούμαστε από τον νόμο να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες. Επιπλέον, έχουμε έννομο συμφέρον να χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες για την αξιολόγηση υποψηφίων για θέσεις εργασίας.
Πρόγραμμα αφοσίωσης ή επιβράβευσης Όταν εγγράφεστε σε ένα από τα προγράμματα αφοσίωσης ή επιβράβευσης πελατών μας, συλλέγουμε τη διεύθυνση email ή την ταχυδρομική σας διεύθυνση, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Για τη διαχείριση των προγραμμάτων αφοσίωσης πελατών και ανταμοιβών. Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων για τη διαχείριση του προγράμματος αφοσίωσης πελατών μας.

 

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να παρέχουμε το πρόγραμμα αφοσίωσης πελατών μας.

Λίστα αλληλογραφίας Όταν εγγράφεστε σε μια από τις λίστες αλληλογραφίας μας, συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση email ή την ταχυδρομική σας διεύθυνση, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Για να σας στέλνουμε νέα, ειδικές προσφορές ή άλλα προωθητικά μηνύματα που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν ή για τα οποία έχετε ζητήσει πληροφορίες. Η συγκατάθεσή σας.

 

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Υποβολή παραγγελίας Συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση e-mail, τον αριθμό τηλεφώνου, τις πληροφορίες πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων του αριθμού πιστωτικής κάρτας και της διεύθυνσης χρέωσης) και τη διεύθυνση αποστολής όταν υποβάλετε μια παραγγελία. Για να επεξεργαστούμε συναλλαγές που έχετε ζητήσει, να εκτελέσουμε παραγγελίες που έχετε υποβάλει και να σας στείλουμε σχετικές επικοινωνίες που αφορούν τις παραγγελίες σας. Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ζητήσατε.
Προώθηση συνεργατών Συλλέγουμε πληροφορίες που παρέχετε ως μέρος μιας προώθησης κοινής επωνυμίας με μια άλλη εταιρεία. Για να σας αποστέλλουμε προσαρμοσμένες προωθητικές επικοινωνίες που σας προσφέρουν από κοινού ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Έχουμε έννομο συμφέρον να εκπληρώνουμε τις προωθητικές μας ενέργειες.
Κριτικές Εάν αξιολογήσετε ή ελέγξετε ένα προϊόν σε έναν από τους ιστότοπούς μας, συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση e-mail σας και οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε στην κριτική σας. Για την υποβολή, διαχείριση, κατάργηση διπλότυπων ή/και επικύρωση κριτικών που υποβάλλονται σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Έχουμε έννομο συμφέρον να κατανοούμε τις απόψεις σας και να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Κοινωνικά δίκτυα Εάν συνδεθείτε μαζί μας μέσω κοινωνικών δικτύων, υποβάλετε περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη ή συμμετάσχετε στα διαδικτυακά φόρουμ μας, συλλέγουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο επιλέξετε να παρέχετε, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τον χειρισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή το προφίλ του λογαριασμού σας. Για να δημοσιεύσουμε τις κριτικές, τα σχόλια, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και άλλο περιεχόμενο που έχετε δημοσιεύσει σε μία από τις διαδραστικές ή δημιουργημένες από τον χρήστη λειτουργίες μας. Έχουμε έννομο συμφέρον να επικοινωνούμε μαζί σας, να κατανοούμε τις απόψεις σας και να παρέχουμε προσαρμοσμένες υπηρεσίες και προϊόντα.
Έρευνες Όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα, συλλέγουμε πληροφορίες που παρέχετε μέσω της έρευνας. Εάν η έρευνα παρέχεται από τρίτο πάροχο υπηρεσιών, η πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του τρίτου μέρους ισχύει για τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση των πληροφοριών σας. Για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Έχουμε έννομο συμφέρον να κατανοήσουμε τις απόψεις σας και να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό μας.
Κληρώσεις ή διαγωνισμοί Όταν συμμετέχετε σε κληρώσεις ή διαγωνισμούς, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας για να σας ειδοποιήσουμε εάν έχετε επιλεγεί. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με κληρώσεις, διαγωνισμούς ή άλλα θέματα στα οποία έχετε συμμετάσχει ή ενταχθεί ή για τα οποία έχετε ζητήσει πληροφορίες. Έχουμε έννομο συμφέρον να διεξάγουμε τις κληρώσεις ή τους διαγωνισμούς μας.

 

Σε ορισμένα πλαίσια συγκειμένου, απαιτείται επίσης από τον νόμο να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με αυτούς που συμμετέχουν σε κληρώσεις ή διαγωνισμούς μας και έχουμε έννομο συμφέρον να συμμορφωθούμε με αυτούς τους νόμους.

Λίστα δώρων Συλλέγουμε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, τη διεύθυνση αποστολής και πληροφορίες σχετικά με μια εκδήλωση για την οποία κάνετε εγγραφή. Για να επιτρέψουμε στους χρήστες να δημιουργούν δημόσια μητρώα για να κοινοποιούν τους τύπους προϊόντων που μπορεί να ενδιαφέρονται να λάβουν. Έχουμε έννομο συμφέρον να προσφέρουμε υπηρεσίες σχετικές με τη λίστα δώρων.

