Πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην Καλιφόρνια

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνιας, οι παρακάτω γνωστοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου ισχύουν για εσάς, επιπλέον της υπόλοιπης Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου.

  • Κατηγορίες Πληροφοριών που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε. Οι νόμοι της Καλιφόρνιας καθορίζουν ότι οι οργανισμοί πρέπει να γνωστοποιούν στους κατοίκους της Καλιφόρνιας εάν ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών, συλλέγονται, γνωστοποιούνται για τον «επιχειρηματικό σκοπό» ενός οργανισμού, «πωλούνται» ή «κοινοποιούνται» για σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης σε διασταυρούμενο πλαίσιο συγκειμένου (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στο δίκαιο της Καλιφόρνιας). Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τις κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τις κοινοποιούμε εδώ.
  • Γνωστοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών. Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε θεωρούνται «ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες» σύμφωνα με τους νόμους της Καλιφόρνιας. Συλλέγουμε τις ακόλουθες κατηγορίες ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών (όπως ορίζονται στο δίκαιο της Καλιφόρνιας): κοινωνική ασφάλιση, άδεια οδήγησης, κρατική ταυτότητα ή αριθμός διαβατηρίου, σύνδεση στον λογαριασμό, σε συνδυασμό με οποιονδήποτε απαιτούμενο κωδικό ασφαλείας ή πρόσβασης, κωδικό πρόσβασης ή διαπιστευτήρια που επιτρέπουν την πρόσβαση σε έναν λογαριασμό και πληροφορίες σχετικά με την υγεία ενός ατόμου. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται με σκοπό την επεξεργασία συναλλαγών, την παροχή υπηρεσιών και τη διαχείριση των επιχειρηματικών μας σχέσεων. Σημειώστε ότι δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς που δεν προσδιορίζονται στον Αστικό Κώδικα της Καλιφόρνιας Ενότητα 1798.121. Δεν «πωλούμε» ή «κοινοποιούμε» προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών για σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης σε διασταυρούμενο πλαίσιο συγκειμένου.
  • California Shine the Light. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών (εάν υπάρχουν) που κοινοποιούμε σε τρίτους ή συνεργάτες για να τις χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέρη για απευθείας μάρκετινγκ, υποβάλετε ένα γραπτό αίτημα σε εμάς χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στην ενότητα «Στοιχεία επικοινωνίας» στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας.
  • Δήλωση οικονομικών κινήτρων της Καλιφόρνιας. Προσφέρουμε προγράμματα που παρέχουν προνόμια. Πιθανότατα έχετε δει ορισμένα από αυτά τα προγράμματα επιβράβευσης, τις προωθητικές ενέργειες, τα κουπόνια, τα δείγματα, τις κληρώσεις ή τις αποκλειστικές προσφορές («Προγράμματα ανταμοιβών»). Όταν εγγράφεστε σε ένα από αυτά τα Προγράμματα Επιβράβευσης, μπορεί να σας ζητήσουμε να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες, όπως το όνομα και τη διεύθυνση email σας. Γενικά, δεν εκχωρούμε χρηματική ή άλλη αξία σε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ανταμοιβών μας. Στον βαθμό που μια αξία αποδίδεται σε ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανταμοιβών σύμφωνα με τους νόμους της Καλιφόρνιας, αυτή η αξία βασίζεται σε μια εύλογη και καλόπιστη μέθοδο υπολογισμού ως μέρος του συγκεκριμένου Προγράμματος Ανταμοιβών και διαφέρει μεταξύ των ατόμων με βάση το επίπεδο συμμετοχής ή εξαργύρωσης που έχετε. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Όροι και Προϋποθέσεις του Προγράμματος ή οποιοδήποτε πρόγραμμα για να δείτε τους πλήρεις κανόνες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου συμμετοχής και ενημέρωσης της συμμετοχής σας (δηλ. απενεργοποίηση ή απόσυρση, όπως επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους).