Sådan deler vi oplysninger

I henhold til gældende lovgivning beskriver følgende diagram de kategorier af oplysninger, som vi videregiver til et “forretningsformål” og deler med henblik på adfærdsbaseret annoncering på tværs af sammenhænge (også kaldet “målrettet annoncering”) (som disse betegnelser er defineret i gældende lovgivning).

                                                        Eksempler på kategorier af modtagere
Kategori af personoplysninger Oplysninger til et forretningsformål Deling med henblik på adfærdsbaseret annoncering på tværs af sammenhænge
Identifikatorer, såsom rigtige navn og/eller alias, kontaktoplysninger (såsom postadresse, telefonnummer, e-mailadresse), onlineidentifikatorer (såsom internetprotokoladresse, osv.) eller andre lignende identifikatorer, underskrift, fysiske karakteristika eller beskrivelse.
 • Tredjeparter, der hjælper med at administrere, styre og analysere vores programmer og tjenester, såsom udbydere af kundeservice, loyalitetsprogramadministratorer, værter for produktanmeldelser og undersøgelsesadministratorer.
 • Tredjeparter, der leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, udbydere af websteds-/e-mailoptimering, udbydere af markedsføringsmeddelelser (f.eks. e-mail, SMS, post) og udbydere af dataanalyse.
 • Betalingsbehandlere, pengeinstitutter og andre efter behov for at gennemføre transaktioner og til godkendelse, sikkerhed og forebyggelse af svig.
 • Tredjeparter, der er nødvendige for at gennemføre transaktioner og levere vores produkter og tjenester, herunder udbydere af ordreadministration og -opfyldelse, leveringsvirksomheder, agenter og producenter.
 • Tredjeparter, der leverer it-tjenester til os, såsom internettjenesteudbydere, operativsystemer og platforme, datacentre/værter/udbydere af cloudtjenester.
 • Tredjeparter, der hjælper os med informationsteknologi og sikkerhedsprogrammer.
 • Tredjeparter, der hjælper os med forebyggelse, påvisning og afhjælpning af svig.
 • Annonceringsnetværk.
 • Tredjeparter, der leverer marketing- og dataanalysetjenester, såsom sociale medieplatforme, der bruges til at levere vores annoncer.
Offentligt udstedt id, såsom CPR-nummer, kørekortnummer, pasnummer)
 • Betalingsbehandlere, pengeinstitutter og andre efter behov for at gennemføre transaktioner og til godkendelse, sikkerhed og forebyggelse af svig.
 • Tredjeparter, der hjælper med at administrere, styre og analysere vores programmer og tjenester, såsom lotterier.
 • Offentlige enheder, retshåndhævende myndigheder, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrævet ved lov, herunder retssager.
Ingen
Finansielle oplysninger, såsom kreditkortnummer, debetkortnummer og andre betalings- eller finansielle oplysninger.
 • Betalingsbehandlere, pengeinstitutter og andre efter behov for at gennemføre transaktioner og til godkendelse, sikkerhed og forebyggelse af svig.
 • Tredjeparter, der er nødvendige for at gennemføre transaktioner og levere vores produkter og tjenester, herunder udbydere af ordreadministration og -opfyldelse, leveringsvirksomheder, agenter og producenter.
 • Tredjeparter, der hjælper med at administrere, styre og analysere vores programmer og tjenester, såsom udbydere af kundeservice.
 • Tredjeparter, der leverer it-tjenester til os, såsom internettjenesteudbydere, operativsystemer og platforme, datacentre/værter/udbydere af cloudtjenester.
 • Tredjeparter, der hjælper os med informationsteknologi og sikkerhedsprogrammer.
 • Tredjeparter, der hjælper os med forebyggelse, påvisning og afhjælpning af svig.
 • Offentlige enheder, retshåndhævende myndigheder, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrævet ved lov, herunder retssager.
Ingen
Medicinske oplysninger/oplysninger om sygeforsikring, såsom oplysninger om en persons anamnese, mentale eller fysiske tilstand eller behandling.
 • Tredjeparter, der hjælper med at administrere, styre og analysere vores programmer og tjenester, såsom udbydere af kundeservice, loyalitetsprogramadministratorer, værter for produktanmeldelser og undersøgelsesadministratorer.
Ingen
Beskyttede karakteristika, såsom alder, køn, race, etnicitet, fysisk eller mentalt handicap, osv.
 • Tredjeparter, der leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, såsom sociale medieplatforme, der bruges til at levere vores annoncer, udbydere af websteds-/e-mailoptimering, udbydere af markedsføringsmeddelelser (f.eks. e-mail, SMS, post) og udbydere af dataanalyse
 • Tredjeparter, der leverer it-tjenester til os, såsom internettjenesteudbydere, operativsystemer og platforme, datacentre/værter/udbydere af cloudtjenester
 • Offentlige enheder, retshåndhævende myndigheder, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrævet ved lov, herunder retssager
Ingen
Kommercielle oplysninger, såsom oplysninger om produkter og tjenester indhentet fra os, enkeltpersoners præferencer, andre forbrugshistorier eller -tendenser.
 • Tredjeparter, der hjælper med at administrere, styre og analysere vores programmer og tjenester, såsom udbydere af kundeservice, loyalitetsprogramadministratorer, værter for produktanmeldelser og undersøgelsesadministratorer.
 • Tredjeparter, der leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, udbydere af websteds-/e-mailoptimering, udbydere af markedsføringsmeddelelser (f.eks. e-mail, SMS, post) og udbydere af dataanalyse.
