Πρόσθετες γνωστοποιήσεις στην Καλιφόρνια

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνιας, οι παρακάτω γνωστοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου ισχύουν για εσάς, επιπλέον της υπόλοιπης Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου.

 • Κατηγορίες Πληροφοριών που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε. Οι νόμοι της Καλιφόρνιας καθορίζουν ότι οι οργανισμοί πρέπει να γνωστοποιούν στους κατοίκους της Καλιφόρνιας εάν ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών, συλλέγονται, γνωστοποιούνται για τον «επιχειρηματικό σκοπό» ενός οργανισμού, διατίθενται σε τρίτους με πολύτιμο αντάλλαγμα («πωλείται») ή «κοινοποιούνται» για σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης σε διασταυρούμενο πλαίσιο συγκειμένου (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στο δίκαιο της Καλιφόρνιας). Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τις κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούμε τις πληροφορίες παρακάτω. Σημειώστε ότι επειδή αυτή η λίστα είναι ολοκληρωμένη, μπορεί να αναφέρεται σε τύπους πληροφοριών που κοινοποιούμε σχετικά με άλλα άτομα εκτός από εσάς. Δεν «πωλούμε» τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όπως συζητείται και αλλού στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σελίδα Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης.
 • California Shine the Light. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών (εάν υπάρχουν) που κοινοποιούμε σε τρίτους ή συνεργάτες για να τις χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέρη για απευθείας μάρκετινγκ, υποβάλετε ένα γραπτό αίτημα σε εμάς χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στην ενότητα «Στοιχεία επικοινωνίας» στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας.
 • Δήλωση οικονομικών κινήτρων της Καλιφόρνιας. Προσφέρουμε προγράμματα που παρέχουν προνόμια. Πιθανότατα έχετε δει ορισμένα από αυτά τα προγράμματα επιβράβευσης, τις προωθητικές ενέργειες, τα κουπόνια, τα δείγματα, τις κληρώσεις ή τις αποκλειστικές προσφορές («Προγράμματα ανταμοιβών»). Όταν εγγράφεστε σε ένα από αυτά τα Προγράμματα Επιβράβευσης, μπορεί να σας ζητήσουμε να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες, όπως το όνομα και τη διεύθυνση email σας. Γενικά, δεν εκχωρούμε χρηματική ή άλλη αξία σε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ανταμοιβών μας. Στον βαθμό που μια αξία αποδίδεται σε ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανταμοιβών σύμφωνα με τους νόμους της Καλιφόρνιας, αυτή η αξία βασίζεται σε μια εύλογη και καλόπιστη μέθοδο υπολογισμού ως μέρος του συγκεκριμένου Προγράμματος Ανταμοιβών και διαφέρει μεταξύ των ατόμων με βάση το επίπεδο συμμετοχής ή εξαργύρωσης που έχετε. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Όροι και Προϋποθέσεις του Προγράμματος ή οποιοδήποτε πρόγραμμα για να δείτε τους πλήρεις κανόνες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου συμμετοχής και ενημέρωσης της συμμετοχής σας (δηλ. απενεργοποίηση ή απόσυρση, όπως επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους).
                                                        Παραδείγματα κατηγοριών παραληπτών
Κατηγορία προσωπικών πληροφοριών Γνωστοποιήσεις για έναν επιχειρηματικό σκοπό Κοινοποίηση για συμπεριφορικές διαφημίσεις σε διασταυρούμενο πλαίσιο συγκειμένου
Αναγνωριστικά, όπως πραγματικό όνομα ή/και ψευδώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (όπως ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail), ηλεκτρονικά αναγνωριστικά (όπως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου κ.λπ.) ή άλλα παρόμοια αναγνωριστικά, υπογραφή, φυσικά χαρακτηριστικά ή περιγραφή.
 • Διαφημιστικά δίκτυα.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές προγραμμάτων αφοσίωσης, οι ξενιστές ελέγχου προϊόντων και οι διαχειριστές ερευνών.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
 • Εκτελούντες την επεξεργασία πληρωμών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι, όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση συναλλαγών και για την επαλήθευση ταυτότητας, την ασφάλεια και την πρόληψη της απάτης.
 • Τρίτα μέρη που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων διαχείρισης και εκπλήρωσης παραγγελιών, των εταιρειών παράδοσης, των αντιπροσώπων και των κατασκευαστών.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με την τεχνολογία των πληροφοριών και τα προγράμματα ασφαλείας.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τον μετριασμό της απάτης.
 • Διαφημιστικά δίκτυα.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
Κρατική ταυτότητα, όπως αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός διαβατηρίου)
 • Εκτελούντες την επεξεργασία πληρωμών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι, όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση συναλλαγών και για την επαλήθευση ταυτότητας, την ασφάλεια και την πρόληψη της απάτης.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι κληρώσεις.