1. Σε ορισμένες χώρες, το έννομο συμφέρον μας μπορεί να προκύψει με τη λήψη της ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σελίδα «Πρόσθετοι όροι συγκεκριμένοι για τη δικαιοδοσία».

Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης

Συγκείμενο Τύποι πληροφοριών
(Παραδείγματα)
Κύριος σκοπός συλλογής
και χρήσης
Νομική βάση1
Cookies και παρακολούθηση πρώτου μέρους Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες όταν αλληλεπιδράτε με τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας. Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που στέλνει ένας ιστότοπος στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή ενώ προβάλλεται ένας ιστότοπος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies από ορισμένους ιστότοπους και για να ενημερώσετε τις προτιμήσεις σας, κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις cookies» που είναι διαθέσιμες σε κάθε ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε cookies για διάφορους λόγους, όπως:

  • για να σας προσφέρουμε σχετικές διαφημίσεις
  • για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενό μας
  • για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας
  • για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, όπως μια γλώσσα ή μια περιοχή, ώστε να μη χρειάζεται να προσαρμόζετε τον ιστότοπο σε κάθε επίσκεψη
  • για την αναγνώριση σφαλμάτων και την επίλυσή τους
  • για να αναλύσουμε την απόδοση των ιστοτόπων μας
Έχουμε έννομο συμφέρον να κάνουμε τον ιστότοπό μας να λειτουργεί αποτελεσματικά. Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να σας παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις.

 

Όπου απαιτείται από τον νόμο, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για την ανάπτυξη cookies στους δικούς μας ιστότοπους.

Cookies και παρακολούθηση τρίτων Συμμετέχουμε σε διαφημίσεις βάσει συμπεριφοράς, αυτό σημαίνει ότι ένα τρίτο μέρος χρησιμοποιεί τεχνολογία (π.χ. ένα cookie) για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει διαφημίσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Αυτό το τρίτο μέρος μπορεί επίσης να συλλέγει πληροφορίες με την πάροδο του χρόνου και σε διαφορετικούς ιστότοπους για την προβολή διαφημίσεων στον ιστότοπό μας ή σε άλλους ιστότοπους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies από ορισμένους ιστότοπους και για να ενημερώσετε τις προτιμήσεις σας, κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις cookies» που είναι διαθέσιμες σε κάθε ιστότοπο. Για την προβολή διαφημίσεων και περιεχομένου που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά σας. Για την προβολή διαφημίσεων και περιεχομένου που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά σας.

 

Όταν απαιτείται από τον νόμο, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για την ανάπτυξη cookies στους δικούς μας ιστότοπους.

Διασύνδεση email Εάν λάβετε email από εμάς, χρησιμοποιούμε ορισμένα εργαλεία για τη λήψη δεδομένων που σχετίζονται με το άνοιγμα του μηνύματός μας, με το κλικ σε οποιουσδήποτε συνδέσμους ή banner περιέχει και την πραγματοποίηση αγορών. Για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε με τις επικοινωνίες μας προς εσάς. Έχουμε έννομο συμφέρον να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε με τις επικοινωνίες μας προς εσάς.
Φορητές συσκευές / Εφαρμογές για κινητές συσκευές Συλλέγουμε πληροφορίες από την κινητή συσκευή σας, όπως μοναδικές πληροφορίες ταυτοποίησης που μεταδίδονται από τη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητά. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν δεδομένα χρήσης, όπως η ημερομηνία και η ώρα που η εφαρμογή στη συσκευή σας έχει πρόσβαση στους διακομιστές μας και ποιες πληροφορίες και αρχεία έχουν ληφθεί στην εφαρμογή βάσει του αριθμού της συσκευής σας. Για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε με τις εφαρμογές μας για κινητά, ώστε να τις βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο. Έχουμε έννομο συμφέρον να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη.

 

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε την απάτη.

Αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ ή τις πληροφορίες στις online φόρμες μας. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας. Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε λογισμικό ή υπηρεσίες αναπαραγωγής συνεδρίας τρίτου μέρους για τη συλλογή πληροφοριών αυτού του τύπου. Για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας για να τον βελτιώσουμε και να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να επιλέξουμε προσφορές που μπορεί να σας φανούν πιο χρήσιμες

Έχουμε έννομο συμφέρον να συλλέγουμε και να αναλύουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ιστότοπών μας.

 

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε την απάτη.

Αρχεία καταγραφής ιστού Συλλέγουμε πληροφορίες, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) (ένας αριθμός που εκχωρείται αυτόματα σε έναν υπολογιστή όταν χρησιμοποιείται το διαδίκτυο), το όνομα τομέα, τη δραστηριότητα κλικ, τον ιστότοπο παραπομπής ή/και μια σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας για τους επισκέπτες. Για να παρακολουθούμε τις δραστηριότητες και τις τάσεις και να κατανοούμε ποιες από τις υπηρεσίες μας είναι πιο δημοφιλείς. Έχουμε έννομο συμφέρον να παρακολουθούμε τα δίκτυά μας και τους επισκέπτες των ιστοτόπων μας.

 

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε την απάτη.

1. Σε ορισμένες χώρες, το έννομο συμφέρον μας μπορεί να προκύψει με τη λήψη της ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σελίδα «Πρόσθετοι όροι συγκεκριμένοι για τη δικαιοδοσία».