 • Tredjeparter, der leverer it-tjenester til os, såsom internettjenesteudbydere, operativsystemer og platforme, datacentre/værter/udbydere af cloudtjenester.
 • Tredjeparter, der hjælper os med informationsteknologi og sikkerhedsprogrammer.
 • Tredjeparter, der hjælper os med forebyggelse, påvisning og afhjælpning af svig.
 • Annonceringsnetværk.
 • Tredjeparter, der leverer marketing- og dataanalysetjenester, såsom sociale medieplatforme, der bruges til at levere vores annoncer.
Oplysninger om netværksaktivitet, såsom browsing- og/eller søgehistorik, oplysninger om interaktioner med vores websted, mobilapplikation eller annoncer
 • Tredjeparter, der hjælper med at administrere, styre og analysere vores programmer og tjenester, såsom udbydere af kundeservice, loyalitetsprogramadministratorer, værter for produktanmeldelser og undersøgelsesadministratorer.
 • Tredjeparter, der leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, udbydere af websteds-/e-mailoptimering, udbydere af markedsføringsmeddelelser (f.eks. e-mail, SMS, post) og udbydere af dataanalyse.
 • Betalingsbehandlere, pengeinstitutter og andre efter behov for at gennemføre transaktioner og til godkendelse, sikkerhed og forebyggelse af svig.
 • Tredjeparter, der er nødvendige for at gennemføre transaktioner og levere vores produkter og tjenester, herunder udbydere af ordreadministration og -opfyldelse, leveringsvirksomheder, agenter og producenter.
 • Tredjeparter, der leverer it-tjenester til os, såsom internettjenesteudbydere, operativsystemer og platforme, datacentre/værter/udbydere af cloudtjenester.
 • Tredjeparter, der hjælper os med informationsteknologi og sikkerhedsprogrammer.
 • Tredjeparter, der hjælper os med forebyggelse, påvisning og afhjælpning af svig.
 • Offentlige enheder, retshåndhævende myndigheder, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrævet ved lov, herunder retssager.
 • Annonceringsnetværk.
 • Tredjeparter, der leverer marketing- og dataanalysetjenester, såsom sociale medieplatforme, der bruges til at levere vores annoncer.
Elektroniske og sensoriske data (dvs. lyd, elektroniske, visuelle, termiske, lugtmæssige eller lignende oplysninger), såsom lydoptagelse (f.eks. optagelser af kundeserviceopkald) og fotografier.
 • Tredjeparter, der hjælper med at administrere, styre og analysere vores programmer og tjenester, såsom udbydere af kundeservice, loyalitetsprogramadministratorer, værter for produktanmeldelser og undersøgelsesadministratorer.
 • Tredjeparter, der leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, udbydere af websteds-/e-mailoptimering, udbydere af markedsføringsmeddelelser (f.eks. e-mail, SMS, post) og udbydere af dataanalyse.
 • Tredjeparter, der leverer it-tjenester til os, såsom internettjenesteudbydere, operativsystemer og platforme, datacentre/værter/udbydere af cloudtjenester.
 • Tredjeparter, der hjælper os med informationsteknologi og sikkerhedsprogrammer.
 • Tredjeparter, der hjælper os med forebyggelse, påvisning og afhjælpning af svig.
 • Offentlige enheder, retshåndhævende myndigheder, advokater, revisorer, konsulenter og andre parter som påkrævet ved lov, herunder retssager.
Ingen
Faglige oplysninger/ansættelsesoplysninger, såsom uddannelse, beskæftigelse og erhvervserfaring.
 • Tredjeparter, der hjælper med at administrere, styre og analysere vores programmer og tjenester, såsom udbydere af kundeservice, loyalitetsprogramadministratorer, værter for produktanmeldelser og undersøgelsesadministratorer.
 • Tredjeparter, der leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, udbydere af websteds-/e-mailoptimering, udbydere af markedsføringsmeddelelser (f.eks. e-mail, SMS, post) og udbydere af dataanalyse.
 • Tredjeparter, der hjælper os med forebyggelse, påvisning og afhjælpning af svig.
 • Tredjeparter, der hjælper med at administrere, styre og analysere vores programmer og tjenester, såsom udbydere af kundeservice, loyalitetsprogramadministratorer, værter for produktanmeldelser og undersøgelsesadministratorer.
 • Tredjeparter, der leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, såsom sociale medieplatforme, der bruges til at levere vores annoncer, udbydere af websteds-/e-mailoptimering, udbydere af markedsføringsmeddelelser (f.eks. e-mail, SMS, post) og udbydere af dataanalyse.
 • Tredjeparter, der hjælper os med forebyggelse, påvisning og afhjælpning af svig.
Ingen
Konklusioner udledt fra enhver af ovenstående oplysninger
 • Tredjeparter, der leverer markedsførings- og dataanalysetjenester, udbydere af websteds-/e-mailoptimering, udbydere af markedsføringsmeddelelser (f.eks. e-mail, SMS, post) og udbydere af dataanalyse.
 • Tredjeparter, der hjælper med at administrere, styre og analysere vores programmer og tjenester, såsom udbydere af kundeservice, loyalitetsprogramadministratorer, værter for produktanmeldelser og undersøgelsesadministratorer.
 • Annonceringsnetværk.
 • Tredjeparter, der leverer marketing- og dataanalysetjenester, såsom sociale medieplatforme, der bruges til at levere vores annoncer.