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών.
Καμία
Οικονομικές πληροφορίες, όπως αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός χρεωστικής κάρτας και άλλες πληροφορίες
 • Εκτελούντες την επεξεργασία πληρωμών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι, όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση συναλλαγών και για την επαλήθευση ταυτότητας, την ασφάλεια και την πρόληψη της απάτης.
 • Τρίτα μέρη που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων διαχείρισης και εκπλήρωσης παραγγελιών, εταιρειών παράδοσης, αντιπροσώπων και κατασκευαστών.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με την τεχνολογία των πληροφοριών και τα προγράμματα ασφαλείας.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τον μετριασμό της απάτης.
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών.
Καμία
Ιατρικές πληροφορίες / πληροφορίες ασφάλισης υγείας, όπως πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, την ψυχική ή σωματική κατάσταση ή τη θεραπεία ενός ατόμου.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές προγραμμάτων αφοσίωσης, οι ξενιστές ελέγχου προϊόντων και οι διαχειριστές ερευνών.
Καμία
Προστατευμένα χαρακτηριστικά, όπως ηλικία, φύλο, φυλή, εθνικότητα, σωματική ή διανοητική αναπηρία κ.λπ.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών
Καμία
Εμπορικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που λαμβάνονται από εμάς, προτιμήσεις ατόμων, άλλα ιστορικά ή τάσεις κατανάλωσης.
 • Διαφημιστικά δίκτυα.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές προγραμμάτων αφοσίωσης, οι ξενιστές ελέγχου προϊόντων και οι διαχειριστές ερευνών.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με την τεχνολογία των πληροφοριών και τα προγράμματα ασφαλείας.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τον μετριασμό της απάτης.
 • Διαφημιστικά δίκτυα.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
Δεδομένα δραστηριότητας δικτύου, όπως ιστορικό περιήγησης ή/και αναζήτησης, πληροφορίες σχετικά με αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπό μας, την εφαρμογή για κινητά ή διαφημίσεις
 • Διαφημιστικά δίκτυα.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές προγραμμάτων αφοσίωσης, οι ξενιστές ελέγχου προϊόντων και οι διαχειριστές ερευνών.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
 • Εκτελούντες την επεξεργασία πληρωμών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι, όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση συναλλαγών και για την επαλήθευση ταυτότητας, την ασφάλεια και την πρόληψη της απάτης.
 • Τρίτα μέρη που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων διαχείρισης και εκπλήρωσης παραγγελιών, των εταιρειών παράδοσης, των αντιπροσώπων και των κατασκευαστών.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με την τεχνολογία των πληροφοριών και τα προγράμματα ασφαλείας.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τον μετριασμό της απάτης.
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών.
 • Διαφημιστικά δίκτυα.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
Δεδομένα γεωεντοπισμού, όπως η ακριβής φυσική θέση
 • Διαφημιστικά δίκτυα.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές προγραμμάτων αφοσίωσης, οι ξενιστές ελέγχου προϊόντων και οι διαχειριστές ερευνών.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι  επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
 • Διαφημιστικά δίκτυα.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
Ηλεκτρονικά και αισθητηριακά δεδομένα (π.χ. ηχητικές, ηλεκτρονικές, οπτικές, θερμικές, οσφρητικές ή παρόμοιες πληροφορίες), όπως ηχογράφηση (π.χ. εγγραφές κλήσεων εξυπηρέτησης πελατών) και φωτογραφίες.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές προγραμμάτων αφοσίωσης, οι ξενιστές ελέγχου προϊόντων και οι διαχειριστές ερευνών.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με την τεχνολογία των πληροφοριών και τα προγράμματα ασφαλείας.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τον μετριασμό της απάτης.
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών.
Καμία
Πληροφορίες επαγγελματικές/απασχόλησης, όπως ιστορικό εκπαίδευσης, επαγγέλματος και απασχόλησης.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές προγραμμάτων αφοσίωσης, οι ξενιστές ελέγχου προϊόντων και οι διαχειριστές ερευνών.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τον μετριασμό της απάτης.
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών.
Καμία
Συμπεράσματα που αντλούνται από οποιαδήποτε από τις παραπάνω πληροφορίες
 • Διαφημιστικά δίκτυα.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.
 • Τρίτα μέρη που βοηθούν στη διαχείριση και την ανάλυση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, όπως οι πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, οι διαχειριστές προγραμμάτων αφοσίωσης, οι ξενιστές ελέγχου προϊόντων και οι διαχειριστές ερευνών.
 • Διαφημιστικά δίκτυα.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται για την προβολή των διαφημίσεών μας, πάροχοι βελτιστοποίησης ιστότοπων/email, πάροχοι επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ταχυδρομείου) και πάροχοι ανάλυσης δεδομένων.